З Днем студента!

З Днем студента!

«Добре навчайтесь,бо Ваших знань та Вашої праці, у майбутньому, потребує наша Батьківщина!»,- звернувся Митрополит Володимир Війтишин до...

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

Наш університет - лідер рейтингу ВНЗ Івано-Франківщини

6 липня 2016 року, на сайті Освіта.UA опубліковано консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України - 2016. Консолідований...

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2016

Рейтинг Scopus 2016

Наш університет отримав високі показники в рейтингу за даними Scopus 2016.

Вступна кампанія 2016 року

Вступна кампанія 2016 року

Для вступників на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання.

 Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення астрономічної обсерваторії

Відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван.

 

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2016 році зі змінами від 30.06.2016. завантажити
Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2016 році (від 17 червня 2016 року)

завантажити

Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2016 році (від 15 серпня 2016 року)

завантажити

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання та вартість навчання

завантажити

для Коломийського інституту

завантажити

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

завантажити

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

завантажити

для Коломийського інституту

завантажити

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

завантажити

для Коломийського інституту

завантажити

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

завантажити

для Коломийського інституту завантажити
Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі базової загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається 1,8 бала за результатами підсумкової атестації завантажити
Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається 10 балів за результатами підсумкової атестації.

завантажити

для Коломийського інституту завантажити
Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали завантажити
Додаток 8. Перелік напрямів та додаткових фахових випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за іншим напрямом підготовки. завантажити
Додаток 9. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до Університету для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України завантажити
Додаток 10. Перелік фахових (додаткових фахових) випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки в межах вакантних місць ліцензованого обсягу; осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на другий курс в Університеті за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу завантажити
Додаток 11. Правила прийому до аспірантури. завантажити
Додаток 12. Правила прийому до Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання (ННІПДОДН). завантажити
Додаток 12.1. До Правил прийому до ННІПОДН завантажити
Додаток 12.2. До Правил прийому до ННІПОДН завантажити
Додаток 13. Правила прийому на кафедру військової підготовки завантажити

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю