Запобігання корупції

Запобігання корупції

В університеті діє "Гаряча лінія" з ректором та телефон довіри

Навчання в Польщі

Навчання в Польщі

Через Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Рейтинг Scopus 2017

Рейтинг Scopus 2017

Прикарпатський національний університет вже третій рік поспіль отримує високі показники в рейтингу Scopus

 Міжнародний науковий центр

Міжнародний науковий центр "Обсерваторія"

  Відновлення на горі Піп Іван      

 

Про планування обсягу навчальної роботи та формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2014-2015 навчальний рік

Наказ №314 "Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу на 2014-2015 навчальний рік" завантажити
Наказ №313 "Про планування обсягу навчальної  роботи на 2014-2015 навчальний рік" завантажити

Додаток 1 - зразок заявки на читання курсів

завантажити 

Додаток 2 - обсяг навчальної роботи

завантажити 

Додаток 3 - норми часу для планування й обліку навчальної роботи у 2013-2014 навчальному році

завантажити 

Додаток 4 - контингент студентів денної форми навчання (2014-2015 н.р.)

завантажити 

Додаток 4а - контингент студентів заочної форми навчання (2014-2015 н.р.)

завантажити 

Додаток 4б - зарахування на старші курси

завантажити

Додаток 4в - контингент студентів денної та заочної форм навчання

завантажити

завантажити

Додаток 5 - норми годин для планування практик

завантажити 

Додаток 6 - розподіл гуманітарних, психолого-педагогічних і соціально-економічних навчальних дисциплін між кафедрами університету

завантажити 

Додаток 7 - закріплення окремих навчальних дисциплін та практик за кафедрами

завантажити 

Додаток 8 - потоки для читання лекцій з гуманітарних, соціально-економічних і психолого-педагогічних дисциплін

завантажити 

Додаток 9 - графік подачі в навчально-методичний відділ обсягів навчальної роботи кафедр на 2014-2015 навчальний рік

завантажити 

Додаток 10 - розподіл годин на ДЕК на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 11 - розподіл курсових робіт між кафедрами на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 12 - розподіл годин на керівництво практикою на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 13 - розподіл годин на керівництво випускними (бакалаврськими,  дипломними, магістерськими роботами) на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 14 - розподіл спеціалізацій та дисциплін вільного вибору студента на 2014-2015 н.р.

завантажити 

Додаток 15 - облік виконання навчального навантаження викладача

завантажити 

Додаток 16 - зведений розподіл кафедри

завантажити 

Додаток 17 - графік погодження обсягу навчальної роботи кафедри, карток навантаження профільними проректорами з науково-педагогічної роботи

завантажити 

Про доповнення наказу від 3.06.2014 р. № 313 «Про планування обсягу навчальної роботи на 2014-2015 навчальний рік» 

завантажити
1 7 6 8 nmp 2 3
ДНУ ім. Олеся Гончара ecobru eu-ua eu-ua  5  min pl  5
ecobru