Інформація Посилання
Основоположні документи

• Статут

• Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензії, свідоцтва, сертифікати про надання освітніх послуг

 

Інформація про колегіальні органи

Положення про Вчену раду університету

• Склад Вченої ради університету

Положення про Наглядову раду

Склад Наглядової ради університету

Склад конференції трудового колективу

Склад профкому працівників

Профком студентів

Студентський сенат

Організація освітнього процесу в університеті

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу

Інформаційний пакет ЄКТС

• Положення про навчально-методичний відділ

Положення про кафедру

Положення про факультет

• Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу

• Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів

• Положення про організацію та проведення практик студентів 

• Положення про дистанційне навчання

Положення про екзаменаційну комісію

• Положення про рейтинг оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

• Про планування обсягу навчальної  роботи на 2014-2015 навчальний рік

Положення про стипендії

 

 Правила прийому

 

• Правила прийому до університету

• Правила прийому до Івано-Франківського коледжу університету 

 

Склад керівних органів університету

 

• Ректорат

• Розклад роботи та графік прийому  громадян

 

Інформація про фінансові ресурси

Кошторис на 2016 рік

• Звіт про надходження і використання коштів

• Перелік платних послуг

Державні закупівлі

• Річні плани закупівель

• Зміни до плану закупівель

• Комітет з конкурсних торгів університету

 

Звіти 

 

 

 

 Штатний розпис

 

• Річний звіт ректора 

 

 

 

Штатний розпис (загальний фонд, спеціальний фонд)

 

 

Вартість освітніх послуг

Вартість навчання для вступників на ступінь бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти – 11 кл.)

Вартість навчання для вступників на ступінь ОКР молодшого спеціаліста (на основі базової загальної середньої освіти – 9 кл.)

Вартість навчання для вступників на ступінь ОКР молодшого спеціаліста (на основі базової загальної середньої освіти – 11 кл.)

Вартість навчання для вступників на ступінь ОКР молодшого спеціаліста (на основі здобутого ОКР)

Вартість навчання для вступників на ступінь ОКР спеціаліста

Вартість навчання для вступників на ступінь магістра

Вартість навчання для вступників на ступінь бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

 Вартість навчання для вступників на ступінь бакалавра (на основі ступеня бакалавра/магістра/ОКР спеціаліста)

 

 

 

 Перелік вакантних посад

 • Вільні вакансії

 

Контактна інформація

 

• Контакти 

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» надає публічну інформацію керуючись чинним законодавством України та Положенням про забезпечення доступу до публічної інформації у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

Для оформлення інформаційного запиту:

 

- письмово: 76018, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

- усно: телефон (0342) 59-61-86

- електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- робота із запитувачами проводиться 8:15 до 17:30 у робочі дні у відділі інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю каб. 225 (ц. к.)

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.


Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.


Запитувач має право оскаржити:


1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;


2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;


3) ненадання відповіді на запит на інформацію;


4) надання недостовірної або неповної інформації;


5) несвоєчасне надання інформації;


6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті Закону України «Про доступ до публічної інформації»;


7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 
Загальні відомості завантажити

Форми для подання інформаційного запиту:

Від фізичної особи
Від юридичної особи
Від об’єднань громадян
Форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді
Усно

Порядок подання запитів завантажити 
 

у розробці