у розробці

Методичні рекомендації щодо підготовки замовлень на виготовлення документів про освіту та Додатків європейського зразка до них (2016) завантажити
Методичні рекомендації до структури і змісту навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (2013) завантажити
Навчальні видання: Методичні рекомендації та основні вимоги до структури, змісту та оформлення (2013) завантажити
Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів (2013) завантажити
Методичні рекомендації до організації відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань завантажити 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

завантажити
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" права на вільний вибір навчальних дисциплін

завантажити

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №135)

завантажити

Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №134)

завантажити

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти (02.03.2016, №43-АГП)

завантажити

Додаток 2

Порядок видачі диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Базове Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” завантажити
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Типове положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" завантажити
Положення Про факультет (навчально-науковий інститут) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS завантажити
Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Положення про призначення і виплату стипендій студентам та аспірантам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету завантажити
Порядок про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Порядок про організацію та проведення практики у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Порядок запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» завантажити
Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів (2010) завантажити
Доповнення до положення про "Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів" (2013) завантажити
Положення про порядок призначення іменних стипендій Вченої ради (2009) завантажити
Положення про магістратуру (2010) завантажити

2017

 
Про затвердження списків посадових осіб, які проходять навчання з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки (21.02.2017, №39-р) завантажити

2016

 
Про графік навчального процесу на 2016-2017 навчальний рік (для студентів заочної форми навчання) (04.07.2016, №50-р) завантажити
Про графік навчального процесу (для студентів І-ІІІ курсів денної форми навчання) (15.06.2016, №45-р)
завантажити
Про графік навчального процесу Івано-Франківського коледжу (15.06.2016, №46-р) завантажити
Про початок аудиторних занять весняного семестру 2015-2016 н.р. (23.02.2016, №18) завантажити

2015

 
Про можливість обирати студентам форму перездачі семестрових іспитів (28.12.2015, № 57-р) завантажити
Щодо організації дистанційної форми навчання (02.12.2015, № 53) завантажити

2014

 
Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014/2015 н.р.  завантажити
Розпорядження №60 "Про графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання на осінньо-зимовий семестр 2014-2015 н.р." завантажити
Розпорядження № 75-р завантажити 

 

2017  
Про проведення вступного інструктажу з студентами (21.08.2017, №488) завантажити
Про проведення навчання та перевірки знань працівників з питань безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки (14.08.2017, №476) завантажити
2016  
Про організацію роботи структурних підрозділів університету в січні-лютому 2017 року(26.12.2016, №650)

завантажити

Про зміну розкладу дзвінків(27.10.2016, №531)

завантажити

Про введення в дію "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" права на вільний вибір навчальних дисциплін" (24.06.2016, №271)

завантажити

Щодо вартості студентських квитків для студентів університету

завантажити

Щодо вартості студентських квитків для студентів Івано-Франківського коледжу завантажити
Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти (24.06.2016, №270)

завантажити

Про планування обсягу навчальної роботи на 2016-2017 навчальний рік (24.06.2016, №268)

завантажити

Про підготовку навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавра і магістра у 2016 році (15.06.2016, №242)

завантажити

Про підготовку до 2016-2017 навчального року

завантажити

Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2016-2017 навчальний рік (13.06.2016, №236)

завантажити

Про затвердження зразка академічної довідки. Про внесення змін до Типового Положення про кафедру ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №136)

завантажити

завантажити (.doc)

Про введення в дію "Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №135)

завантажити

Про введення в дію "Положення про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.04.2016, №134)

завантажити

Щодо створення навчальних центрів дистанційних комунікацій (18.04.2016, №117) завантажити
Щодо ліквідації навчально-консультаційних центрів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (18.04.2016, №116) завантажити
Про допуск до проходження повторної атестації(08.04.2016, №108) завантажити
Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (1.03.2016, №43-АГП) завантажити
Про проведення зрізів залишкових знань (29.02.2016, №42-АГП) завантажити
Про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (02.02.2016, №18) завантажити
Про внесення змін до наказу від 26.01.2015 року №28 "Про склад стипендіальної комісії" (01.02.2016 №14-АГП) завантажити
2015  
Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (24.07.2015, №447) завантажити

