STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

STUDYING AND INTERNSHIPS WITH IANUS II PROJECT

Erasmus Mundus programs are initiated and carried out with the financial support of the European Commission to facilitate the mobility...

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

RESTORATION OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY

Restoration of the former astronomical observatory on Mount Pip Ivan.

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ОГОЛОШУЄ прийом до  докторантури на 2017/2018 навчальний рік. 

 

Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора наук розпочинається о 9.00 годині 20 липня 2017 року до 18 серпня 2017 року (державного замовлення і за кошти фізичних та юридичних осіб)!

 

І етап вступної компанії (за кошти фізичних та юридичних осіб)

 

Етапи вступної кампанії

Навчання на очній (денній)

формі навчання

Закінчення прийому заяв і документів

о 17.00 год. 18 серпня 2017 року

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 17.00 год. 01 вересня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 15 вересня 2017 р.

 

Порядок прийому заяв та документів для участі
у конкурсному відборі при вступі до Університету для здобуття доктора наук

Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) подають на ім'я ректора Університету такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою, завірений відділом кадрів (бланки завантажується з сайту Приймальної комісії pu.if.ua, розділ “Прийом до Університету”);
 • копію трудової книжки (засвідчена відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • чотири фотокартки розміром 3/4 см, а також електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копії диплома (бакалавра, спеціаліста або магістра) і додатків про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчені печаткою установи або нотаріально);
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата та копію атестата доцента (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • автореферат захищеної кандидатської дисертації;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та дата засідання Вченої ради структурного підрозділу університету;
 • довідку з попереднього місця роботи про середню заробітну плату;
 • типову угоду;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 - ма файлами.

 

Перелік спеціальностей

011 Науки про освіту

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

032 Історія та археологія

034 Культурологія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

074 Публічне управління та адміністрування

091 Біологія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

227 Фізична реабілітація