Науково-дослідна частина
Відділ аспірантури і докторантури

English version
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Пишіть намПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науково-дослідна частина

Відділ з питань інтелектуальної власності та інновацій

Відділ науково-дослідної та організаційної роботи

Наукова бібліотека

АСПІРАНТУРА
(постійно діючі спеціальності)

01.01.04 - геометрія та топологія
01.01.01 - математичний аналіз
01.04.07 - фізика твердого тіла
01.04.18 - фізика і хімія поверхні
01.04.24 - фізика колоїдних систем
02.00.01 - неорганічна хімія
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук
02.00.21 - хімія твердого тіла
03.00.04 - біохімія
03.00.05 - ботаніка
03.00.15 - генетика
03.00.16 - екологія
03.00.20 - біотехнологія
05.13.05 - компютерні системи та компоненти
05.16.06 - порошкова металургія та композиційні матеріали
05.27.01 - твердотільна електроніка
06.01.01 - загальне землеробство
06.03.03 - лісознавство і лісівництво
07.00.01 - історія України
07.00.02 - всесвітня історія
07.00.05 - етнологія
07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
08.00.03 - економіка та управління національним господарством
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.00.08 - гроші, фінанси і кредит
08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
08.03.02 - економіко-математичне моделювання
08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит
08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК
08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
09.00.05 - історія філософії
09.00.07 - етика
09.00.11 - релігієзнавство
10.01.01 - українська література
10.01.05 - порівняльне літературознавство
10.02.01 - українська мова
10.02.15 - загальне мовознавство
11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право
12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
13.00.01 - загальна педагогіка й історія педагогіки
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
13.00.07 - теорія і методика виховання
13.00.08 - дошкільна педагогіка
14.03.01 - нормальна анатомія
17.00.03 - музичне мистецтво
17.00.05 - образотворче мистецтво
19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
23.00.02 - політичні інститути та процеси
24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
24.00.03 - фізична реабілітація
26.00.01 - теорія та історія культури