ua en
Кафедра фізичної реабілітації

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

     Основним напрямком наукової роботи кафедри фізичної реабілітації є виконання наукових досліджень у рамках теми “Роль засобів немедикаментозного впливу на організм як превентивного фактора виникнення і прогресування патології внутрішніх органів”, номер державної реєстрації . 
     Виконавцями наукових досліджень є: Бойчук Тетяна В’ячеславівна, д.мед.н., професор, Дума Зіновій Васильович, д.мед.н., професор, Аравіцька Марія Геннадіївна, к.мед.н., доцент, Левандовський Олександр Станіславович, к.фіз.вих., доцент, Лапковський Едуард Йосипович, к.мед.н., доцент, Войчишин Лілія Ігорівна – асистент, магістр фізичної реабілітації, Кундис Ірина Валеріївна, Микитин Любов Михайлівна, Костюк Петро Михайлович – аспіранти кафедри, Тершак Наталія Миколаївна, П’ятничук Дмитро Васильович – здобувачі кафедри.З них: штатних наукових працівників кафедри фізичної реабілітації – 5, докторів наук – 2, кандидатів наук – 3.
     Відсоток участі професорсько-викладацького складу кафедри у науковій роботі складає 100.
     У 2007 році Левандовським О.С. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація. У 2009 році Мосейчуком Ю. Ю. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.У 2012 році Войчишин Л.І захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03-фізична реабілітація. 2016 році Голод Н.Р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03-фізична реабілітація.
 
     Станом на 2016 рік 12 наукових роботи .
 
    
Основні напрямки наукових досліджень:
 
 
 
1.       Метаболічний синдром та застосування засобів фізичної реабілітації з метою його профілактики та лікування.
2.       Корекція психологічних розладів у студентів засобами фізичної реабілітації.
3.       Роль засобів фізичної реабілітації для лікування і профілактики сколіозів у студентів.
4.       Етнографічні аспекти фітотерапії Прикарпаття та Карпатського регіону.
5.       Природні фактори Карпатського регіону в системі підготовки бігунів на середні і довгі дистанції.
6.       Кінезітерапія і масаж в системі комплексної реабілітації студентів з клінічними ознаками вегетативного дисбалансу.
7.       Фізична реабілітація жінок в період ранньої менопаузи
8.       Комплексні реабілітаційні засади підвищення рівня здоров′я дітей в умовах спортивно-оздоровчих таборів