ua en
Відділ виробничої (навчальної) практики

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» практика у підготовці фахівців займає одне з провідних місць у навчальних планах ВНЗ України.

Практика студентів є невід'ємною складовою  частиною  процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і  проводиться на обладнаних відповідним чином базах навчальних закладів, а  також на  сучасних  підприємствах і в  організаціях    різних    галузей господарства,  освіти,  охорони  здоров'я,  культури,  торгівлі  і державного управління.  

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом професійної підготовки.

Підготовка використаного фахівця не можлива без набуття випускниками вищого навчального закладу певного досвіду роботи за фахом на виробництві.

Проходження такої підготовки необхідне для здобуття кваліфікаційного рівня та має на меті набуття студентами професійних умінь і навичок. У бюджеті навчального часу виробнича (педагогічна) практика становить близько 20-26 % всього навчального часу. Ефективність практики забезпечується зв’язками між вищим навчальним закладом та базами практики, господарствами, підприємствами, фірмами, банками, клініками, лікарнями, школами, дитячими садками тощо.

Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення під час набуття потрібного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: молодий спеціаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр.

Виробнича (цільова) практика (ІV-V курси) надає студенту можливість виконувати обов’язок фахівця за фахом на робочому місці, студент виконує весь цикл обов’язків за своєю майбутньою спеціальністю, усвідомлює механізм дії підрозділу (класу), в якому проводиться виробнича практика, загальну картину всього об’єкта практики.

1.Планування,організування та документальне забезпечення процесу проходження студентами практики у відповідності з діючимзаконодавством, Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Підбір організацій та підприємств для проходження всіх видів практик, розробка та супровідної документації. розробка та подання у відповідні структурні підрозділи.......та зовнішні органи, установи, організації матеріалів по закріпленю баз практики.

3. Організація та забезпечення оснащення, якісного медичного забезпечення процесу практичного навчання студентів у навчально-виробничих підрозділах та лабораторіях.

4. Забезпечення спеціально-побутовимислужбами.........безпечних та якісних умов навчання, проживання, харчування та змістового дозвілля персоналу та студентів.

5. Підбір, керівництво діяльністю, організація підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, керівників практики від інституту та зовнішніх організацій, відповідно до вимог нормативних документів.

6. Контроль процесу розробки, систематичного оновлення методичного забезпечення всіх видів практик.

7. Забезпеченя контролю за ходом і організацією всіх видів практикистудентів, якістю інструктажів викладачів і майстрів виробничого навчання, формування безпечних умов праці.

8. Проведення контрольних замірів професійних навичок практикантів, організування кваліфікаційних випробувань, підведення підсумків проходження всіх видів практики студентами..........шляхом аналізу, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи керівників практиик від інституту та зовнішніх організацій....

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних областей України.

2. Спільно з відповідними кафедрами розподіл студентів на бази навчально-виробничої практики.

3. Організація конференцій за результатами практики.