Народилася 16 травня 1960 року в селі Крихівці Івано-Франківської області Івано-Франківського району.

 

У 1979 роцізакінчила з відзнакою Коломийське педагогічне училище,  у 1984 році – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «педагогіка і психологія», кваліфікація«викладача-дослідник з педагогіки і психології».У 2002 році заочно здобула другу вищу освіту у Львівському державному інституті фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» У 1984–1990 роках – викладач педагогіки Івано-Франківського технікуму фізичної культури (з 1995 р. коледж). У 1990-2011 роках працювала  на посаді заступника директора з виховної роботи цього ж ВНЗ.

 

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання», присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

 

З 2007 року працювалаза сумісництвом, а з вересня 2011– на постійній основі доцентом кафедри соціальної педагогікиу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

У 2013 році – захистила  докторську дисертацію «Ціннісно-світоглядні аспекти сучасної освітньої парадигми (філософська концептуалізація)». У цьому ж році отримала вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 

З вересня 2013 року – в. о., а з лютого 2014 року – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Автор понад 60-ти праць, з них понад 50 наукового характеру; 2 одноосібні монографії, навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві). Неодноразово працювала у складі комісій Державної інспекції навчальних закладів України

 

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців з вищою освітою, філософські аспекти забезпечення якості вищої освіти.

За багаторічну працю нагороджена: нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1996), почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006), Почесні грамоти Деркомспорту України (2004), Президії Академії педагогічних наук України (2010), Івано-Франківської ОДА (2013).

Народився 21 березня 1974 року в м. Івано-Франківськ. У 1991 році вступив на перший курс фізико-математичного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який в 1996 році закінчив із відзнакою за спеціальністю «Фізика і математика» (тоді вже Прикарпатський університет імені Василя Стефаника). За успішне навчання та наукову роботу, яку він розпочав ще з другого курсу, був нагороджений грантом Джорджа Сороса та стипендією Президента України.

 

Під час навчання на 4 і 5 курсах та після закінчення деякий час працював вчителем фізики, математики та астрономії у Спаській середній школі Рожнятівського району Івано-Франківської області.

 

У 1996 році за результатами вступних випробувань був зарахований на перший курс аспірантури за спеціальністю «Фізика твердого тіла» при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. У 1999 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 1999-2000 рр. працював у Прикарпатському університеті на посаді Вченого секретаря Фізико-хімічного інституту. З 2000 року прийнятий на посаду асистента кафедри радіофізики і електроніки. В 2002 році отримав звання доцента цієї ж кафедри.

 

У 2003 році за результатами відбору Міжнародної Німецької служби академічних обмінів виграв грант та пройшов стажування у Кемніцькому технічному університеті (Німеччина).

 

З вересня 2017 року – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

За свою наукову і викладацьку діяльність двічі відзначався стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

Наукові інтереси Запухляка Р.І. пов’язані із технологією вирощування та дослідженням термоелектричних властивостей монокристалів і плівок PbTe та сплавів на їх основі, створення на їх базі пристроїв електронної та інформаційної техніки.

 

Автор понад 50 наукових праць, 6 навчальних посібників з курсів загальної фізики, електроніки та інформаційних технологій, співавтор 1-ї монографії, понад десяток авторських свідоцтв на винаходи та патенти.

 

Під його керівництвом постійно захищаються кваліфікаційні і дипломні роботи студентів, кандидатські дисертації, ведуться дисертаційні дослідження аспірантів.

 

За багаторічну працю нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 рік).

 

Одружений. Виховує доньку і сина.

Шарин Сергій Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент. Народився 3 травня 1972 року в місті Миколаїв, Львівської області.

У 1994 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів). У 1997 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – «математичний аналіз» на тему «Функціональне числення для генераторів сильно неперервних напівгруп над банаховими просторами у згорткових алгебрах розподілів Шварца». З 1997 до 1999 року працював в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України у відділі функціонального аналізу. З 1999 року працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу і прикладної математики.

Впродовж 2006-2010 р.р. – заступник декана факультету математики та інформатики. Пройшов стажування у закордонних університетах: Жешівський університет, м. Жешів, Польща (2009, 2010), Університет Лілль-1, м. Лілль, Франція (2011). У 2013 році закінчив докторантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Читає курс математичного аналізу для студентів спеціальності «математика». Є членом редколегій наукових журналів «Карпатські математичні публікації», «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», «Creative Mathematics and Informatics».

 

Наукові інтереси: поліноміальні (ультра)розподіли в нескінченновимірному функціональному аналізі, функціональне числення для генераторів напівгруп операторів та напівгруп розподілів, теорія гіперфункцій та її узагальнення.

 

Зараз є керівником 2 аспірантів.

