ua en
Кафедра фізичної реабілітації

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

                      

Саме фізична реабілітація, яка виникла на перетині і взаємодії медицини, біології, фізичної культури, педагогіки, психології та соціології, все більше стверджується як інтегральний засіб збереження й підтримки належного рівня здоров’я, а також відновлення функцій організму при різних патологічних та донозологічних станах. Здоров'я – це стан, який визначається декількома компонентами. Соматичне і фізичне здоров'я характеризується станом органів і систем людини, функціональними можливостями й резервами. Психічне здоров'я – це стан психологічної сфери людини. Моральне здоров'я – комплекс особливостей мотиваційної й інформаційної основи життєдіяльності. У спрощеному і водночас узагальненому вигляді можна вважати, що критеріями здоров'я є: для соматичного й фізичного компоненту – „я можу”, для психічного компоненту – „я хочу”, для морального компоненту – „я повинен”. З огляду на вищесказане, реабілітологія – це наука про те, як повернути людину до стану повного фізіологічного, морального і психологічного комфорту. Саме в цьому полягає прикладне значення фізичної реабілітації, яка сприяє відновленню частково чи повністю втрачених функцій організму шляхом використання засобів немедикаментозного впливу. З-поміж останніх основними є лікувальна фізкультура й гімнастика, фітотерапія, дієтотерапія, масаж, фізіотерапія. Всі ці, а також багато інших дисциплін, охоплює навчальний план підготовки спеціалістів з даної спеціальності. На підставі скерування лікарів фахівець-реабілітолог повинен обстежити пацієнта з метою встановлення ступеня функціональних порушень, розробити індивідуальну реабілітаційну програму, виконати реабілітаційні втручання, оцінити їх ефективність, провести необхідну корекцію попередньо запланованих реабілітаційних заходів, завбачити реабілітаційний прогноз. Перераховані вище втручання є надзвичайно актуальними для пацієнтів неврологічного, травматологічного, ортопедичного, вертебрологічного, кардіологічного, пульмонологічного, ревматологічного, гастроентерологічного профілів, а також окремих контингентів осіб, які вважаються практично здоровими. Враховуючи таке широке коло функціональних обов’язків, а також різноманітний контингент осіб, які потребують реабілітаційних втручань, ми дуже серйозно підходимо до створення навчальних планів і робочих програм, вводимо нові дисципліни, використовуємо новітні наукові знання при висвітленні  матеріалу на лекціях і його засвоєнні на практичних заняттях. З метою забезпечення належного рівня практичної підготовки студентів, які навчаються за фахом „фізична реабілітація”, працюємо над створенням у Прикарпатському університеті медичного реабілітаційного центру як клінічної бази однойменної кафедри. Крім цього, безумовно, будуть використовуватися можливості профілакторію „Здоров’я”, спортивно-оздоровчого комплексу „Смерічка”, тренажерний зал, стадіон „Наука”, спортивні зали, лижна база у Ворохті, здійснення реконструкції якої заплановано втілити найближчим часом. Забезпечення рівня практичної підготовки наших студентів, адекватного потребам і вимогам практичної охорони здоров’я, здійснюватиметься шляхом проходження практики на базі санаторіїв різного профілю, в реабілітаційних центрах і лікувально- профілактичних закладах. Маємо надію, що сьогоднішні й майбутні студенти-реабілітологи, у виховання й навчання яких колектив нашої кафедри вкладає часточку своєї душі, стануть фахівцями високого класу, здатними повернути красу сходу сонця тим людям, яким світло його видається недостатньо яскравим.

       
Запрошуємо Вас до нас навчання і бажаємо успіху у вступних випробуваннях!