Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

(09.08.2017 р. о 17-30 год., ауд. 205)

1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

2. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

3. Про відкликання наданих раніше рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які не виконали вимог для зарахування (державне замовлення, заочна форма навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

4. Про надання рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста наступним за рейтингом, які виконали вимоги для зарахування (державне замовлення, заочна форма навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

5. Про зарахування вступників на ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які виконали вимоги для зарахування (державне замовлення, заочна форма навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

6. Про відкликання наданих раніше рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які не виконали вимог для зарахування (заочна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) (списки).

Голови відбіркових комісій

7. Про надання рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план наступним за рейтингом, які виконали вимоги для зарахування (заочна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) (списки).

Голови відбіркових комісій

8. Про зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які виконали вимоги для зарахування (заочна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) (списки).

Голови відбіркових комісій

9. Про рекомендацію та зарахування вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання.

Відповідальний секретар Приймальної комісії
Микитин Ю.І.

10. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

(09.08.2017 р. о 11-00 год., ауд. 101)


1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, що успішно склали вступні випробування, творчі конкурси.

Голова Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.М.

2. Про рекомендацію до зарахування вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти допущених до конкурсу за державним замовленням.

Голова Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.М.

3. Про рекомендацію до зарахування вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти допущених до конкурсу за кошти фізичних або юридичних осіб.

Голова Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.М.

4. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

(08.08.2017 р. о 08-30 год., ауд. 205)

1. Про допуск до вступних випробувань вступників на ступінь доктора філософії денної та заочної форм навчання (другий етап).

Відповідальний секретар Приймальної комісії
Микитин Ю.І.

2. Про затвердження протоколів апеляційної комісії.

Голова апеляційної комісії
Шарин С.В.

3. Про зміни у розкладі вступних випробувань для вступників на ступінь доктора філософії.

Відповідальний секретар Приймальної комісії
Микитин Ю.І.

4. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

 

(07.08.2017 р. о 08-30 год., ауд. 205)

1. Про відкликання наданих раніше рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням, які не виконали вимог для зарахування (денна і заочна форми навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

2. Про зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням, які виконали вимоги для зарахування (денна і заочна форми навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

3. Про відкликання наданих раніше рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які не виконали вимог для зарахування (державне замовлення, денна форма навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

4. Про надання рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста наступним за рейтингом, які виконали вимоги для зарахування (державне замовлення, денна форма навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

5. Про зарахування вступників на ступінь бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які виконали вимоги для зарахування (державне замовлення, денна форма навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

6. Про відкликання наданих раніше рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які не виконали вимог для зарахування (денна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) (списки).

Голови відбіркових комісій

7. Про надання рекомендацій вступникам на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план наступним за рейтингом, які виконали вимоги для зарахування (денна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) (списки).

Голови відбіркових комісій

8. Про зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, які виконали вимоги для зарахування (денна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб) (списки).

Голови відбіркових комісій

9. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь магістра денної і заочної форм навчання, що успішно склали вступні випробування (списки).

Голови відбіркових комісій

10. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь магістра денної і заочної форм навчання за державним замовленням (списки).

Голови відбіркових комісій

11. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь магістра денної і заочної форм навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

12. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

13. Про затвердження протоколів апеляційної комісії.

Голова апеляційної комісії
Шарин С.В.

14. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

(04.08.2017 р. о 10-00 год., ауд. 101)


1. Про відкликання наданих раніше рекомендацій вступникам на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, які не виконали вимог для зарахування.

Голова Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.М.

2. Про надання рекомендацій вступникам на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб наступним за рейтингом, які виконали вимоги для зарахування.

Голова Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.М.

3. Про зарахування вступників на ОКР молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб , які виконали вимоги для зарахування.

Голова Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу
Москаленко Ю.М.

4. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).

(01.07.2017 р. о 20-00 год., ауд. 205)

1. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням (денна і заочна форми навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

2. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, що успішно склали вступні випробування (списки).

Голови відбіркових комісій

3. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим терміном навчання денної/заочної форм навчання за кошти державного бюджету (списки).

Голови відбіркових комісій

4. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим терміном навчання денної/заочної форм навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

5. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на другий курс з нормативним терміном навчання денної/заочної форм навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

6. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на третій курс з нормативним терміном навчання денної/заочної форм навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

7. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю (друга вища), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, що успішно склали вступні випробування (списки).

Голови відбіркових комісій

8. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі здобутого освітнього рівня за неспорідненою спеціальністю (друга вища), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за кошти фізичних та юридичних осіб (списки).

Голови відбіркових комісій

9. Про рекомендацію до зарахування вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб (денна форма навчання) (списки).

Голови відбіркових комісій

10. Різне.

Рішення Приймальної комісії (завантажити).