Друк

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.


Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.


Запитувач має право оскаржити:


1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;


2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;


3) ненадання відповіді на запит на інформацію;


4) надання недостовірної або неповної інформації;


5) несвоєчасне надання інформації;


6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті Закону України «Про доступ до публічної інформації»;


7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.