STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

Erasmus Mundus programs are initiated and carried out with the financial support of the European Commission to facilitate the mobility...

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

Restoration of the former astronomical observatory on Mount Pip Ivan.

Науково-технічна рада ДВНЗ "Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"

Н А К А З № 01 від 09. 01. 2007 р.

Н А К А З № 467 від 05.11. 2007 р

Н А К А З № 68 від 04.03 2009 р

Н А К А З № 187 від 05.05.2010 р.

Н А К А З № 67 від 17.02 2011 р.

Н А К А З № 261 від 17.06 2011 р.

НАКАЗ № 263 від 07.06.2012 р

НАКАЗ №641 від 15.10.2015 р.

1.      Загороднюк Андрій Васильович – голова ради, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор.

2.      Марчук Василь Васильович – заступник голови ради, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів, доктор історичних наук, професор.

3. Коцюбинський Володимир Олегович – заступник голови ради, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук.

4.      Курилюк Сергій Іванович – вчений секретар ради, факультет фізичного виховання і спорту, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, кандидат психологічних наук.

члени ради:

5. Абрат Олександра БогданівнаІнститут природничих наук, викладач кафедри біохімії та біотехнології, кандидат біологічних наук.

6. Білоус Олег МихайловичНауково-дослідна частина, начальник, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук.

7. Вітенко Микола Дмитрович – Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-визвольного руху імені професора Олександра Юхимовича Карпенка, директор, доцент кафедри історії слов’ян, кандидат історичних наук.

8. Волощук Юрій Іванович – Інститут мистецтв, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, кандидат мистецтвознавства.

9. Гнатюк Тарас Михайлович – Економічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри обліку і аудиту, кандидат економічних наук.

10.   Грещук Василь Васильович – Навчально-науковий інститут українознавства, директор, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.

11.   Гуцуляк Олег Борисович – Наукова бібліотека, заступник директора з наукової роботи і комп’ютеризації, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук.

12.  Запухляк Руслан Ігорович – Фізико-технічний факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, кандидат фізико-математичних наук.

13.  Кондур Оксана Созонтівна – Педагогічний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук.

14.  Круль Петро Франкович – Інститут мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії виконавського мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.

15.  Микитин Юрій Іванович – Юридичний інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук.

16.  Миронюк Іван Федорович – Природничий інститут, завідувач кафедри органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.

17.  Мицкан Богдан Михайлович – Факультет фізичного виховання і спорту завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, доктор біологічних наук, професор.

18.  Москалюк Михайло Федорович – Інститут історії та політології і міжнародних відносин, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри політології, кандидат політичних наук.

19.   Никируй Любомир Іванович – Відділ з питань інтелектуальної власності, завідувач, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук.

20.  Никируй Ростислав Іванович – Коломийський інститут, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін, кандидат фізико-математичних наук.

21.  Осипчук Михайло Михайлович – Факультет математики та інформатики, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри статистики і вищої математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

22.  Остапович Олег Ярославович – Факультет іноземних мов, заступник декана з наукової роботи, завідувач кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.

23.  Петрів Олег Северинович – Центр інноваційної діяльності та трансферу технологій, директор.

24.  Рега Данило Олексійович – Інститут філології, заступника директора з наукової роботи, викладач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук.

25.  Стефінін Володимир Володимирович – Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених, голова, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, кандидат економічних наук.

26.  Федик Оксана Василівна – Філософський факультет, заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри загальної і клінічної психології, кандидат психологічних наук.

27.  Шикеринець Василь Васильович – Інституту туризму, заступника директора з наукової роботи, завідувач кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю, кандидат наук з державного управління, доцент.

28.  Якубів Валентина Михайлівна – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, доктор економічних наук, професор.