Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи та політичних наук, завідувач відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства.


Народився Май Іванович в с. Попільня Попільнянського району Житомирської області. У 1960 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. У 1968 році – М. Панчук захистив кандидатську дисертацію. Впродовж 1967-1968 рр. Май Іванович – асистент, а з 1968-1969 рр. – старший викладач кафедри марксизму-ленінізму Київського технологічного інституту харчової промисловості. У 1983 році захистив докторську дисертацію на тему: «Ідейно-організаційне зміцнення Компартії Західної України і посилення її впливу на маси». У 1991 році працював головним науковим співробітником Інституту історії АН УРСР. З 1992 року очолював відділ національних меншин в Інституті національних відносин і політології НАНУ. У 1994-1996 рр. — заступник директора з наукової роботи цього інституту. У 1996-1998 рр. — перший заступник голови та голова Вищої атестаційної комісії України. Нині — завідувач відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.


Автор понад 400 публікацій. Співавтор навчальних посібників з історії України, політології для студентів вищих навчальних закладів. М. Панчук входить до складу редакційних колегій «Українського історичного журналу», «Історичного журналу», журналу «Політичний менеджмент», збірників наукових праць «Наукові записки ІПіЕНД» та «Сучасна українська політика».


Багаторічна наукова, педагогічна та просвітянська діяльність М. Панчука дістала високу оцінку з боку держави та наукової громадськості. Його нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України, п'ятьма медалями, знаком Петра Могили Міністерства освіти і науки, він – відмінник освіти України, лауреат нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи, почесний доктор і професор кількох університетів України.