STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

Erasmus Mundus programs are initiated and carried out with the financial support of the European Commission to facilitate the mobility...

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

Restoration of the former astronomical observatory on Mount Pip Ivan.

Студентський Сенат Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника - це орган студентського самоврядування, що діє у формі молодіжної громадської організації та функціонує з метою захисту і реалізації громадських прав студента та задоволення соціальних, творчих та інших потреб студентів ВНЗ.

Сенат є незалежним від впливу політичних організацій чи релігійних об’єднань. У своїй діяльності Студентський Сенат керується законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу. Сенат вносить пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, працює на зростання у студентської молоді соціальної активності, пропагує здоровий спосіб життя та зміцнення особистого здоров'я молодої людини, всебічно розвиває особистість кожного студента.

 

Місце Сенату в житті студентів

Сенат об'єднує студентів вузу з усіх факультетів та інститутів. Членом Студентського Сенату може стати будь-який студент ВНЗ, який прагне допомагати своїм колегам у вирішенні завдань, передбачених цілями діяльності Сенату.
Для кожного студента індивідуально Сенат - це реальна можливість здобути досвід практичної та організаторської роботи в команді, познайомитись з великою кількістю молодих, активних і цікавих людей, проявити вміння і вдосконалити навички організації різних заходів, бути почутим на університетському, місцевому, обласному всеукраїнському рівнях молодіжної політики, бути поміченим керівництвом ВНЗ. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.

 

Діяльність Студентського Сенату

Сенат Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника був завнований у 2004р.

За роки існування Студентський Сенат став членом Національного студентського союзу, Всеукраїнської студентської ради, Української асоціації студентського самоврядування. Активно встановлюються зв'язки з іншими вищими навчальними закладами. Зокрема, Сенат є побратимом Братства спудеїв Острозької Академії

Студентський Сенат проводить масові заходи не лише на рівні ВНЗ, але й на регіональному рівні. До найяскравіших заходів, які відбулися завдяки Студентському Сенату, відносяться: "Галицький бал", на якому студенти, жителі та гості міста мали можливість не просто відпочити, а й повернутися у минуле до вишуканих традицій та класичного танцю; "Містер Прикарпатський університет", де всі бажаючі мали можливість помилуватися чоловічою красою; Всеукраїнський фестиваль КВН "Кубок Карпат"; регіональний етап конкурсу "СтудМіс України" та інші культурно-масові заходи.

Не забуває Сенат і про ведення не лише мистецьких заходів, а й соціальних. "Ярмарок вакансій" - це захід, який проводить Студентський Сенат разом із Обласним центром зайнятості для студентів 4-х, 5-х курсів. Саме завдяки Сенату частина старшокурсників має можливість працевлаштуватися.

В даний час Студентський Сенат Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника активно продовжує свою діяльність та співпрацю з іншими громадськими організаціями.

 

Структура Сенату ПНУ ім. В.Стефаника:
ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО СЕНАТУ – Сапіга Ірина 0977428718
Заступник – Ганущак Мар'ян
Секретар - Родим'юк Павло

Сенатори факультетів та інститутів:
Економічний факультет – Вінтоняк Ірина
Факультет математики і інформатики – Мельник Марія
Філософський факультет – Білик Дарина
Факультет іноземних мов – Головацька Лілія
Фізико-технічний факультет – Рудик Роман
Факультет фізичного виховання і спорту – Марко Тарас
Інститут історії і політології – Буряк Сергій
Інститут туризму – Корпан Вікторія
Педагогічний інститут – Лозяк Юрій
Інститут мистецтв – Шлімкевич Сергій
Інститут філології – Зіневич Юлія
Юридичний інститут – Кренців Ростислав
Інститут природничих наук – Мотрук Назар
Коледж  Негрич Ангеліна

 

Основними завданнями Студентського Сенату є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

 

За погодженням зі Студентським Сенатом приймається рішення про:

• відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;
• переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
• переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
• призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;
• поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з нього;
• затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі.

 

Положення про функціонування органу студентського самоврядування студентського Сенату Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Контактна інформація

76018 м.Івано-Франківськ,
вул. Шевченка 57,каб. 115
(гуманітарний корпус)
тел. 8 (0342) 59-61-50
Веб-сайт:
http://www.senat.if.ua/