76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 57, адміністративний корпус,
Кабінети 217, 219-а, 221, 222
телефони (0342) 596046, 596132, 596040
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, видачу дипломів випускникам університету, раціональне використання аудиторного фонду, координує проведення процедур атестації, ліцензування та акредитації.

Навчально-методичний відділ відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки України та інших організацій, працює у взаємодії з ректоратом, навчальними підрозділами (інститути, факультети, НКЦ, коледж), кафедрами, іншими структурними підрозділами університету.

Основною метою діяльності навчально-методичного відділу є сприяння організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню в навчальних підрозділах університету, впровадженню в освітній процес сучасних методик та технологій.

У своїй діяльності навчально-методичний відділ керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» , «Про вищу освіту», Статутом університету, нормативними документами та наказами ректора університету, іншими нормативними актами в галузі вищої освіти.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ В СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

 

СКЛАД НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

 

webcam-toy-photo10.jpg — 27.22 kb

Заступник начальника
Кохан Дарія Михайлівна
Кабінет:  221
Телефон:  (0342) 596046
Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист вищої категорії
Варварук Мар'яна Мирославівна
Кабінет: 222
Телефон: (0342)596132
Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Провідний фахівець з ліцензування та акредитації
Макарук Ігор Васильович
Кабінет: 222
Телефон: (0342)596132
Email: makiv45@gmail.com

Методисти

Методист І категорії
Гладка Наталія Василівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист І категорії
Гундяк Мирослава Василівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист І категорії
Костан Ірина Йосипівна
Кабінет: 222
Телефон:  (0342)596132
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист І категорії
Рега Ольга Володимирівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методист І категорії
Шпакович Наталія Петрівна
Кабінет: 221
Телефон:  (0342)596046
Email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Фахівець І категорії 
Борух Мар'яна Степанівна
Кабінет: 224
Телефон:  (0342)596070
Email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

   
Провідні фахівці з обслуговування інформаційних систем
DSC 0058

Адміністратор ЄДЕБО
Мотущук Тарас Дмитрович
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040

 DSC_0057.JPG — 52.93 kb

Користувач ЄДЕБО
Сабат Іван Іванович
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040

Інженер-програміст І категорії
Панасюк Юлія Андріївна
Кабінет: 217
Телефон: (0342)596040

  

Науково-навчальний центр «Фізика, хімія і технологія наноструктур»
Науковий інформаційно-аналітичний центр НАТО
Фізико-хімічний інститут
НКП "Наноматеріали" програми Горизонт - 2020
Відділ аспірантури і докторантури
Відділ з питань інтелектуальної власності
Спільна науково-дослідна лабораторія фізики магнітних плівок Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Навчально-науковий інститут українознавства
Навчально-науковий Інститут історії, етнології і археології Карпат
Навчально-дослідний центр напівпровідникового матеріалознавства (НДСЦМ)
Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка
Навчально-науковий інститут проблем педагогіки і психології
Центр полоністики
Ботанічний сад
Дендрологічний парк ім. З. Павлика
Навчально-науковий центр соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Центр соціальних досліджень
Лабораторія когнітивного моделювання

 

Філософський факультет

Кафедра педагогічної та вікової психології
Кафедра загальної та клінічної психології
Кафедра соціальної психології

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства

Фізико-технічний факультет

Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки
Кафедра теоретичної та експериментальної фізики
Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій
Кафедра фізики і хімії твердого тіла

Факультет математики та інформатики

Кафедра диференціальних рівняньі прикладної математики
Кафедра математичного і функціонального аналізу
Кафедра інформатики
Кафедра статистики і вищої математики
Кафедра алгебри та геометрії
Кафедра інформаційних технологій

Економічний факультет

Кафедра фінансів
Кафедра обліку і аудиту
Кафедра менеджменту і маркетингу
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра теоретичної і прикладної економіки

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології
Кафедра німецької філології
Кафедра французької філології

Факультет фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін
Кафедра фізичної реабілітації

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра політології
Кафедра політичних інститутів та процесів
Кафедра етнології і археології
Кафедра міжнародних відносин
Кафедра всесвітньої історії
Кафедра історії України
Кафедра історії слов'ян
Кафедра iсторіографії і джерелознавства
Кафедра іноземних мов і перекладу

Кафедра міжнародних економічних відносин

Факультет природничих наук

Кафедра анатомії і фізіології людини і тварин
Кафедра хімії

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти

Кафедра біології та екології
Кафедра лісознавства
Кафедра біохімії та біотехнології
Кафедра агрохімії і грунтознавства
Кафедра географії та природознавства

Факультет туризму

Кафедра організації туризму та управління соціокультурною діяльністю
Кафедра туризмознавства і краєзнавства
Кафедра іноземних мов та країнознавства
Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Факультет філології

Кафедра української мови
Кафедра української літератури
Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства
Кафедра слов'янських мов
Кафедра загального та германського мовознавства

Кафедра журналістики

Педагогічний факультет

Кафедра педагогіки імені Б. Ступарика 
Кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти
Кафедра педагогіки початкової освіти