Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

1100.jpg

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи Педагогічного факультету завершила свою роботу експертна комісія з Міністерства освіти і науки України у складі голови комісії – Архипової Світлани Петрівни – доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та члена комісії – Конончук Антоніни Іванівни – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціальної педагогіки  і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

Акредитаційна експертиза проведена з підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.130102"соціальна робота" галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення". Світлана Петрівна та Антоніна Іванівна відзначили, що акредитаційна справа містить усі необхідні матеріали, які оформлені згідно з чинними вимогами, відзначили професіоналізм кафедри, про що свідчать здобуті місця в міжнародних наукових рейтингах, всеукраїнських предметних олімпіадах і конкурсах, заслухали виступи студентів на державному екзамені з методів соціальної роботи.

 2200.jpg

Результати контролю залишкових знань студентів напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» з дисциплін, за якими проведено комплексну контрольну роботу, засвідчили високий рівень теоретичних знань, професійно-практичної підготовки студентів і підтверджують їхню здатність до самостійної професійної та науково-дослідної роботи, відповідають чинним акредитаційним нормативам.

 

Комісія зробила висновки, що показники випускової кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, що забезпечує підготовку студентів напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» освітнього рівня бакалавр, відповідають чинним акредитаційним вимогам.

3300.jpg