Про організацію роботи структурних підрозділів в січні-лютому 2016 року (07.12.2015, №768)

завантажити

Про розподіл аудиторного фонду на 2015-2016 навчальний рік (30.08.2015, №535)

завантажити

Про затвердження "Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"(03.06.2015 №341)

завантажити

Про розклад дзвінків у період з 26.10.2015 по 27.03.2016 року (19.10.2015, №653) завантажити
Про встановлення розмірів стипендії (15.10.2015, №642)  завантажити
Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2015-2016 н. р. (21.08.2015, №530)  завантажити
Про планування обсягу навчальної роботи на 2015-2016 н. р. (21.08.2015, №529)  завантажити
Про призначення координатора ECTS університету (13.07.2015, №426) завантажити
Наказ до Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника" завантажити
Про пілотування експериментальної навчальної програми з дисципліни "Методика навчання англійської мови" у рамках спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні "Шкільний вчитель нового покоління" (14.05.2015, №302) завантажити
Про підготовку навчальних планів підготовки фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра у 2015 році (14.04.2015, №227) завантажити
Про затвердження Порядку про присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам (01.04.2015, №192) завантажити
Про затвердження Порядку про визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін (01.04.191, №191) завантажити
Про затвердження Порядку про вивчення вибіркових дисциплін (31.03.2015, №190) завантажити
Про затвердження Порядку про видачу диплома з відзнакою випускникам (10.02.2015, №67) завантажити 
Про затвердження Порядку про запровадження спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями "молодший бакалавр", "бакалавр", "магістр" (10.02.2015, №66) завантажити
Про стипендіальну комісію університету (26.01.2015, №28) завантажити
Про введення в дію Положення про створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (27.01.2015, №33) завантажити
2014  
Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2014-2015 навчальний рік (03.06.2014, №313) завантажити
Про планування обсягу навчальної  роботи на 2014-2015 навчальний рік (03.06.2014, №314) завантажити
Про введення в дію "Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення" (29.12.2014, №832) завантажити 
Про внесення змін до наказу про введення в дію Положення про рейтингове оцінювання знань здобувачів вищої освіти в ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"  (08.12.2014, №785) завантажити
Про затвердження осіб навчальних структурних підрозділів, відповідальних за дистанційне навчання та підготовку інформації щодо підготовки навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін з використанням елементів дистанційного навчання (08.12.2014, №776) завантажити 
Про розподіл аудиторного фонду на 2014-2015 н.р. (08.12.2014, №775) завантажити
Про затвердження Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком (04.12.2014, №768) завантажити
Про затвердження базового положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників та положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (01.12.2014, №756) завантажити
Про затвердження Порядку встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (22.10.2014, №638) завантажити
Про організацію роботи структурних підрозділів університету в січні-лютому 2015 року (10.10.2014, №614)  завантажити
Про зміни до Положення про призначення і виплату стипендій студентам аспірантам докторантам ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (03.11.2014, №676) завантажити
Про розподіл аудиторного фонду (01.09.2014, №513-а)  завантажити
Додаток до наказу Про розподіл аудиторного фонду (01.09.2014, №513-а)
завантажити 
2013  
Про запровадження тестової форми проведення тестових екзаменів з використанням комп`ютерних технологій (від 04.11.2013 № 683) завантажити
Про запровадження тестової форми проведення семестрових екзаменів з використанням комп'ютерних технологій (04.11.2013, №638) завантажити 
Про планування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2013-2014 навчальний рік (від 24.05.2013, №284) завантажити
Про приведення навчальних планів напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 «Про затвердження порядку військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу (від 27.03.13, № 182-С) завантажити

Про введення в дію Положення про призначення і виплату стипендій студентам аспірантам докторантам ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (27.09.2013, №815-С)

завантажити