Lytvun.jpg

Литвин Микола Романович - директор Інституту українознавства імені І.Крип`якевича Національної академії наук України, керівник Центру дослідження українсько-польських відносин та сектору наукових та інформативних видань, доктор історичних наук, професор. Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2017).

drozd.jpg Роман Дрозд – польський історик українського походження, доктор габілітований, професор, ректор Поморської Академії у Слупську (2008 – 2016 рр.), завідувач кафедри Східної Європи Поморської Академії у Слупську, президент Українського історичного товариства в Польщі.


Народився 22 жовтня 1963 року в Демжні. Після закінчення початкової школи розпочав навчання на історичному факультеті у Вищій педагогічній школі в Слупську, яку закінчив у 1988 році отримавши ступінь магістра історії, захистивши роботу на тему: «Українське питання в ІІ Річ Посполитій», яку написав під керівництвом проф. Станіслава Лаха. Працював вчителем історії в Ліцеї в Члухові. У той же час розпочав роботу над темою «Українська меншина в Польщі після ІІ Світової війни». Результати цієї праці пізніше було представлено в докторській роботі. В 1994 році Рада Гуманітарного Університету в Щеціні надала Роману Дрозду науковий ступінь доктора гуманітарних наук в спеціальності «Історія». З 1996 року почав працювати в Інституті Історії Вищої педагогічної школи в Слупську. Написав монографію на тему: «Політика влади щодо українського суспільства в 1944-1989 рр.». На основі наукового доробку в 2002 році Рада Факультету Гуманітарного університету в Щеціні надала йому ступінь «Габілітованого доктора історії, найновіша історія».


У 2003 році почав працювати в Поморській Академії в Слупську. В період 2005-2008 роках виконував функції проректора з навчальної роботи в Поморській Академії в Слупську. У 2007 році Президент Польщі Лех Качинський за наукову та організаційну діяльність нагородив Романа Дрозда Срібним хрестом за заслуги. З 2008 до 2016 рр. – ректор Поморської Академії в Слупську. З 2008 року є членом Конференції Академічних Ректорів Польщі. В 2016 році за наукові досягнення Президент Республіки Польща надав Роману Дрозду наукове звання професора гуманітарних наук. 23 листопада 2016 року відбулося урочисте засідання Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з нагоди присвоєння Роману Дрозду звання "Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника". 

kostytskyi.jpg Костицький Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, народний депутат України I, II, III скликань, Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2016). Нагороджений Орденом «За заслуги» III ст. (1996) та II ст. (2007), грамотою Верховної Ради України (2001), подякою Президента України (1998), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004).

 

Народився 20 червня 1956 р., одружений, має трьох дітей. Освіта вища: Львівський державний університет імені І. Франка, юридичний факультет: спеціальність – правознавство (1978р); Львівський лісотехнічний інститут, інженерно-економічний факультет: спеціальність – інженер-економіст (1990 р.).

 

 У 1985 р. закінчив аспірантуру Інституту держави і права АН СРСР та захистив кандидатську дисертацію.

 

 У 1988 р. закінчив курс підвищення кваліфікації з психології та педагогіки вищої школи.

 

 Має значний досвід роботи в органах державної виконавчої влади. У 1978–1987рр. працював у Львівському облвиконкомі.

 

 У 1991-1993 рр. – заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України.

 

У 1995-1996 рр. – член Комітету у справах жінок, материнства і дитинства при Президентові України. Радник Президента України (1997–2000). По закінченні політичної кар’єри працював Першим заступником Голови Державної судової адміністрації України, заступником Міністра фінансів України.

 

Як фахівець, Василь Костицький здобув не лише національне, а й європейське визнання. У 1991-1993 рр. – старший радник від України з питань екології у Європейській економічній комісії ООН (м. Женева, Швейцарія). З 1996р. до 2002р. він був представником України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, а з 1998 р. до 2002 р. – віце-президент фракції Європейської народної партії в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

 

 В.В. Костицький – відомий вчений. З 1978 р. – на викладацькій роботі спочатку у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а 1987 -1991 рр. – у Львівському лісотехнічному інституті. У 1993-1995 рр. – завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. У 1999-2001 рр. працював на посаді директора Науково–дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України. В останні роки, після роботи на посаді голови правління Державної іпотечної установи, був начальником Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, директором Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права». В.В. Костицький - Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

 

 В. Костицький є автором 20 монографій, понад 200 наукових праць, книг і брошур з юридичної, екологічної, економічної та соціальної тематики.

 

Заслуговують на особливу увагу такі праці, як: «Основи соціоекології» (1994, у співав.); «Я розумію людей, незадоволених владою» (1997); «Екологічне законодавство України» (1998); «Україна: прогноз розвитку продуктивних сил (у 2 – х томах)» (1998 у співав.); «Україна: проблеми економічного зростання та мобілізації внутрішніх резервів економіки» (2000 у співав.); «Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко–правовий механізм охорони навколишнього середовища в Україні)» (2001); «Економічний патріотизм, як складова національної ідеї»(2002); «Релігія і Церква в Україні: політико–правові проблеми» (2002); «Закон перманентної концентрації капіталу: історія економіки та українські реалії» (2004); «Україна та Європейський Союз: перспективи, переваги і проблеми євроінтеграції» (2006 у співав.).

 

В. Костицький  член редакційних колегій журналів: «Малий і середній бізнес», «Вісник господарського судочинства», «Рідна природа», «Правова інформатика», «Повітряне і космічне право».

 

Проф. Костицький В.В. є не тільки вченим теоретиком, але й відомим фахівцем у сфері нормотворчої діяльності. Він є співавтором Конституції України та більше 150 законопроектів з питань захисту суспільної моралі, судово-правової реформи, власності, захисту прав особи, охорони здоров’я, вільності віросповідання, з проблем охорони довкілля, (Проект Екологічного Кодексу, концепція проекту Аграрного Кодексу України, Закони «Про захист суспільної моралі і психіки населення від негативного впливу кіно-, відео-, телепродукції» (1996); «Про власність» та «Про захист прав власності» (1996), тощо), а також ряду Законів України щодо реформування судової системи, зокрема «Про Вищу раду юстиції», «Про кваліфікаційні комісії суддів», «Про Конституційний суд», «Про суддівське самоврядування», «Про судовий устрій». Створений проект нової Конституції, який відповідає розробленій Костицьким В.В. новій концепції розподілу влади. Більшість законопроектів, підготовлених за участю Костицького В.В., прийняті Верховною Радою України. В.В.

 

 Костицький В.В будучи заступником міністра охорони навколишнього природного середовища, його родина, а також весь український народ отримав благословіння Папи Римського Івана Павла ІІ під час візиту у Ватикан. (L’osservatore Romano 17.12.1992)

 

Костицький В.В. – активний учасник становлення і один із засновників Зеленого Руху в Україні; 1990-1992рр. – заступник голови Львівської асоціації «Зелений світ»; 1992- 1998 рр. – віце-президент Української екологічної асоціації «Зелений світ»; з 1992 р. – віце-президент і академік Української екологічної академії наук.

 

Костицький В.В - Голова Асоціації українських правників.

 

НА САЙТЛосюк Петро Васильович – член-кореспондент Національної академії наук України, кандидат педагогічних наук, Заслужений вчитель України та Народний учитель України, лауреат Всеукраїнської премії імені В.І.Вернадського, почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

640px-Viktor Yushchenko cropЮщенко Віктор Андрійович – український політичний і державний діяч, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, академік Української Академії економічної кібернетики.