ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Підручники з грифом Міністерства освіти і науки України

1. Яцик Р.М. Основи генетики й селекції лісових рослин / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.М. Случик. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. - 288 с.

 

Навчальні посібники 

1. Яцик Р.М. Основи інтродукції та адаптації деревно-кущових видів рослин / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.М. Гудима,– Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – 175 с.

 

Курси лекцій

1. Олійник В.С. Лісознавство: курс лекцій / В.С. Олійник, Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 264 с. 

2. Яцик Р.М. Курс лекцій з лісової селекції  / Р.М. Яцик. - Івано-Франківськ: Плай, 2006 – 158 с. 

3. Яцик Р.М. Курс лекцій із лісової генетики / Р.М. Яцик. - Івано-Франківськ: Плай, 2007 – 168 с. 

   

 

Методичні вказівки до практичних, лабораторних занять, тести перевірки знань

1. Вітер Р.М. Методичні вказівки до практичних робіт із дисципліни “Лісове деревинознавство” для студентів ІV курсу спеціальності “Лісове господарство” / Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2009. – 78 с.

2. ВІтер Р.М. Практикум з “Лісової таксації” для студентів ІІІ курсу спеціальності “Лісове господарство” / Р.М. Вітер, В.С. Олійник, Ю.С. Шпарик. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 168 с.

3. Вітер Р.М. Методичні вказівки до практичних занять з “Біометрії” для сту­­­ден­­тів ІІ курсу напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове госпо­дарство” / Р.М. Вітер, Ю.С. Шпарик. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 38 с.

4. Гайдукевич М.Є. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Озеленення населених місць» для студентів ІІІ курсу Інституту природничих наук (спеціальність «Лісове господарство») / М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2009. – 48 с.

5. Гайдукевич М.Є. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Дендрологія» для студентів І-ІІ курсів Інституту природничих наук (спеціальність «Лісове господарство») / М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2009. – 72 с. 

6. Гайдукевич М.Є. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Заповідна справа» для студентів ІІ курсу Інституту природничих наук (спеціальність «Лісове господарство») / М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2009. – 32 с.

7. Гайдукевич М.Є.Методичні вказівки до лабораторних робіт з ботаніки (морфологія та анатомія рослин). Для студ. спеціальності «Лісове господарство» М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко – Івано-Франківськ,  2010. - 39 с.

8. Гайдукевич М.Є. Методичні вказівки до проведення занять з курсу «Лісова геоботаніка». Для студентів V курсу спеціальності «Лісове господарство» / М.Є. Гайдукевич, В.І. Гнєзділова – Івано-Франківськ,  2011. - 25 с.

9. Гайдукевич М.Є. Семінарсько-практичні заняття з курсу «Лісова геоботаніка». Для студентів V курсу спеціальності «Лісове господарство» / М.Є. Гайдукевич, Н.В. Кокар – Івано-Франківськ,  2011. - 71 с.

10. Гайдукевич М.Є. Тестові завдання з лісової геоботаніки. Для студентів V курсу спеціальності «Лісове господарство» / М.Є. Гайдукевич, Н.В. Кокар – Івано-Франківськ,  2011. - 24 с.

11. Олійник В.С. Тести перевірки знань із дисципліни “Лісів­ництво” для студентів ІV курсу спеціальності “Лісове господарство” / В.С. Олійник, Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 100 с.

12. Парахоняк В.О. Методичні рекомендацї з курсу «Мисливствознавство» (для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.130400 «Лісове господарство») / В.О. Парахоняк. – Болехів, 2006. – 23 с.

13. Бродович Р.І., Лисенко М.О. Методичні вказівки до курсового проектування із дисципліни «Лісові культури» (для студентів 4 курсу напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство». – Івано-Франківськ: «НАЇР», 2015. – 24 с.

14. Вітер Р.М. Тести перевірки знань із “Лісового товарознавства” для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове госпо­дарство” / Р.М. Вітер., Ю.С. Шпарик. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. – 96 с.

15. Шпарик Ю. С. Критерії та методика ідентифікації старовікових лісів і пралісів / Шпарик Ю. С., Чернявський  М.В., Кагало О.О., Бондарук Г.В. та інші // ISBN 978-617-3971-07-1, Львів: Ліга-Прес, 2015. – 32 с.

16. Вітер Р.М. Практикум з “Лісознавства” для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” / Р.М. Вітер. – Івано-Франківськ: Територія друку, 2015. – 186 с.

17. Гайдукевич М.Є. Тестові завдання з дисципліни  «Ботаніка» (для студентів  І курсу напряму підготовки 205 «Лісове та садово-паркове господарство») // М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – 18 с.

 18. Гайдукевич М.Є. Тестові завдання з дисципліни «Дендрологія» (для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки 205 «Лісове та садово-паркове господарство») // М.Є. Гайдукевич. М.О. Лисенко О. – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – 29 с.

19. Гайдукевич М.Є. Тестові завдання з дисципліни «Геоботаніка» (для студентів V курсу спеціальності  205 «Лісове господарство») // М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко – Івано-Франківськ: Плай, 2016. – 21 с.

   

 

Методичні вказівки до курсових робіт (проектів)

1. ВІтер Р.М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Лісознавство” для студентів ІІІ курсу спеціальності “Лісове господарство” / Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2007. – 16 с.

2. ВІтер Р.М. Методичні вказівки до курсового проекту із дисципліни “Лісівництво” для студентів ІV курсу спеціальності “Лісове господарство” / Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2007. –  27 с.

3. ВІтер Р.М. Методичні вказівки до курсових робіт із дисци­пліни “Лісова такса­ція” для студентів ІІІ курсу спеці­аль­ності “Лісове господарство” / Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 72 с.

4. Гайдукевич М.Є. Методичні вказівки до курсових робіт із дендрології (для студентів спеціальності «Лісове господарство» / М.Є. Гайдукевич. - Івано-Франківськ, 2007. – 16 с. 

5. Яцик Р.М. Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни „Лісова селекція” / Р.М. Яцик. - м. Івано-Франківськ: „Плай”, 2006. – 16 с.

Методичні вказівки до навчальних польових практик

1. ВІтер Р.М. Навчальна польова практика із дисципліни “Лісознавство” (методичні вказівки для студентів ІІІ курсу спеціальності “Лісове господарство”) / Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2007. –  37 с.

2. ВІтер Р.М. Навчальна польова практика із дисципліни “Лісівництво” (методичні вказівки для студентів ІV курсу спеціальності “Лісове господарство”) / Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2008. –  45 с.

3. ВІтер Р.М. Методичні вказівки до навчальної практики з “Лісової таксації” для студентів ІІІ курсу спеціальності “Лісове господарство” / Р.М. Вітер. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 96 с.

4. Шолонкевич І.М. Навчальна польова практика із захисту лісу (методичні вказівки для студентів ІІІ курсу спеціальності «Лісове господарство») / І.М. Шолонкевич, М.О. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2007. – 44 с.

5. Яцик Р.М. Методичні вказівки до навчальної польової практики з курсу лісової селекції / Р.М. Яцик. - Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 24 с.

6. Бродович Р.І. Навчальна польова практика з курсу «Лісових культур» (методичні вказівки  для студентів спеціальності «Лісове господарство») / Р.І. Бродович, В.М. Гудима – Івано-Франківськ: ПП Сімик,2017. – 24 с.