Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2014-2015 навчальний рік завантажити
Про планування обсягу навчальної  роботи на 2014-2015 навчальний рік завантажити

Додаток 1 - зразок заявки на читання курсів

завантажити 

Додаток 2 - обсяг навчальної роботи

завантажити 

Додаток 3 - норми часу для планування й обліку навчальної роботи у 2013-2014 навчальному році

завантажити 

Додаток 4 - контингент студентів денної форми навчання (2014-2015 н.р.)

завантажити 

Додаток 4а - контингент студентів заочної форми навчання (2014-2015 н.р.)

завантажити 

Додаток 4б - зарахування на старші курси

завантажити

Додаток 4в - контингент студентів денної та заочної форм навчання

завантажити

завантажити

Додаток 5 - норми годин для планування практик

завантажити 

Додаток 6 - розподіл гуманітарних, психолого-педагогічних і соціально-економічних навчальних дисциплін між кафедрами університету

завантажити 

Додаток 7 - закріплення окремих навчальних дисциплін та практик за кафедрами

завантажити 

Додаток 8 - потоки для читання лекцій з гуманітарних, соціально-економічних і психолого-педагогічних дисциплін

завантажити 

Додаток 9 - графік подачі в навчально-методичний відділ обсягів навчальної роботи кафедр на 2014-2015 навчальний рік

завантажити 

Додаток 10 - розподіл годин на ДЕК на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 11 - розподіл курсових робіт між кафедрами на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 12 - розподіл годин на керівництво практикою на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 13 - розподіл годин на керівництво випускними (бакалаврськими,  дипломними, магістерськими роботами) на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 14 - розподіл спеціалізацій та дисциплін вільного вибору студента на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 15 - облік виконання навчального навантаження викладача

завантажити 

Додаток 16 - зведений розподіл кафедри

завантажити 

Додаток 17 - графік погодження обсягу навчальної роботи кафедри, карток навантаження профільними проректорами з науково-педагогічної роботи

завантажити 

Про доповнення наказу від 3.06.2014 р. № 313 «Про планування обсягу навчальної роботи на 2014-2015 навчальний рік» 

завантажити
Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014/2015 н.р.  завантажити
Розпорядження №60 "Про графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014-2015 н.р." завантажити