ua en
В╕дд╕л виробничо╖ (навчально╖) практики

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

Зг╕дно ╕з Законом Укра╖ни «Про вищу осв╕ту» практика у п╕дготовц╕ фах╕вц╕в займа╓ одне з пров╕дних м╕сць у навчальних планах ВНЗ Укра╖ни.

Практика студент╕в ╓ нев╕д'╓мною складовою  частиною  процесу п╕дготовки спец╕ал╕ст╕в в вищих навчальних закладах ╕  проводиться на обладнаних в╕дпов╕дним чином базах навчальних заклад╕в, а  також на  сучасних  п╕дпри╓мствах ╕ в  орган╕зац╕ях    р╕зних    галузей господарства,  осв╕ти,  охорони  здоров'я,  культури,  торг╕вл╕  ╕ державного управл╕ння.  

Практична п╕дготовка студент╕в ╓ обов’язковим компонентом профес╕йно╖ п╕дготовки.

П╕дготовка використаного фах╕вця не можлива без набуття випускниками вищого навчального закладу певного досв╕ду роботи за фахом на виробництв╕.

Проходження тако╖ п╕дготовки необх╕дне для здобуття квал╕ф╕кац╕йного р╕вня та ма╓ на мет╕ набуття студентами профес╕йних ум╕нь ╕ навичок. У бюджет╕ навчального часу виробнича (педагог╕чна) практика становить близько 20-26 % всього навчального часу. Ефективн╕сть практики забезпечу╓ться зв’язками м╕ж вищим навчальним закладом та базами практики, господарствами, п╕дпри╓мствами, ф╕рмами, банками, кл╕н╕ками, л╕карнями, школами, дитячими садками тощо.

Практика студент╕в передбача╓ безперервн╕сть ╕ посл╕довн╕сть ╖╖ проведення п╕д час набуття потр╕бного обсягу практичних знань та вм╕нь в╕дпов╕дно до р╕зних квал╕ф╕кац╕йних р╕вн╕в: молодий спец╕ал╕ст – бакалавр – спец╕ал╕ст – маг╕стр.

Виробнича (ц╕льова) практика (╤V-V курси) нада╓ студенту можлив╕сть виконувати обов’язок фах╕вця за фахом на робочому м╕сц╕, студент викону╓ весь цикл обов’язк╕в за сво╓ю майбутньою спец╕альн╕стю, усв╕домлю╓ механ╕зм д╕╖ п╕дрозд╕лу (класу), в якому проводиться виробнича практика, загальну картину всього об’╓кта практики.

1.Планування,орган╕зування та документальне забезпечення процесу проходження студентами практики у в╕дпов╕дност╕ з д╕ючимзаконодавством, Положенням про проведення практики студент╕в вищих навчальних заклад╕в Укра╖ни, наказами М╕н╕стерства осв╕ти ╕ науки, молод╕ та спорту Укра╖ни.

2. П╕дб╕р орган╕зац╕й та п╕дпри╓мств для проходження вс╕х вид╕в практик, розробка та супров╕дно╖ документац╕╖. розробка та подання у в╕дпов╕дн╕ структурн╕ п╕дрозд╕ли.......та зовн╕шн╕ органи, установи, орган╕зац╕╖ матер╕ал╕в по закр╕пленю баз практики.

3. Орган╕зац╕я та забезпечення оснащення, як╕сного медичного забезпечення процесу практичного навчання студент╕в у навчально-виробничих п╕дрозд╕лах та лаборатор╕ях.

4. Забезпечення спец╕ально-побутовимислужбами.........безпечних та як╕сних умов навчання, проживання, харчування та зм╕стового дозв╕лля персоналу та студент╕в.

5. П╕дб╕р, кер╕вництво д╕яльн╕стю, орган╕зац╕я п╕двищення квал╕ф╕кац╕╖ майстр╕в виробничого навчання, кер╕вник╕в практики в╕д ╕нституту та зовн╕шн╕х орган╕зац╕й, в╕дпов╕дно до вимог нормативних документ╕в.

6. Контроль процесу розробки, систематичного оновлення методичного забезпечення вс╕х вид╕в практик.

7. Забезпеченя контролю за ходом ╕ орган╕зац╕╓ю вс╕х вид╕в практикистудент╕в, як╕стю ╕нструктаж╕в викладач╕в ╕ майстр╕в виробничого навчання, формування безпечних умов прац╕.

8. Проведення контрольних зам╕р╕в профес╕йних навичок практикант╕в, орган╕зування квал╕ф╕кац╕йних випробувань, п╕дведення п╕дсумк╕в проходження вс╕х вид╕в практики студентами..........шляхом анал╕зу, узагальнення та розповсюдження досв╕ду роботи кер╕вник╕в практиик в╕д ╕нституту та зовн╕шн╕х орган╕зац╕й....

НАПРЯМИ Д╤ЯЛЬНОСТ╤

1. Укладання договор╕в з п╕дпри╓мствами, установами, орган╕зац╕ями р╕зних областей Укра╖ни.

2. Сп╕льно з в╕дпов╕дними кафедрами розпод╕л студент╕в на бази навчально-виробничо╖ практики.

3. Орган╕зац╕я конференц╕й за результатами практики.