Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Кафедра філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проводить Всеукраїнську наукову конференцію студентів, аспірантів та молодих науковців «Людина як предмет філософської рефлексії», яка відбудеться 7-10 листопада 2013 р.

Спеціальна пропозиція для українських дослідних організацій, університетів, малих інноваційних фірм, виробничих підприємств, винахідників-індивідуалів представити свої розробки та пропозиції на спеціальному виставковому стенді, виступити з презентацією на тематичній конференції "Інноваційна Україна", знайти партнерів та підтримку серед організацій з Польщі та ЄС.

Шановні колеги! Пропонуємо Вам розмістити наукові публікації у електронному науковому фаховому видання Житомирського державного університету імені Івана Франка у галузі економічних наук «Економіка. Управління. Інновації». До опублікування приймаються статті, що мають наукову і практичну новизну.

Детальніше

Монографії: "Інноваційно-інвестиційні,  ресурсні та управлінські  складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об’єднань" та "Інформаційний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку" виконуються в межах теми дослідження «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146, 2006-2015рр.). Всім учасникам надається довідка про участь в розробці теми.