 

Основні наукові праці:


1. Lopushansky O.V., Sharyn S.V. Polynomial ultradistributions on cone Rd+ // Topology. – V. 48, No 2–4. –2009. – P. 80-90. DOI:10.1016/j.top.2009.11.005


2. Шарин С.В. Полiномiальнi повiльно зростаючi узагальненi функцiї // Карпатськi матем. публ. – Т. 2, No 2. – 2010. – С. 123–132.


3. Patra M.I., Sharyn S.V. Operator calculus on the class of Sato's hyperfunctions // Карпатськi матем. публ. – Т. 5, No 1. – 2013. – С. 114–120. DOI:10.15330/cmp.5.1.114-120


4. Лопушанский О.В., Шарин С.В. Обобщенное функциональное исчисление типа Хилле- Филлипса для многопараметрических полугрупп // Сибирский мат. журнал. – Том 55, No1. – 2014. – С. 131–146. (English translation: Lopushansky O.V., Sharyn S.V., Generalized Hille-Phillips type functional calculus for multiparameter semigroups, Siberian Math. J., (2014), 55, no. 1, 105-117. DOI:10.1134/S0037446614010133)


5. Lopushansky O., Sharyn S. Operators commuting with multi-parameter shift semigroups, Carpathian J. Math. (2014), 30, no. 2, 217–224.

 

Сімейний стан: одружений, 2 дітей.

 


Шинкарук Ярослав Іванович - кандидат юридичних наук, генерал-майор міліції. Народився 7 грудня 1956 року у смт. Верховина, Верховинського району Івано-Франківської області.


У 1982 році закінчив Харківський юридичний інститут. Цього ж року розпочав працювати на посаді слідчого Косівського РВВС. Упродовж 1983 – 1992 років продовжив трудову діяльність на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника, першого заступника начальника Верховинського РВВС. У 1990 році закінчив Академію МВС СРСР. Впродовж 1992-1995 років працював на посадах заступника начальника слідчого відділу (управління) – начальника слідчої частини УВС Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника слідчої управління УВС Івано-Франківської області. З 1995 по 2000 рік –начальник Верховинського РВ УМВС; 2000 по 2002 рік – начальник штабу УМВС в Івано-Франківській області; 2002-2003 роки – заступник начальника управління – начальник міліції громадського порядку УМВС Івано-Франківської області; 2003-2005 роки – перший заступник начальника управління – начальник штабу УМВС.


Впродовж 2005-2007 років – доцент Юридичного інституту, помічник ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.


У 2007 році у Київській академії внутрішніх справ України захистив наукову роботу на тему: «Міністерство внутрішніх справ Української Народної Республіки доби Директорії: організаційно-правові засади діяльності (листопад 1918-1921рр.)».


У 2007 році став професором кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС факультету громадської безпеки та кримінальної міліції Прикарпатського юридичного інституту ЛьДУВС.


Впродовж 2007-2008 років працював на посаді заступника начальника Управління – начальника слідчого управління УМВС в Івано-Франківській області і, водночас, професором кафедри кримінального процесу і криміналістики факультету громадської безпеки та кримінальної міліції Прикарпатського юридичного інституту ЛьДУВС.


З 2008 по 2013 рік – голова Косівської районної державної адміністрації.


Коло наукових інтересів: вивчення процесу становлення МВС УНР доби Директорії, його організація та діяльність у період з листопада 1918р. до кінця 1921р.


Державні нагороди: Грамота Верховної Ради України (2006), Заслужений юрист України (2007), орден «За заслуги». ІІІ ступеня (2009), п'ять орденів громадських організацій, 19 відзнак-медалей МВС України.


Сімейний стан: одружений, має доньку.


кандидат юридичних наук, професор
Народилася 12.08.1971 року в с. Кінашів Галицького району Івано-Франківської області. У 1993 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство". Навчалася в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка.
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Екологічні права громадян України" (спеціальність 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право). Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В. М. Корецького (м. Київ) у 1998 році. У 2002 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента. У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри трудового, екологічного та аграрного права.
Коло наукових інтересів становлять проблеми правового регулювання екологічних та природноресурсових відносин. Під керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. У науковий доробок входять понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Є автором одноособового навчального посібника та співавтором підручника (з грифом МОН), співавтором та керівником авторського колективу першого в Україні науково-практичного коментарю до Водного кодексу України, співавтором трьох монографій.
Основні наукові праці:
• Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.
• Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н. О. Багай, Н. Р. Кобецька, І. В. Мироненко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Р. Кобецької. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 360 с.
• Кобецька Н. Р. Договори на використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька // Розробка механізму правового регулювання договірних відносин у підприємницькій діяльності : монографія / за ред. В. В. Луця. – К. : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. – С. 259-274.
• Кобецкая Н. Современные особенности правового регулирования отношений по использованию природных ресурсов / Н. Кобецкая // Закон и жизнь. – 2013. - № 9/3 (261). – С. 92-95.
• Кобецька Н. Р. Особливості дозвільної системи у сфері спеціального використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Випуск 24. – Том 3. – С. 12-15.

 

 

 

 

Дочірні категорії