Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

 

Правила прийому до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2018 році. завантажити
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. завантажити
Додаток 2. Перелік спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників. завантажити
Додаток 3. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка. завантажити
Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200. завантажити
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів). завантажити
Додаток 6. Кількість вакантних місць для осіб, які здобули повну загальну середню освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. завантажити
Додаток 7. Кількість вакантних місць для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. завантажити
Додаток 8. Кількість вакантних місць для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, вищу освіту, не менше одного року здобувають ступінь вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю. завантажити
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю