ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Науковою роботою на кафедрі кожного року активно займаються понад 10 студентів, які на цій основі виконують свої дипломні роботи. Щороку в Університеті проводиться звітна наукова конференція викладачів і студентів, де обговорюються результати найкращих наукових робіт. Студенти публікуються в різних фахових наукових журналах і збірниках, в тому числі в щорічному збірнику студентських наукових праць „Еврика”, що видається в Прикарпатському національному університеті та „Віснику Прикарпатського університету. Серія Біологія”. З 2000 року в Інституті природничих наук видається „Вісник Прикарпатського університету. Серія Біологія”, в якому публікуються результати наукових досліджень викладачів, аспірантів та студентів Інституту. На сьогодні вийшло друком 12 номерів цього журналу. У „Віснику” публікуються наукові статті напрямків «Ботаніка», «Зоологія», «Біохімія», «Генетика», «Анатомія і фізіологія людини і тварин», «Екологія», «Лісове господарство», «Агрохімія». 

У 2017 році в науково-дослідній роботі кафедри брали участь 30 студентів, з них 6 особливо обдарованих. Cтуденти задіяні у виконанні держбюджетної теми «Шляхи оптимізації лісогосподарських заходів в умовах Карпатського регіону» (№ держреєстрації 0110U005045). Студенти під керівництвом викладачів кафедри приймають участь у польових дослідженнях на дослідних об'єктах, в обробці експериментальних даних. Отримані матеріали досліджень використовуються при написанні дипломних робіт.

У збірнику матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ліс, наука, молодь», яка відбулась 23 листопада 2017 року в Житомирському національному агроекологічному університеті, опубліковано тези студента групи ЛГ-1м Малашкіна Б.С. та доцента кафедри лісознавства Вітра Р.М. «Cучасна структура лісостанів ДП «Осмолодське лісове господарство».

Інформація про науково-дослідну роботу студентів за 2017 рік

У збірнику студентських наукових праць "Еврика - XVІІІ" (підсекція лісознавство) опубліковано тези виступів двох студенток:

Жарська В.І. Технологія створення лісових культур в Передкарпатт - "ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІННИХ МАЛОПОШИРЕНИХ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ У ЛІСОВОМУ ФОНДІ ДП “КРЕМЕНЕЦЬКЕ ЛГ”.

Науковий керівник - доцент кафедри лісознавства, к.с.-г.н., с.н.с. Бродович Р.І.

Цапів Т.В. Раціональне використання цінного генофонду лісів з метою створення насаджень майбутнього

Науковий керівник - професор кафедри лісознавства, к.с.-г.н., с.н.с, доцент Яцик Р.М.

 

Дослідницький матеріал для написання дипломних робіт та наукових публікацій студенти збирають під час проходження навчальних практик із "Лісознавства", "Лісівництва", "Лісової таксації", "Лісових культур", "Лісової селекції", "Захисту лісу", "Ботаніки", "Дендрології" та виробничих практик. 

Літні навчальні практики проводяться на базі філіалу кафедри лісознавства (с. П'ядики Коломийського району) на лісових об'єктах Шепарівського лісництва ДП "Коломийське лісове господарство". Для проведення стаціонарних лісівничих і таксаційних досліджень студентами під керівництвом доцентів кафедри лісознавства Вітра Р.М. і Парахоняка В.О. у 2007 р.закладено постійну пробну площу розміром 1,0 га в лісостані вологої грабової діброви.   Лісівничі дослідження передбачають діагностування типологічних одиниць (типу лісорослинних умов, типу лісу і типу деревостану), вивчення рослин-індикаторів, облік природного поновлення під наметом лісу, встановлення його видової і висотної структури, стану, характеру розміщення по площі. Таксаційні дослідження здійснюються тут з метою закріплення студентами на практиці методик польових і камеральних робіт, визначення таксаційних показників деревостану та вивчення їх динаміки, встановлення сортиментної структури запасу, аналізу ходу росту стовбура, таксації зрубаного дерева.

У Шепарівському лісництві знаходиться відоме лісонасіннєве господарство "Велика Кам'янка", де студенти, під керівництвом професора кафедри Яцика Р.М. і доцента кафедри Бродовича Р.І. вивчають формове різноманіття цінних деревних порід та проводять науково-дослідні роботи з лісової селекції, інтродукції та насінництва.

Для вивчення селекційно-формової структури лісових насаджень, збереження цінного генетичного фонду як головних аборигенних та інтродукованих видів, так і рідкісних, реліктових і малопоширених порід та використання їх із селекційно-насінницькою метою ще всередині 80-их років минулого століття виробничники, за допомогою науковців УкрНДІгірліс у Карпатському регіоні створили потужні селекційно-насінницькі комплекси. Одним із них є селекційно-насінницьке господарство "Велика Кам'янка". У 1983 р. на місці суцільної рубки в урочищі "Глибока" Шепарівського лісництва було розроблено проект лісонасіннєвої плантації. У наступні роки тут на площі 50 га було закладено плантації модрини європейської (Larix decidua Mill.), ялиці білої (Abies alba Mill.), ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.), та дугласії зеленої (Pseudotsuga taxifolia Britt.). У 1992 р. на базі цих плантацій було створено лісонасіннєве господарство "Велика Кам'янка", де проводяться стаціонарні дослідження спадковості різних клонів насіннєвих плантацій.

