kravchykКравчук Леонід Макарович – український політичний і державний діяч, перший Президент України (1991-1994), Голова Верховної Ради України (1990-1991), Народний депутат України (1990-1991; 1994-2006), Герой України (2001).

Панчук Май Іванович – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи та політичних наук, завідувач відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства.