ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

На кафедрі згідно з навчальним планом 2016-2017 рр. викладають такі навчальні дисципліни:

ОКР "Бакалавр"

І курс - фізична культура, історія України, вища математика, фізика, хімія, лісова екологія, фізіологія рослин, ботаніка, дендрологія, лісова генетика, лісова зоологія, іноземна мова (англійська), іноземна мова (перша), основи фахової підготовки, безпека життєдіяльності і цивільний захист.

ІІ курс - фізична культура, іноземна мова (перша), ділова українська мова, історія української культури, соціологія, метеорологія, лісове ґрунтознавство, геодезія, лісова фітопатологія, лісова ентомологія, лісова селекція, лісова дендрологія, механізація лісогосподарських робіт, основи лісоексплуатації, біометрія.

ІІІ курс - українська мова (за проф. спрямуванням), етика ділового спілкування, економіка, лісова фітопатологія, лісова ентомологія, лісознавство, лісівництво, лісові культури, лісова таксація, озеленення населених місць, основи наукових досліджень, природозаповідна справа, лісова меліорація, недеревні ресурси лісу, лісове товарознавство. Дисципліни спеціалізації: соціальне лісівництво, лісова гідрологія, рекреаційне лісівництво; парколісовпорядкування, інтродукція та адаптація декоративних рослин, садово-паркове будівництво;

ІV - курс - політологія, соціологія, історія лісівництва, лісівництво, лісові культури, лісовпорядкування, економіка лісогосподарського виробництва, основи лісоексплуатації, мисливствознавство, рекультивація земель. Дисципліни спеціалізації: соціальне лісівництво, геоінформаційні системи в лісовому господарстві, аерокосмічні методи в галузі, підсочка і лісохімія, парколісовпорядкування, урбоекологія і фітомеліорація, лісоаграрні ландшафти, ландшафтна архітектура.

ОКР "Спеціаліст"

іноземна мова (за проф. спрямуванням), сучасні інформаційні технології в лісовому господарстві, лісове ділочинство, регіональне лісівництво, лісова політика, організація та планування лісогосподарського виробництва, лісоуправління, лісова гідрологія, лісова геоботаніка, географія лісів, лісовий кадастр, сучасні методи наукових досліджень, інтелектуальна власність, прикладна мікологія, лісомисливське господарство, садово-паркове господарство України.

ОКР "Магістр"

І курс – методологія та організація наукових досліджень, сучасні інформаційні технології в лісовому господарстві, регіональне лісівництво, організація та планування лісогосподарського виробництва, лісоуправління. Дисципліни спеціалізації: гірське лісівництво, лісова геоботаніка, лісовий кадастр, лісомисливське господарство, моніторинг лісів, сертифікація лісів.

ІІ курс - лісова політика, організація та планування лісогосподарського виробництва, гірське лісівництво, аерокосмічні методи в лісовому господарстві, лісове ділочинство, моніторинг лісів.