moskalenko.jpg Москаленко Юрій Михайлович - директор Івано-Франківського коледжу ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", кандидат філософських наук доцент кафедри філософії та соціології філософського факультету, заступник головного редактора журналу "Гірська школа Українських Карпат".

 

Народився Юрій Михайлович 22 грудня 1950 року. Закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника (1972 р.), спеціальність "Історія". Навчався в аспірантурі в Київському інституті політології та соціології управління. Тема кандидатської дисертації: "Зростання гуманістичного потенціалу суспільства як фактор прискорення" (1991 р.).

 

Читає курси: "Вступ до спеціальності", "Історія філософії".

 

Сфера наукових зацікавлень: філософія освіти, філософія екзистенціалізму, проблеми гуманізму.

 

 Лисенко Олександр Трифонович (05. 02. 1916, м. Тараща Київської області - 13. 12. 1981) – викладач української літератури, кандидат філологічних наук, доцент. 

 

Закінчив філологічний факультет Київського університету імені Т. Шевченка (1940), асистентуру при ньому (1947). Захистив кандидатську дисертацію (1962), доцент (з 1967). 

 

1932-1934 рр. – працював у Таращанській районній газеті «Голос колгоспника». 

 

1940-1941 рр. – викладач Ржищівського педучилища. 

 

Учасник Другої світової війни, капітан, нагороджений орденом Червоної Зірки, бойовими медалями. Після війни працював інспектором Міністерства освіти УРСР (1945-1946).

 

1947-1950 рр. – старший викладач та декан мовно-літературного факультету Бердичівського учительського інституту.

 

1950-1981 рр. – старший викладач, доцент кафедри української літератури, завідувач кафедри (1950).  

 

1950-1951 рр. – заступник директора інституту з навчально-наукової роботи, із заочного навчання (1951-1952, 1961-1962). 

 

1962-1967 рр. – декан історико-філологічного факультету.

 

1967-1974 рр. –  проректор  з навчальної роботи Станіславського (Івано-Франківського педінституту імені Василя Стефаника) педінституту. 

 

Помер 13 грудня 1981 року.

 

 Побережний Іван Никанорович (22.09.1916, с. Байківка Калинівського району Вінницької області) – викладач історії КПРС, кандидат історичних наук, доцент. 

 

Закінчив Хмельницький робітфак (1932), з відзнакою історичний факультет Київського педінституту (1938). 

 

1935-1940 рр. – працював учителем історії Копайгородської СШ Вінницької області. 

 

1940-1946 рр. –  служив у Червоній армії, брав участь у боях, полковник запасу. Нагороджений бойовими медалями. 

 

1946-1948 рр. – після демобілізації працював старшим викладачем, завідувачем кафедри історії, заступник директора з навчально-наукової роботи Станіславського учительського інституту.

 

1952-1957 рр. –  завідувач кафедри історії, заступник директора з навчальної роботи партшколи при Станіславському обкомі КПРС. 

 

1957-1964 рр. –  старший викладач,  доцент кафедри марксизму-ленінізму Івано-Франківського педінституту.  

 

1957-1961 рр.  декан історико-філологічного факультету. 

 

1961-1964 рр. –  проректор з навчально-наукової роботи. Захистив кандидатську дисертацію (1953), доцент (з 1960).

 

 

 Ткач Олег Володимирович  доктор економічних наук, професор.

 

Народився 23 листопада 1970 року в м. Івано-Франківськ. В 1995 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. В 2003 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України на тему «Організаційно-економічні важелі формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону: (на прикладі Івано-Франківської області).

 

1996-2003  спеціаліст зед, нач. відділу експертизи, оцінки майна, бізнесу. 

 

З 2010 по 2011 рр. – начальник головного управління економіки Івано-Франківської ОДА.

 

2011 р. захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Луцького національного технічного університету на тему «Конкурентоспроможність регіону в глобальних умовах взаємовпливів просторово-економічних систем».

 

З 2012 р. по 2014 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

З листопада 2013 року очолив кафедру менеджменту і маркетингу економічного факультету.

 

О.В. Ткач проявив висококваліфікованим спеціалістом, талановитим науковцем та добрим організатором. Він постійно підвищує свій професійний рівень, є постійним учасником міжнародних семінарів  та конференцій.

 

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій в Луцькому національному технічному університеті та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

Є автором 102 публікацій, з них 72 наукового та 19 навчально-методичного характеру, та 9 монографій і 2 навчальних посібників.

 

 Кошель Володимир Іванович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності.

 

Народився Володимир Іванович 19.12.1954 року. В 1981 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку і розвідки корисних копалин», гірничий інженер-геофізик.

 

З 09.02.2007 року розпочав роботу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проректором АГЧ.

 

17.06.2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Стійкість горизонтальних гірничих виробок при гравітаційних і динамічних навантаженнях». У 2012 році переведений на посаду завідувача кафедри безпеки життєдіяльності університету.

 

В 2012 році пройшов курси підвищення кваліфікації за відповідним напрямком роботи кафедри в Інституті державного управління в сфері цивільного захисту, м.Київ.

 

У березні 2014 року навчався на курсах підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Охорона праці» в Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України, м.Київ

 

За час роботи налагодив співпрацю з кафедрами безпеки життєдіяльності Національного технічного університету нафти і газу (професор Семчук Я.М.), університетом КПІ м.Київ (д.т.н. Левченко О.Г.).

 

Включений до складу постійно діючої комісії Міністерства перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб МОН вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації (наказ МОН № 110 від 07.02.13).

 

Включений в редколегію всеукраїнського науково-популярного журналу «Безпека життєдіяльності».