Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Переведення до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом МОН України від 15.07.1996 року №245.

Разом з тим, при відсутності формальних умов для переведення (заява погоджена ректором вузу, з якого переводиться студент, академдовідка тощо) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року «Деякі питання організації 2014/2015 навчального року в навчальних закладах, що розташовані в Донецькій та Луганській областях» №785 та листа Міністерства осіти та науки України № 1/9-440 від 01.09.2014 "Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785" студенти вищих навчальних закладів, розташованих на території Донецької та Луганської областей, можуть бути зараховані до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» в якості тимчасово допущених до навчальних занять.

У цьому випадку студент подає на ім’я ректора заяву про тимчасовий допуск до занять у складі відповідного навчального підрозділу та будь-який документ, що засвідчує особу (паспорт, військовий квиток, службове посвідчення, тощо). Відомості про студента перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Підставою для відмови у зарахуванні особі, яка звернулася із заявою про тимчасовий допуск до занять у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», може бути перевищення чисельності студентів раніше зарахованими студентами даної категорії в одній академічній групі більш, як на п’ять осіб, про що особу повідомляється письмово.

Особі, що тимчасово допущена до занять, в установленому порядку формується тимчасова особова справа, видається студентський квиток із зазначенням статусу тимчасово допущеного до занять. У разі відсутності у особи залікової книжки, їй видається залікова книжка університету із зазначенням статусу тимчасово допущеного до занять.

Після завершення семестру та екзаменаційної сесії ректор університету видає наказ про відрахування особи, що тимчасово допущена до занять, який верифікується у Єдиній базі. Особі, яка була тимчасово допущена до занять, видається копія її особової справи, та залікова книжка.

Після поновлення навчального процесу вищим навчальним закладом, у якому студент навчається постійно, копія його особової справи та залікова книжка є підставою для перезарахування опанованих ним навчальних дисциплін та інших складових навчального процесу, передбачених навчальним планом.

Звертаємо увагу, що особа, яка скористалась правом щодо тимчасового допуску до занять у вищому навчальному закладі, що розташований за межами Донецької або Луганської області, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785 має статус студента того вищого начальних закладів, у якому цей студент навчається на постійній основі.

Довідки з питань зарахування та переведення можна отримати за тел. (0342) 59-61-83