До уваги вступників!!!

Для складання вступних випробувань вступник повинен мати з собою документ, що посвідчує особу та пам'ятати, що вступник з технічними пристроями (в тому числі з мобільними телефонами) у аудиторію допускатися не буде!!! Тому рекомендуємо залишити всі пристрої поза межами університету.

 

Збір вступників, що складають вступні випробування у вигляді тесту відбувається у 23 ауд. за 30 хв. до початку випробування в день випробування. Збір вступників, що складають вступні випробування у вигляді творчого конкурсу в актовій залі о 9-00 год. в день випробування. 

15.07.2017

Список вступників для складання іспиту з української мови  (ОКР молодший спеціаліст)

Спеціальність «Право»: 1 група

Спеціальність «Початкова освіта»: 1 група, 2 група3 група4 група5 група6 група

Спеціальність «Прикладна математика»: 1 група, 2 група

Спеціальність «Дизайн»: 1 група, 2 група, 3 група

Спеціальність «Дошкільна освіта»: 1 група2 група3 група4 група6 група

 

17.07.2017

014 середня освіта (фізична культура) ОР бакалавр

017 Фізична культура і спорт ОР бакалавр

Режим HTML 014 Середня освіта (образотворче мистецтво) ОР бакалавр

022 Дизайн ОР бакалавр

061 Журналістика ОР бакалавр

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) ОР бакалавра

025 Музичне мистецтво ОР бакалавра

024 Хореографія ОР бакалавра

026 Сценічне мистецтво ОР бакалавра

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОР бакалавра (групи 1, 2, 3)

 

Список вступників для складання іспиту з української мови (ОКР молодший спеціаліст)

Спеціальність «Право»: 2 група, 3 група, 4 група, 5 група

Спеціальність «Прикладна математика»:1 група, 2 група

Спеціальність «Дизайн»: 1 група2 група3 група

 Список вступників для складання іспиту з математики (ОКР молодший спеціаліст)

Спеціальність «Початкова освіта»: 1 група2 група3 група4 група5 група6 група, 7 група

 

18.07.2017

017 Фізична культура і спорт ОР бакалавр

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» ОР бакалавра, групи 1, 2, 3

061 Журналістика ОР бакалавра

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

 022 Дизайн ОР бакалавра

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

025 Музичне мистецтво

 

Список вступників для складання іспиту з біології (ОКР молодший спеціаліст)

Спеціальність «Дошкільна освіта»: 1 група2 група3 група4 група5 група, 6 група, 7 група,8 група

Список вступників для складання іспиту з математики (ОКР молодший спеціаліст)

Спеціальність «Прикладна математика»: 1 група2 група, 3 група,

Спеціальність «Початкова освіта»: 8 група9 група,

Список вступників для складання іспиту з історії України (ОКР молодший спеціаліст)

Спеціальність «Право»:  1 група, 2 група, 3 група, 4 група, 5 група, 6 група

 

19.07.2017

014 середня освіта (Фізичне виховання) ОР бакалавра

017 Фізична культура і спорт ОР бакалавра

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) ОР бакалавра

025 Музичне мистецтво ОР бакалавра 

022 Дизайн, група 1, 2 ОР бакалавра

014 Образотворче мистецтво, творчий конкурс 2 ОР бакалавра

061 Журналістика ОР бакалавра 

026 Сценічне мистецтво ОР бакалавра

023 Образотворче мистецтво, групи 1, 2, 3 ОР бакалавра

20.07.2017

014 Середня освіта (Фізичне виховання): денназаочна ОР бакалавра

017 Фізична культура і спорт: денназаочна ОР бакалавра

061 Журналістика ОР бакалавра

024 Хореографія ОР бакалавра 

014 Середня освіта (образотворче мистецтво) ОР бакалавра

022 Дизайн ОР бакалавра

 

21.07.2017

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

025 Музичне мистецтво

022 Дизайн, групи 1, 2, 3

026 Сценічне мистецтво, заочна

026 Сценічне мистецтво, денна

061 Журналістика

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (групи 1, 2, 3)

 

22.07.2017

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (групи 1, 2, 3)

061 Журналістика (групи 6, 7)

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

026 Сценічне мистецтво (денна)

026 Сценічне мистецтво (заочна)

014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

025 Музичне мистецтво

022 Дизайн

 

25.07.2017

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Соціальна педагогіка

Здоров’я людини

014 Середня освіта (Фізична культура)

227 Фізична терапія, ерготерапія

Початкова освіта

Соціальна робота. Соціальна педагогіка

Економічна кібернетика

Фінанси і кредит

Менеджмент

Облік і оподпткування

Облік і аудит

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Філологія

Готельно-ресторанна справа (денна форма навчання)

