Друк

Загальноуніверситетські відділи

Положення про юридичний відділ

Положення про відділ виробничої (навчальної) практики

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ економіки та фінансування

Положення про відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ міжнародного співробітництва

Положення про відділ сприяння працевлаштування студентів та випускників університету

Положення про відділ технічних засобів навчання

Положення про відділення військового обліку і бронювання кадрів університету

Положення про загальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про Наукову бібліотеку

Положення про відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки

Положення про відділ комплектування та наукової обробки документів Наукової бібліотеки

Положення про відділ обслуговування науковою та навчальною літературою Наукової бібліотеки

Положення про інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки

Положення про науково-методичний відділ Наукової бібліотеки

Положення про навчально-науковий Центр інформаційних технологій

Положення про видавництво «Плай»

Положення про інформаційний відділ

Положення про адміністративно-господарську частину

Положення про відділ матеріально-технічного постачання

Положення про Ботанічний сад

Положення про дендрологічний парк «Дружба імені З.Ю. Павлика»

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Положення про діяльність Ради молодих вчених

Положення про навчально-науковий інститут історії, етнології і археології Карпат

Положення про Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства

Положення про Навчально-науковий центр діагностики матеріалів

Положення про науково-освітній центр «Наноматеріали в пристроях генерування та накопичення енергії»

Положення про навчально-науковий центр туристично-краєзнавчих досліджень імені    М. Шкрібляка

Положення про навчально-науковий Інститут українознавства

Положення про Центр дослідження дзвонарства

Положення про Народний музей «Освіта Прикарпаття»

Положення про Навчально-науковий рекреаційно-реабілітаційний центр

Положення про навчально-виховний і спортивно-оздоровчий комплекс «Смерічка»

Положення про Студентський центр культури та дозвілля

Положення про Калуський центр дистанційних комунікацій

 

Інститут історії, політології і міжнародних відносин

Положення про Інститут історії, політології і міжнародних відносин

Положення про кафедру політології

Положення про кафедру політичних інститутів та процесів

Положення про кафедру етнології і археології

Положення про кафедру міжнародних відносин

Положення про кафедра всесвітньої історії

Положення про кафедра історії України

Положення про кафедра історії слов'ян

Положення про кафедра історіографії і джерелознавства

Положення про кафедра іноземних мов і перекладу

Положення про навчально-науковий центр історії українського національно-визвольного руху імені О.Ю.Карпенка

Положення про навчальний кабінет методики викладання історичних та політологічних дисциплін Інституту історії, політології і міжнародних відносин

Положення про навчальну лабораторію спеціальних історичних дисциплін

  

Факультет природничих наук

Положення про Факультет природничих наук

Положення про кафедру анатомії і фізіології людини та тварин

Положення про кафедру неорганічної та фізичної хімії

Положення про кафедру біології та екології

Положення про кафедру органічної та аналітичної хімії

Положення про кафедру лісознавства

Положення про кафедру біохімії та біотехнології

Положення про кафедру агрохімії і грунтознавства

Положення про кафедру географії та природознавства

Положення про навчально-наукову лабораторію біохімічної екології

Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри біохімії та біотехнології

Положення про навчально-наукову лабораторію експерементальної біології та заповідної справи кафедри біології та екології

Положення про навчальну лабораторію кафедри біохімії та біотехнології

Положення про навчальну лабораторію кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Положення про навчальні лабораторії кафедри неорганічної та фізичної хімії

Положення про лабораторію хімії і фізики грунту

  

 

Факультет туризму

Положення про Факультет туризму

Положення про кафедру організації туризму та управління соціокультурною діяльністю

Положення про кафедру туризмознавства і краєзнавства

Положення про кафедру іноземних мов і країнознавства

Положення про кафедру готельно-ресторанної та курортної справи

Положення про навчально-виробничий комплекс «УніТур»

 

