ua en
Кафедра фізичної реабілітації

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

[[metod][Методичні праці колективу кафедри]]

Колективом кафедри розроблено пакети навчально-методичних матеріалів для кожної дисципліни згідно переліку, рекомендованого навчально-методичним відділом. Створено електронні варіанти лекцій з усіх дисциплін, що читаються на кафедрі.

Методичні рекомендації:

1. Бойчук Т.В., Лібрик О.М. Шлях до здорового способу життя / Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2005. – 63 с.

2. Левандовський О.С. Вегетативний дисбаланс як предиктор виникнення патології внутрішніх органів у студентів і його  корекція     засобами фізичної реабілітації. Методичні рекомендації. - Івано-Франківськ, 2006. – 62 с.

3. Бойчук Т.В., Мосейчук Ю.Ю. Програма корекції психологічних розладів у студентів: Методичні рекомендації. – Івано- Франківськ: Місто НВ, 2007. – 54 с.

4. Бойчук Т.В., Голубєва М.Г., Левандовський О.С., Лапковський Е.Й. Щоденник та методичні матеріали з виробничої практики  для студентів ІІІ-V курсів факультету фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр»,  «Спеціаліст» за спеціальністю 6.010200, 7.010202 – «Фізична реабілітація» напряму підготовки 0102 – «Фізичне виховання і  спорт»: Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ, 2009. - 100 с.

5. Термінологічний словник-довідник для студентів спеціальності «Здоров’я людини» («Фізична реабілітація») / [Бойчук Т.В., Голубєва М.Г., Левандовський О.С. та ін.]; за ред. проф. Т.В. Бойчук. – Івано-Франківськ, 2010. – 150 с.

6.Аравіцька М.Г. Реабілітаційна програма: принципи проведення та оформлення [методичні рекомендації] / М.Г. Аравіцька, Л.І. Войчишин, З.В. Дума, О.В. Баскевич. – Івано-Франківськ Видавництво , 2015. – 49 с.

7.Лапковський Е.Й. Травми у спорті: характеристика та рекомендації з профілактики у схемах та рисунках: методичні рекомендації / Е.Й. Лапковський, Я. М. Яців, В.С. Максимів, Я.В. Макаревич. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – 36 с.

8.Навчально-методичні рекомендації:  Михальчук Р.М.,  Левко В.П., Голод Н.Р. «Організація занять з фізичного ховання  у вищих навчальних медичних закладах з використанням вправ з гирьового спорту.»  - Івано-Франківськ 2015. 65с.

l

     
       

 

 

 

   

 

 Навчальні підручники і посібники
 

Навчальний посібник «Основи класичного масажу», рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів і факультетів фізичного виховання і спорту III-IV рівня акредитації.

Автори:
Бойчук Тетяна В’ячеславівна - завідувач кафедри фізичної реабілітації факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.мед.н., професор
  
Гриневич Роман Йосипович - асистент кафедри спортивної медицини і лікувальної фізкультури Івано-Франківського державного медичного університету (у даний час - головний лікар Івано-Франківського обласного центру «Здоров’я») 
 

Ця книга – гарний подарунок для всіх, хто причетний до здійснення процесу реабілітації і оздоровлення. Масаж – це один із засобів фізичної реабілітації, який стоїть біля витоків медицини. На сьогодні він продовжує бути в авангарді найпопулярніших способів лікування, оздоровлення й покращення працездатності й фізичного самопочуття. Природність, дієвість, відсутність у більшості випадків побічних явищ, невеликий перелік протипоказань забезпечують його розповсюдженість як методу лікування й оздоровлення.

 

 

 

У посібнику приведено методики обстеження хворих у фізичній реабілітації, подано детальний опис основних діагностичних методик, висвітлено підходи до оцінки їх результатів. Авторами розроблено комплекс тестових завдань і запитань для самоконтролю, що полегшує засвоєння матеріалу, викладеного у посібнику. Значна кількість методик обстеження ілюстрована авторськими фотознімками.

 Посібник призначений для викладачів і студентів навчальних закладів і факультетів фізичного виховання і спорту, медичних навчальних закладів, фахівців фізичної реабілітації.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України №1/11-4873 від 08.06.10

   

Посібник має на меті сприяти засвоїти теоретичні передумови і опанувати практичні навички проведення реабілітаційного обстеження пацієнта. Тому цей посібник може стати настільною книгою кожного студента при вивченні багатьох професійно орієнтованих дисциплін.

Посібник складається з восьми розділів, присвячених антропометричним обстеженням, обстеженню опорно-рухового апарату, дослідженню функцій окремих суглобів, обстеженню м’язової, нервової систем і хребта, методикам оцінки функціонального стану організму і рівня соматичного здоров’я. Наприкінці кожного розділу приведено запитання для самоконтролю, а дев’ятий розділ вміщує тестові завдання до кожного з частин з ключами вірних відповідей.

У посібнику приведено багато функціональних тестів, опитувальників, протоколів встановлення толерантності до фізичних навантажень, які застосовуються не тільки в Україні, але й за її межами. Посібник ілюстрований власними фотознімками, малюнки також є авторськими.

Сподіваємось, що посібник стане корисним не тільки студентам, які навчаються у навчальних закладах і на факультетах фізичного виховання і спорту, але й студентам медичних закладів освіти, фахівцям фізичної реабілітації, лікарям, викладачам.

Усі критичні зауваження приймемо з вдячністю, врахувавши їх у своїй подальшій роботі.

З повагою, атори.