New academic year

New academic year

The first day of studying, September,1  was marked by the festive events on the occasion of the beginning of the new academic year. Ihor...

ATTENTION! STUDENTS

ATTENTION! STUDENTS

studying in higher education institutions located on the territory of the Autonomous Republic of Crimea ...

STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

Erasmus Mundus programs are initiated and carried out with the financial support of the European Commission to facilitate the mobility...

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

Restoration of the former astronomical observatory on Mount Pip Ivan.

 У ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника" на сьогоднішній день функціонує 11 спеціалізованих вчених рад.

 

З питань нормативних документів захисту кандидатських (докторських) дисертацій та діяльності сцеціалізовних вчених рад в університеті звертатись до Альнікіної Наталії Петрівни.


Контактні дані:

Будинок Вчених, к.208,

вул. Шевченка, 79, м. Івано-Франківськ

тел. робочий: +38 0342 507437

моб.: +38 050 2781490

Електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Нормативні документи:

1. Постанова Кабінету Міністрів

2. Положення про спеціалізовану вчену раду

3. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

4. Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

5. Особова картка (форма П – 2ДС)

6. Інформаційний лист щодо публікацій

7. Оплата за дипломи

8. Зміна адреси департаменту

9. Вимоги до оформлення дисертації

 

 Фахові видання:

1. Перелік

   - Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України 07.10.2015 № 1021

   - Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України 21.12.2015 № 1328

 

Педагогічні науки

Д 20.051.01

 

(Склад)

13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

11.07.2017 – 31.12.2019

Наказ МОН 11.07.2017
№ 996
Філологічні науки

К 20.051.02

 

(Склад)

10.02.01 «Українська мова»

13.03.2017 - 31.12.2019

Наказ МОН 13.03.2017 № 374

Психологічні науки

К 20.051.04

 

(Склад)

19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»
19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
16.05.2016 – 16.05.2018 Наказ МОН 16.05.2016
№ 515

Історичні науки

Д 20.051.05

 

(Склад)

07.00.01 «Історія України»
07.00.05 «Етнологія»

22.12.2016 – 22.12.2019 Наказ МОН 22.12.2016
№ 1604
Фізико-математичні науки

Д 20.051.06

 

(Склад)

01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» 11.07.2017 – 31.12.2019 Наказ МОН 11.07.2017
№ 996

К 20.051.09

 

(Склад)

01.01.01 «Математичний аналіз»
01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

10.05.2017 – 31.12.2019 Наказ МОН 10.05.2017 
№ 693
Мистецтвознавство

К 20.051.08

 

(Склад)

17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво»
26.00.01 «Теорія та історія культури»

09.03.2016 – 09.03.2018 Наказ МОН 09.03.2016 
№ 241

Фізичне виховання та спорт

К 20.051.10

 

(Склад)

24.00.02  «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»
24.00.03 «Фізична реабілітація»

 06.03.2015 - 06.03.2017 Наказ МОН 06.03.2015
№ 261

Економічні науки

Д 20.051.12

 

(Склад)

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

11.07.2016 – 11.07.2019 Наказ  МОН 11.07.2016 № 820

Філологічні науки

К 20.051.13

 

(Склад)

10.01.01 «Українська література»

10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

 

07.10.2016 - 07.10.2019 Наказ МОН 07.10.2016
№ 1222

Юридичні науки

K 20.051.14

 

(Склад)

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

 

 

11.07.2016 – 11.07.2019 Наказ
МОН 11.07.2016
№ 820