ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Яцик Роман Михайлович

кандидат сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник, доцент,

професор кафедри лісознавства

Перелік наукових і навчально-методичних праць Яцика Р.М.

НОВІ ВИДАННЯ

У Науковому віснику Національного лісотехнічного університету України (т. 27, № 8) за 2017 рік опубліковано статтю «Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні». Співавтор статті – професор кафедри лісознавства, канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб., доцент Яцик Р.М.

Розроблення й прийняття Концепції зумовлена потребою розробки методів збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні, визначення стратегічної мети й завдань, методологічних, методичних, організаційних принципів і прийомів діяльності зі збереження генетичної мінливості лісів. Вона покликана забезпечити стабільність функціонування лісових екосистем сьогодні та в майбутньому, зберегти потенціал лісів стосовно продукування ними комплексу унікальних економічних, екологічних й соціальних благ. Використання документу слугуватиме основою для розробки нових й удосконалення існуючих законодавчо-правових, нормативно-регулюючих і організаційно-розпорядчих актів, що забезпечують різні сторони збереження біорізноманіття в лісах – програм, положень, настанов, вказівок, інструкцій, рекомендацій тощо. У Концепції охарактеризована актуальність й необхідність збереження лісових генетичних ресурсів, приведена класифікація загроз зниження генетичного різноманіття лісових деревних порід, проаналізовані правові засади процесу збереження лісових генетичних ресурсів, розроблені методи й стратегії збереження генетичної мінливості лісових деревних видів, приділена увага сталому користуванню вигодами від збереження лісових генетичних ресурсів, вказано на науковий супровід цього процесу і віднайдено шляхи реалізації даної Концепції, яка в Україні розроблена вперше.

 

 

Яцик Р.М. Основи інтродукції та адаптації деревно-кущових видів рослин / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.М. Гудима,– Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – 175 с.

“Стан лісових генетичних ресурсів в Україні”