Print

Запрошують до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних і невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок у розвитку громадянського суспільства в Україні та долучитися до активної участі в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівнях.

Проекти, які будуть підтримані в 2015 році, мають бути в рамках наступних тематичних пріоритетів: 

Громадська активність у розвитку міста 
Партисипативна урбаністика (participatory urbanism): сприяння участі громадян в управлінні містом та прийнятті рішень на місцевому рівні; 
Розвиток та консолідація місцевих спільнот (community building): різноманітні культурні та соціальні проекти, які підсилюють місцеву ідентичність, зв'язок із спільнотою, та спонукають до спільних дій; 
Інноваційні практики в сфері менеджменту міста; 
Гендерні підходи до вивчення міста. 
Історія 
Орієнтовані на широку аудиторію проекти у напрямках: публічна, усна історія, історія повсякдення; 
Репрезентація історії в медіа: дослідження і практика в Україні; 
Історія феміністичних/протестних/лгбт рухів та спільнот. 
Гендер, фемінізм та ЛГБТ 
Популяризація гендерної тематики (включно з темами фемінізму, ЛГБТ) у мас-культурі та популярному дискурсі; 
Формування позитивної видимості ЛГБТ-питань у суспільному дискурсі; 
Феміністичні ініціативи, які відкрито артикулюють феміністичні цінності в різних сферах суспільного життя; 
Боротьба зі зміною клімату 
Просвітницькі проекти та організація спільної роботи представників місцевої влади і НГО, спрямовані на практичне запобігання зміні клімату у сфері: 
зеленої енергетики, 
зменшення викидів СО2, 
переходу на кліматично дружню транспортну інфраструктуру. 
підготовка до міжнародного переговорного процесу щодо підписання Пост-Кіотської угоди. 
Енергоефективність та енергозбереження 
Участь громадянського суспільства у роботі з владою та просвітницькі заходи у питаннях: 
енергоефективності і енергозбереження в житлових та суспільних будівлях, 
прозорого та ефективного використанн зеленого тарифу, 
доступної відновлювальної енергетики, 
Посилення взаємодії та підвищення професійного рівня організацій, що працюють над питаннями зеленої енергетики, створення проектів з поширення найкращих практик. 

Особливо вітаються проекти, які поєднують в собі декілька пріоритетів.

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів відповідатимуть таким вимогам: 
проекти від організацій/ ініціативних груп, які ще не мали досвіду співпраці із Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні; 
проект передбачає конкретні результати, які змінюють суспільні практики в Україні у відповідності до європейських цінностей; 
проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом); 
проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, інтернаціоналізм, толерантність, гуманізм тощо); 
проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть у тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду. 

Не будуть підтримані Фондом наступні проекти:
благодійні проекти та акції; 
проекти, що передбачають заходи, які дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування; 
написання дисертаційних (докторських) досліджень і видання авторських монографій та публікацій; 
медичні проекти, зокрема проекти, що спрямовані на лікування та профілактику захворювань (у тому числі ВІЛ/СНІДу); 
комерційні проекти або проекти з комерційним підґрунтям; 
проекти з розробки чи створення технічних ноу-хау та приладів; 
проекти, більше ніж 30% бюджету яких складають гонорари та/або придбання обладнання. 

Типи проектів:
Фінансуються суспільно значущі проекти, спрямовані на широку цільову аудиторію, як наприклад: 
дослідницькі проекти з публічною презентацією результатів; 
просвітницькі заходи (семінари, конференції, круглі столи, воркшопи, форуми тощо); 
мистецькі проекти (фестивалі, культурні події); 
публічні дискусійні заходи (подіумні дискусії, дебати тощо); 
будь-які інші креативні типи проектів. 
Обсяг гранту: 
Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить 50 000 гривень. У 2015 році планується надання до восьми малих грантів. 

Термін реалізації проекту: 
всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2015 року до 30 жовтня 2015 року; 
заключні фінансовий та змістовний звіти, виконано згідно з вимогами Фонду, потрібно надіслати до 15 листопада 2015 року до офісу Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля у Києві. 

Умови підтримки проектів:

заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні; 
заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи в співпраці з громадськими організаціями. 

Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше двох осіб), які не є членами/-кинями даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект 
підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України; 
участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах і хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій; 
кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2015; 
власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними; 
залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі з залученням зовнішніх експерток/-ів. Процедура відбору учасників/-ць має бути детально прописана в заявці; 
кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання й іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. 

Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці й погоджені з Фондом; 
кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.); 
Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею; 
організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі. 

Термін та процедура подачі заявок:
проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами; 
Документи потрібно надіслати в електронній формі на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 30 березня 2015 року до Представництва Фонду в Києві на вказану електронну адресу. 

Процедура відбору: 
Відбір здійснює журі. 

Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню. 

Результати відбору будуть повідомлені до 30 квітня 2015 року. 

Журі обирає до 12 проектів, координаторки/-ри яких будуть запрошені для участі в другому етапі відбору, який проходитиме у формі очних презентацій проектів та фінансового тренінгу, що відбудуться у Києві. Після цього заходу будуть визначені до восьми організацій, проекти яких отримають підтримку Фонду. 


Контакти:
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні 
тел. (044) 279 9858 
Електронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контактна особа: Ірина Танцюра 

Матеріали для заповнення на сайті http://ua.boell.org/uk/2015/02/11/konkurs-malih-grantiv-2015