Про журнал

ISSN:
1729-4428 (Print);
2309-8589 (Online) 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
КВ № 3816 від 30.11.1999

Видавництво:
Фізико-хімічний інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" (м. Івано-Франківськ, Україна)

Скорочена назва журналу

Українською: ФХТТ

Англійською: PCSS

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” видається з 2000 року 4 рази на рік. Визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001 і № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Тематика журналу

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла.

В журналі “Фізика і хімія твердого тіла” друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках:

 • кристалохімія і термодинаміка твердого тіла;
 • фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок;
 • фізика і хімія поверхні;
 • наноструктури і нанотехнології;
 • вимірювання властивостей матеріалів;
 • фазові діаграми рівноваги;
 • гетерогенні системи та міжфазні взаємодії;
 • композитні та конструкційні матеріали;
 • інформаційні та електронні технології;
 • фізика і техніка НВЧ.

 

Журнал індексується:

 • Index Copernicus
 • Ulrich's Periodicals Directory 
 • Directory of Research Journal Indexing (сертифікат);
 • CrossRef 
 • Google Scholar 
 • MIAR 
 • Український реферативний журнал «Джерело» 
 • Перелік українських індексованих журналів (http://usj.org.ua/) 

 

Контактна інформація

Адреса редакції:

“Фізика і хімія твердого тіла”

Фізико-хімічний інститут

ДВНЗ "Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника"

вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

E-mail: rnal.pcss@gmail.com;  fcss@pu.if.ua

 • Факс: +38 03425-3-15-74, тел.: +38(0342)59-60-82

   

  Головний редактор: Прокопів Володимир Васильович

  Телефон: + 38 050 68 90 836

  Технічний редактор: Юрчишин Любов Дмитрівна

  Телефон: + 38 066 39 65 017; + 38 068 51 23 207

        Засновник проекту:  професор Дмитро Фреїк