Готельно-ресторанна справа (заочна форма навчання)

Туризм (денна форма навчання)

Туризм (заочна форма навчання)

Готельно-ресторанна справа (заочна форма навчання)

Менеджмент Соціокультурної діяльності (заочна форма навчання)

Туризм (заочна форма навчання)

 

26.07.2017

Дошкільна освіта. (Додаткове фахове випробування)

011 – Освітні, педагогічні науки

Початкова освіта

Початкова освіта

Економіка (Прикладна економіка)

Економіка (Прикладна економіка)

Середня освіта (Історія). Історія та археологія

Середня освіта (Історія). Історія та археологія

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Політологія

Політологія

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

033 – ФІЛОСОФІЯ

053 – ПСИХОЛОГІЯ (1 група)

053 – ПСИХОЛОГІЯ (2 група)

054 – СОЦІОЛОГІЯ

Образотворче мистецтво

Комп’ютерні науки, Магістр, Денна форма

Середня освіта (інформатика), Магістр, Денна форма

Середня освіта (інформатика), Магістр, Заочна форма

Середня освіта (інформатика), Магістр, Денна форма

Середня освіта (інформатика), Магістр, Заочна форма

071 Облік і оподаткування, денна

071 Облік і оподаткування, заочна

Спеціалізовані комп’ютерні системи, Магістр, Денна форма

Прикладна фізика та наноматеріали, Магістр, Денна форма

Середня освіта фізика, Магістр, Заочна форма

072 Фінанси, банківська справа і страхування, денна

072 Фінанси, банківська справа і страхування, заочна

025 Музичне мистецтво

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

035 Філологія (польська мова і література) 014 Середня освіта (польська мова і література)

035 Філологія (російська мова і література)

035 Філологія (українська мова і література) 014 Середня освіта (українська мова і література)

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

 

27.07.2017

Комп’ютерна інженерія, Бакалавр (3 курс), Денна форма

Початкова освіта

Початкова освіта

227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

227 Фізична терапія, ерготерапія

Здоров’я людини

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

СЕРЕДНЯ ОСВІТА ІНФОРМАТИКА

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Облік і оподаткування. Облік і аудит.

Облік і оподаткування. Облік і аудит.

6.020207 Дизайн (денна)

6.020207 Дизайн (заочна)

022 Дизайн (денна)

Соціальна робота (денна)

Соціальна робота (заочна)

Менеджмент соціокультурної діяльності (денна)

Менеджмент соціокультурної діяльності (заочна)

Менеджмент соціокультурної діяльності (заочна)

Готельно-ресторанна справа (денна)

Готельно-ресторанна справа (денна)

Готельно-ресторанна справа (заочна)

Готельно-ресторанна справа (заочна)

Маркетинг

Менеджмент

Економічна кібернетика

Фінанси, банківська справа та страхування

 

28.07.2017

013 Початкова освіта

025 Музичне мистецтво та 014.13 Середня освіта(музичне мистецтво)

231_соціальна робота

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична терапія, ерготерапія

 

29.07.2017

025 Музичне мистецтво та 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво)

Соціальна робота

Середня освіта (Історія). Історія та археологія.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

227 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Соціальна робота

Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої освіти

Філософія, соціологія

Психологія

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та Дизайн

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та Дизайн

Філологія (українська мова і література). Середня освіта (українська мова і література)

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

Філологія/ Германські мови і літератури (переклад включно)

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа і страхування

Музичне мистецтво

 

30.07.2017

Фізика та астрономія, Магістр, Денна форма

051 Економіка (Прикладна економіка)

Середня освіта (Історія). Історія та археологія.

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Соціальна робота

Психологія

Філологія (українська мова і література). Середня освіта (українська мова і література)

Філологія (українська мова і література). Середня освіта (українська мова і література). Філологія (слов’янські мови і літератури)

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Комп’ютерні науки

Середня освіта (інформатика)

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

 

31.07.2017

Фізика та астрономія, Магістр, Денна форма

Спеціалізовані комп’ютерні системи, Магістр, Денна форма

Середня освіта фізика, Магістр, Заочна форма

Соціальна робота

Середня освіта (Історія). Історія та археологія.

Політологія

Соціальна робота

Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої освіти

Філософія, соціологія

Психологія

Філологія (українська мова і література). Середня освіта (українська мова і література). Філологія (слов’янські мови і літератури)

Філологія (українська мова і література)

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Соціальна робота

Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Середня освіта (інформатика)

Середня освіта (математика). Математика

Політологія

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

Туризм. Англійська мова

Туризм. Англійська мова

Туризм. Німецька мова

Біологія. Біохімія. Англійська мова.

