Друк

Навчально-науковий Юридичний інститут

Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра кримінального права
Кафедра цивільного права
Кафедра судочинства
Кафедра трудового, екологічного та аграрного права
Кафедра конституційного, міжнародного та
адміністративного права

Навчально-науковий Інститут мистецтв

 

Кафедра методики музичного виховання та диригування
Кафедра сценічного мистецтва і хореографії
Кафедра дизайну і теорії мистецтва
Кафедра методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
Кафедра виконавського мистецтва
Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва

Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Кафедра філології
Кафедра педагогіки і психології
Кафедра соціально-економічних і
природничих дисциплін

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Кафедра управління та бізнес-адміністрування

Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій