Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

 

(25.07.2016 р. о 9-00 год., ауд. 205)

1. Про затвердження середнього балу додатків до документів про освіту вступників 2016 року.

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

2. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти.

Голова відбіркової комісії
Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.І.

3. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що не проходили співбесід, вступних випробувань (творчих конкурсів).

Голови відбіркових комісій

4. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, що проходили співбесіди.

Голови відбіркових комісій

5. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, що проходили співбесіди.

Голови відбіркових комісій

6. Про аналіз поданих заяв за пріоритетами та спеціальностями (кількість).

Голови відбіркових комісій

7. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

(20.07.2016 р. о 19-00 год., ауд. 205)

1. Про затвердження середнього балу додатків до документів про освіту вступників 2016 року.

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

2. Про допуск до вступних випробувань вступників за ОКР спеціаліст (ступенем магістра).

Голови відбіркових комісій

3. Про допуск до вступних випробувань (творчих конкурсів) вступників на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста.

Голови відбіркових комісій

4. Про допуск до вступних випробувань вступників на ступінь бакалавра на основі базової або повної вищої освіти.

Голови відбіркових комісій

5. Про допуск до вступних випробувань (творчих конкурсів) вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової та повної загальної середньої освіти.

Голова відбіркової комісії
Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.І.

6. Про допуск до вступних випробувань (творчих конкурсів) вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Голови відбіркових комісій

7. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти.

Голова відбіркової комісії
Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.І.

8. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь бакалавра.

Голови відбіркових комісій

9. Про перерозподіл державного замовлення на ОКР спеціаліст, ступеня магістр.

Голова Приймальної комісії Михайлишин Г.Й.

10. Про затвердження протоколів апеляційної комісії.


Голова Апеляційної комісії Шарин С.В.

11. Різне.
 

             11.1. Про розгляд заяв вступників.

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

 

(16.07.2016 р. о 15 год, ауд. 205)

 

 

 

1. Про затвердження середнього балу додатків до документів про освіту вступників 2016 року.

 

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

 

 

 

2. Про допуск до вступних випробувань вступників за ОКР спеціаліст (ступенем магістра).

 

 

 

Голови відбіркових комісій

 

 

 

3. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти.

 

Голови відбіркових комісій

 

 

 

4. Про допуск до вступних випробувань (творчих конкурсів) вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

 

Голови відбіркових комісій

 

 

 

5. Про зміни до Правил прийому до Університету та Івано-Франківського коледжу.

 

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

 

 

6. Про затвердження державного замовлення на ОКР спеціаліст, ступеня магістр.

 

Голова Приймальної комісії Цепенда І.Є.

 

 

7. Різне.

 

7.1. Про розгляд заяв вступників.

 

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

 

7.2. Про зміни до розкладу.

 

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

 

 

 

7.3. Про затвердження форм протоколів творчих конкурсів.

 

 

 

Відп. секретар Приймальної комісії Запухляк Р.І.

 Рішення Приймальної комісії (завантажити)

(11.07.2016 р. о 12 год, ауд. 205)

1. Про затвердження державного замовлення на 2016 рік.

Голова Приймальної комісії Цепенда І.Є.

2. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

 

 

(30.06.2016 р. о 12 год, ауд. 205)

1. Про вартість навчання для вступників у 2016 році.

Начальник відділу економіки і фінансування
Голубовська Н.В.

2. Про зміни до Правил прийому у 2016 році.

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Мазуренко В.В.

3. Про зміни до Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” .

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Мазуренко В.В.

4. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

(17.06.2016 р. о 12 год, ауд. 205)

1. Щодо визначення максимальної кількості місць на навчання за кошти державного бюджету.

Відп. секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

2. Про зміни до Правил прийому у 2016 році.

Відп. секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

3. Про готовність відбіркових комісій до початку вступної кампанії 2016 року.

Голови відбіркових комісій

4. Про затвердження розкладу проведення вступних (фахових) випробувань та творчих конкурсів.

Відп. секретар Приймальної комісії
Запухляк Р.І.

5. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).