Біологія. Середня освіта. Англійська мова.

МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ. Англійська мова.

Лісове господарство. Англійська мова.

Хімія. Англійська мова.

 

01.08.2017

Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої освіти

Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої освіти

Філософія, соціологія

Філологія (слов’янські мови і літератури)

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Початкова освіта

Комп’ютерні науки

Середня освіта (інформатика)

Середня освіта (інформатика)

Середня освіта (математика). Математика

Середня освіта (математика). Математика

Прикладна математика

Фізика та астрономія

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Прикладна фізика та наноматеріали

Середня освіта (фізика)

Дизайн

Дизайн

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво )

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво )

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво)

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Романські мови і літератури (переклад включно)

Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно)

МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ. Англійська мова.

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Економіка (Економічна кібернетика)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Економіка (Прикладна економіка)

 

02.08.2017

Середня освіта (математика), Математика

Філологія (слов’янські мови і літератури) ПОЛЬСЬКА МОВА

Філологія (слов’янські мови і літератури) РОСІЙСЬКА МОВА

Філологія (українська мова і література). Середня освіта (українська мова і література)

Філологія (українська мова і література). Середня освіта (українська мова і література)

Філологія (українська мова і література). Середня освіта (українська мова і література)

Середня освіта (інформатика). Денна

Середня освіта (інформатика). Заочна

Економіка (Економічна кібернетика)

Дошкільна освіта. Група 1

Дошкільна освіта. Група 2

Дошкільна освіта. Група 3

Дошкільна освіта. Група 4

Дошкільна освіта. Група 5

Початкова освіта. Група 1

Початкова освіта. Група 4

Початкова освіта. Група 5

Облік і оподаткування. Група 1. Денна

Облік і оподаткування. Група 2. Денна

Облік і оподаткування. Група 1. Заочна

Облік і оподаткування. Група 2. Заочна

Дизайн

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

 

03.08.2017

Середня освіта (математика), Математика

Середня освіта (математика), Статистика

Комп’ютерні науки. Денна

Комп’ютерні науки

Середня освіта(інформатика). Заочна

Середня освіта(інформатика). Заочна

Фінанси, банківська справа і страхування. Денна. Група 1

Фінанси, банківська справа і страхування. Заочна. Група 1

Фінанси, банківська справа і страхування. Денна. Група 2

Фінанси, банківська справа і страхування. Денна. Група 3

Фінанси, банківська справа і страхування. Заочна. Група 2

Дошкільна освіта. Група 6

Дошкільна освіта. Група 7

Дошкільна освіта. Група 8

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (декоративне мистецтво )

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація(образотворче мистецтво )

Початкова освіта. Група 6

Початкова освіта. Група 7

Початкова освіта. Група 8

Початкова освіта. Група 9

Початкова освіта. Група 10

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Філологія (англійська мова і література).  Група 1

Філологія (англійська мова і література).  Група 2

Філологія (англійська мова і література).  Група 3

Філологія (англійська мова і література).  Група 4

 

04.08.2017

Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої освіти

Прикладна математика

Географія група Г-1

Географія група Г-2

Лісове господарство

Хімія

Політологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні економічні відносини

Історія та археологія

Дошкільна освіта. Група 9

Дошкільна освіта. Група 10

Початкова освіта. Група 11

Початкова освіта. Група 12

Початкова освіта. Група 13

Теорія та практика готельно-ресторанної справи. Група 1

Теорія та практика готельно-ресторанної справи. Група 2

Туризм. Група 1

Туризм. Група 2

Туризм. Група 3

Туризм. Група 4

Філологія (англійська мова і література).  Група 5

Філологія (англійська мова і література).  Група 6

Філологія (французька мова і література).  Група 1

Філологія (німецька мова і література).  Група 1

Маркетинг

Менеджмент. Група 1

Менеджмент. Група 2

Середня освіта (фізика). Група 1

 

05.08.2017

Освітні, педагогічні науки. Педагогіка вищої освіти

Cоціальна робота

Лісове господарство

Історія

Біологія

Біологія

Біологія

Біологія

Економіка

Психологія 1 група

Психологія 2 група

Психологія 3 група

Філософія

Соціологія

Біологія (біохімія)

Екологія

Середня освіта (фізика). Група 2

Фізика

Комп'ютерна інженерія. Група 1

Комп'ютерна інженерія. Група 2

Прикладна фізика. Група 1

Прикладна фізика. Група 2