Навчально-науковий Інститут мистецтв

Положення про Навчально-науковий Інститут мистецтв

Положення про кафедру музикознавства та методики музичного виховання

Положення про кафедру теорії та історії виконавського мистецтва

Положення про кафедру академічного та естрадного співу

Положення про кафедру хорового диригування імені В.Їжака

Положення про кафедру народних інструментів і музичного фольклору

Положення про кафедру театрального і хореографічного мистецтва

Положення про кафедру декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну

Положення про кафедру образотворчого мистецтва та реставрації імеі М.Фіголя

Положення про кафедру дизайну і теорії мистецтва

 

Навчально-науковий Юридичний інститут

Положення про Навчально-науковий Юридичний інститут

Положення про кафедру теорії та історії держави і права

Положення про кафедру кримінального права

Положення про кафедру цивільного права

Положення про кафедру судочинства

Положення про кафедру трудового, екологічного та аграрного права

Положення про кафедру конституційного, міжнародного та адміністративного права

 

Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про кафедру філології

Положення про кафедру педагогіки і психології

Положення про кафедру соціально-економічних і природничих дисциплін

 

 

Факультет філології

Положення про Факультет філології

Положення про кафедру української мови

Положення про кафедру української літератури

Положення про кафедру світової літератури і порівняльного літературознавства

Положення про кафедру слов'янських мов

Положення про кафедру загального та германського мовознавства

Положення про кафедру журналістики

 

 

Педагогічний факультет

Положення про Факультет інститут

Положення про кафедру педагогіки імені Б.Ступарика

Положення про кафедру філології і методики початкової освіти

Положення про кафедру теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Положення про кафедру математичних та природничих дисциплін початкової освіти

Положення про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

Положення про кафедру мистецьких дисциплін початкової освіти

Положення про творчу навчально-наукову лабораторію міжнародного проекту "ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ"

 

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Положення про Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Положення про кафедру управління та бізнес-адміністрування

Положення про перепідготовку фахівців

Положення про підготовчі курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про курси мовної підготовки

 

Філософський факультет

Положення про філософський факультет

Положення про кафедру педагогічної і вікової психології

Положення про кафедру загальної та клінічної психології

Положення про кафедру філософії та соціології

Положення про кафедру релігієзнавства, теології і культурології

Положення про кафедру соціальної психології

Положення про науково-дослідну лабораторію інформаційно-психологічної безпеки кафеди соціальної психології

 

Факультет математики та інформатики

Положення про факультет математики та інформатики

Положення про кафедру математичного і функціонального аналізу

Положення про кафедру інформатики

Положення про кафедру статистики і вищої математики

Положення про кафедру алгебри та геометрії

Положення про кафедру інформаційних технологій

Положення про наукову лабораторію нелінійного функціонального аналізу

 

 

Факультет іноземних мов

Положення про факультет іноземних мов

Положення про кафедру англійської філології

Положення про кафедру німецької філології

Положення про кафедру французької філології

 

 

Фізико-технічний факультет

Положення про фізико-технічний факультет

Положення про кафедру комп'ютерної інженерії та електроніки

Положення про кафедру теоретичної та експериментальної фізики

Положення про кафедру матеріалознавства і новітніх технологій

Положення про кафедру фізики і хімії твердого тіла

Пооження про навчально-наукову лабораторію вуглецевих наноматеріалів для суперкондексаторів

 

 

Економічний факультет

Положення про економічний факультет

Положення про кафедру фінансів

Положення про кафедру обліку і аудиту

Положення про кафедру менеджменту і маркетингу

Положення про кафедру економічної кібернетики

Положення про кафедру теоретичної та прикладної економіки

 

 

Факультет фізичного виховання і спорту

Положення про факультет фізичного виховання і спорту

Положення про кафедру теорії та методики фізичної культури і спорту

Положення про кафедру спортивно-педагогічних дисциплін

Положення про кафедру фізичної реабілітації

 

 

Загальноуніверситетські кафедри

Положення про кафедру фізичного виховання

Положення про кафедру іноземних мов

Положення про кафедру безпеки життєдіяльності

Положення про кафедру військової підготовки

  

Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 Положення про Івано-Франківський коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»