Лідер вищої освіти України

Лідер вищої освіти України

Прикарпатський національний університет отримав Гран-Прі «Лідер вищої освіти України»

Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення (25.05.2016, №567) завантажити
Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів (15.05.2016, №506) завантажити
Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів (12.01.2016, №9) завантажити
Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015) завантажити
Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік (26.01.2015, №47) завантажити
Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України (04.03.2015, №235) завантажити
Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки (12.05.2015, №525) завантажити
Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (02.07.2015, №705) завантажити
Деякі питання поєднань напрямів (спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра (13.05.2014, №586) завантажити
Про визначення таким, що втратив чинність, наказу МОН України (17.10.2014, №1183) завантажити
Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VII "Про вищу освіту" (16.09.2014, №1048) завантажити
Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 (09.11.2011, №1067) завантажити
Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2002) завантажити
Про вивчення української (російської) мови іноземними студентами і аспірантами (2006) завантажити
Про затвердження Тимчасового порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України (2014) завантажити
Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (27.01.2007, №58) завантажити
Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (21.03.2007, №225) завантажити
Про затвердження Змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями (25.06.2007, №538) завантажити
Про затвердження положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ВНЗ (1996) завантажити
Про Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ВНЗ (1996) завантажити