Починаючи з 2005 р., під керівництвом професора кафедри Яцика Р.М. на цьому об'єкті проводять наукові дослідження викладачі, аспіранти та студенти кафедри лісознавства, адже питання селекції, інтродукції та насінництва лісових порід займають вагоме місце в науковій роботі кафедри. Вивчено та уточнено окремі технологічні аспекти закладки клонових насінних плантацій, динаміки цвітіння і насіннєношення клонів модрини європейської та японської, псевдотсуги тисолистої, ялиці білої, ялини європейської. Особливу зацікавленість викликають дослідження із застосуванням сучасних методів кількісної генетики, ступеня фертильності клонів та її вплив на генетичне різноманіття плантаційного насіння; удосконалення технології створення і вирощування міжвидових гібридизаційних клонових насінних плантацій з метою отримання цінного сортового гібридного насіння та гетерозисного потомства.

Для проведення науково-дослідних робіт кафедра лісознавства активно співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, з яким Прикарпатський національний університет уклав відповідну угоду.

УкрНДІгірліс має в своєму підпорядкуванні як структурний підрозділ Гірське науково-дослідне лісництво (ГНДЛ), що знаходиться в с. Зелена Надвірнянського району. Лісові масиви лісництва належать до гірських лісів і розміщені вздовж р. Хрипелівець на висотах 800-1300 м н.р.м. Науковцями УкрНДІгірліс тут закладено численні дослідні об'єкти, на яких здійснюють стаціонарні багаторічні дослідження.

Одним із таких об'єктів є лісогідрологічний стаціонар "Хрипелів", що знаходиться на висотах 840-1240 м н.р.м. в умовах вологої буково-ялицевої смеречини. Стаціонар засновано у 1961 р. для вивчення водного режиму лісу та його змін під впливом господарської діяльності. Він складається з трьох водозборів площею від 25,7 до 36,8 га. Спочатку впродовж 12 років науковці інституту досліджували гідрологічний режим водозборів із стиглими деревостанами. Згодом тут було проведено експериментальні добровільно-вибіркові та суцільні рубки, внаслідок чого лісистість території поступово знижувалася із 94% до 73, 58 і 29%. На цей час на гідростаціонарі під керівництвом завідувача кафедри, д.с.-г.н., професора Олійника В.С. студенти і аспіранти кафедри виконують науково-дослідні роботи, вивчають лісівничо-таксаційні показники насаджень, їх вплив на розподіл атмосферних опадів, сніговий покрив, водний режим грунту та поверхневий і підземний стоки води.        

таксация  

 Студенти на навчальній практиці з "Лісової таксації"

 
 
 
 

Також в ГНДЛ закладено ряд дослідних стаціонарів (лісовий розсадник, зруби після вітровалів та різних способів рубок, дослідно-виробничі лісові культури), на яких студенти під керівництвом доцента Бродовича Р.І. проходять навчальну практику із лісових культур і проводять окремі науково-дослідні роботи з метою вдосконалення технології вирощування садивного матеріалу аборигенних та інтродукованих порід, обгрунтування оптимальних методів і способів лісовідновлення в гірських умовах.

Важливими об'єктами науково-дослідної роботи студентів є дендрологічний парк "Дружба" ім. Зіновія Павлика та ботанічний сад Прикарпатського національного університету. Тут проходять навчальні практики студенти І-ІІ курсів з ботаніки та дендрології.

Дендропарк "Дружба" засновано у 1970 р. на площі 10 га. Ботанічний сад створено навколо дендропарку у 1998 р. на площі 120 га, з яких 37 га - це природні грабово-дубові та грабово-букові насадження. На цей час на території дендропарку та ботанічного саду зростає 22 види хвойних і 133 види листяних аборигенних та інтродукованих порід, зокрема: сосна звичайна, сосна кедрова європейська, сосна кедрова корейська, ялина європейська, ялиця біла, модрина європейська, туя західна (форми вересоподібна та золотиста), біота східна, ялівець звичайний (форма колоновидна), кипарисовик Лавсона, бук лісовий (форма червонолиста), дуб звичайний та бореальний, катальпа бігнонієвидна, клени та ін. За ботаніко-географічним походженням більшість інтродуцентів належать до Східної Азії та Північної Америки. Представлені й інші регіони: Південна Європа, Сибір, Середня Азія, Кавказ. 

У дендропарку є музей, в якому зберігаються гербарні зразки рослин відділів Pinophyta (520 видів) та Magnoliophyta (1800 видів), колекції шишок і плодів лісових порід (165 видів). 

Науково-дослідна і навчальна робота зі студентами проводиться також на базі цінних природно-заповідних об'єктів. Зокрема, одним із таких об'єктів є ботанічний заказник загальнодержавного значення "Княждвірський", що знаходиться у Печеніжинському лісництві ДП "Коломийське ЛГ". На території заказника охороняється цінна реліктова рослина третинного періоду, занесена в "Червону книгу України" - тис ягідний.        

дендр  

Навчальна практика з "Дендрології" в дендропарку загальнодержавного                                   значення "Дружба"

 
зоо  

Навчальна практика з "Лісової зоології"