kalutskiiКалуцький Іван Федорович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри туризмознавства і краєзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

freikФреїк Дмитро Михайлович (05.04.1943-05.06.2015) – заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, академік Міжнародної термоелектричної академії, директор Фізико-хімічного інституту, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла, доктор хімічних наук, професор, головний редактор наукового журналу «Фізика і хімія твердого тіла», голова Оргкомітету міжнародних конференцій з фізики і технології тонких плівок та наносистем.