ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

У Науковому віснику Національного лісотехнічного університету України (т. 27, № 8) за 2017 рік опубліковано статтю «Концепція збереження та невиснажливого використання лісових генетичних ресурсів в Україні». Співавтор статті – професор кафедри лісознавства, канд. с.-г. наук, ст. наук. співроб., доцент Яцик Р.М.

Детальніше...

1,2 та 5,6 лютого 2018 року відбулись захисти дипломних робіт студентів денної і заочної форми навчання, представлені на здобуття освітнього рівня “Магістр” за спеціальністю 205 “Лісове господарство”.

 

Детальніше...

30 січня 2018 р. відбулось розширене засідання кафедри лісознавства, на якому розглянуто дисертаційну роботу Ткачук Оксани Михайлівни «Водорегулювальна і ґрунтозахисна роль лісистості Передкарпаття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Дисертаційна робота виконана на кафедрі лісознавства. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Олійник Василь Степанович

Детальніше...

22-23 листопада 2017 року у рамках проекту “Кваліфіковані лісівники = кращі ліси” відбувся навчальний семінар-тренінг з наближеного до природи лісівництва, у якому брали участь доцент кафедри лісознавства, д.с.-г.н. Шпарик Ю.С., доцент кафедри лісознавства, к.с.-г.н. Вітер Р.М., асистент кафедри лісознавства Дичкевич В.М. та студенти групи ЛГ-41.

Детальніше...

15 листопада 2017 р. відбулось розширене засідання кафедри лісознавства, на якому розглянуто дисертаційну роботу аспірантки Яновської Ірини Миколаївни «Структурні особливості і відновлення монодомінантного букового пралісу вологої чистої бучини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. 

Детальніше...