Лідер вищої освіти України

Лідер вищої освіти України

Прикарпатський національний університет отримав Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»

Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Оголошення

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я
ДВНЗ «Прикарпатськийнаціональнийуніверситетімені Василя Стефаника»
про  проведення конкурсу з використаннямвідкритостіпропонуваннярозміруорендної плати за принципом аукціону на право орендидержавногонерухомого майна

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
про  проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на право оренди державного нерухомого майна 


Назва об`єкта та місцезнаходження:

 

– частини приміщення  першого поверху вестибюлю Гуманітарного корпусу площею 4,0 кв.м., (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57). Вартість об’єкта оренди, згідно Звіту про незалежну оцінку, виконаного станом на 30.09.2015р., становить 34 965, 00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати становить: 265,85 грн. (без ПДВ);


– частини приміщення  третього поверху вестибюлю Гуманітарного корпусу площею 2,0 кв.м.,
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57). Вартість об’єкта оренди, згідно Звіту про незалежну оцінку, виконаного станом на 30.09.2015р., становить 16 000, 00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати становить: 121,65 грн. (без ПДВ);

 

– частини приміщення  першого поверху вестибюлю Юридичного інституту площею 2,0 кв.м.,
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а). Вартість об’єкта оренди, згідно Звіту про незалежну оцінку, виконаного станом на 30.09.2015р., становить 17 160, 00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати становить: 130,47 грн. (без ПДВ);

 

– частини приміщення  першого поверху вестибюлю Головного корпусу площею 2,0 кв.м.,
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57). Вартість об’єкта оренди, згідно Звіту про незалежну оцінку, виконаного станом на 30.09.2015р., становить 17 082,00 грн. без ПДВ. Стартовий розмір орендної плати становить: 129,88 грн.(без ПДВ), 

 

Об’єкт оренди перебуває на балансі: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

 

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – грудень 2015р., який визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ №786 від 04.10.1995р., зі змінами, виходячи з ринкової вартості, згідно звіту про незалежну оцінку та орендної ставки - 9%.

 

Основні умови проведення конкурсу:


1.    Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єктів оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2.    Цільове використання майна – розміщення автоматів з продажу гарячих напоїв.
3.    Строк оренди – 2 роки 6 місяців.
4.    Своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати (щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
5.    Об’єкти передається в оренду без права викупу, не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
6.    Належне утримання об'єктів оренди, забезпечення їх збереження, запобігання пошкодження і псування, дотримання правил пожежної безпеки і санітарії згідно із законодавством.
7.    Страхування орендованого майна протягом 1-го місяця з дати укладення договору оренди не менше, ніж на його вартість згідно Звіту про незалежну оцінку на користь Балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
8.     Обов’язкове укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю.
9.     Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та  компенсації не підлягають.
10.     Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі орендної плати за базовий місяць до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
11.     Відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку, опублікування оголошень про намір здати в оренду та про проведення конкурсу платнику оцінки та оголошень протягом 5-ти календарних днів з дати укладення договору оренди.
12.    Обов'язкова оренда вищезазначених об’єктів одночасно.
13.     Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається  переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10% від найвищої орендної плати, запропонованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів.
14.    Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
15. Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів підписати договір оренди та повернути орендодавцю підписаний примірник договору.
16. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди такий учасник конкурсу сплачує до державного бюджету штраф у 2-х кратному розмірі орендної плати, визначеної за конкурсом та відшкодовує кошти за виконану незалежну оцінку, опублікування оголошень про намір здати в оренду та про проведення конкурсу платнику оцінки та оголошень.

 

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:

 

- заяву про участь у конкурсі (із зазначенням ідентифікаційного коду),
- проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (при наявності);
- інформацію про засоби зв’язку з учасником;
- відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. №906 та документи, визначені Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013р. №201, а саме:
для юридичної особи:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи:
- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
- копії сторінок паспорта  (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).
- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва фізичної особи - платника єдиного податку.

 

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються секретарю конкурсної комісії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (при наявності) у робочі дні з 8.15 до 17.00 год., у п’ятницю до 15.45 год. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Гуманітарний корпус, каб.115а.

 

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному  непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

 

Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

 

Конкурс буде проведений о 1000 год. на 21-й календарний день з дати опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу у газеті «Галичина»,  в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Гуманітарний корпус, каб. 110.

 

Кінцевий термін прийняття заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати у юридичному відділі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  або за тел/факс. (0342) 59-60-65.