Лідер вищої освіти України

Лідер вищої освіти України

Прикарпатський національний університет отримав Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»

Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка (05.05.2016, № 325 ) завантажити
Про порядок реалізації права на академічну мобільність завантажити
Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі,зберігання та обліку таких сертифікатів (23.12.2015, №1117) завантажити
Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння (23.12.2015, №1109) завантажити
Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (2015) завантажити
Постанова "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка" (2015) завантажити
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015) завантажити
Розпорядження "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/922/216" (2014) завантажити
Розпорядження "Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях" (2014) завантажити
Розпорядження "Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах" (2014) завантажити
Деякі питання стипендіального забезпечення (2008) завантажити
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (2010) завантажити
Про затвердження Положення про дослідницький університет (2010) завантажити
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (2011) завантажити
Про внесення змін до порядку призначення і виплати стипендії (2013) завантажити
Про внесення зміни у додаток до Порядкупроведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу (2013) завантажити
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (2007) завантажити
Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (2006)
завантажити
Питання стипендіального забезпечення (2004) завантажити
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (2000) завантажити
Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності (2002) завантажити
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (1998) завантажити