ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Наукова робота на кафедрі лісознавства проводиться викладачами та аспірантами. 

Напрямки наукових досліджень:

1. Стале ведення лісового господарства.

2. Лісівництво, лісознавство, лісова екологія.

3. Лісове насінництво, селекція, лісові культури.

4. Дендрологія, озеленення населених місць.

Результати наукових досліджень опубліковані у монографіях,  наукових фахових виданнях, матеріалах конференцій. Викладачі кафедри брали участь в опрацюванні низки нормативних документів і рекомендацій для лісогосподарського виробництва.

 

МОНОГРАФІЇ

1. Олійник В.С. Гідрологічна роль лісів Українських Карпат: Монографія / В.С. Олійник. - Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - 232 с.

2. Калуцький І.Ф. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту) / І.Ф. Калуцький, В.С. Олійник. – Львів: Камула, 2007. – 240 с.

3. Лісові генетичні ресурси та селекційно-насінницькі об’єкти Львівщини / [Яцик Р.М., Дейнека В.М., Парпан В.І. та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2006. – 312 с.

4. Генетико-селекційні та насінницькі об'єкти в лісах Буковини / [Яцик Р., Воробчук В., Парпан В. та ін.]. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 288 с.

5. Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині / [Гайда Ю., Попадинець І., Яцик Р. та ін.]. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 288 с.

6. Порадник карпатського лісівника / [Чернявський М.В., Парпан В.І., Бродович Р.І. та ін.]; під ред. М.В. Чернявського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. –    368 с.

7. Діброви Українських Карпат і суміжних територій, їх стан та особливості відновлення / [Гаврусевич А.М., Бродович Р.І., Кацуляк Ю.Д. та ін.]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. ‐ 160 с.

8. Шпарик Ю.С. Структура букового пралісу Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, Б. Коммармот, Ю.Ю. Беркела. - Снятин Прут принт, 2010. -143 с. 

9. State of forest genetic resources in Ukraine: S.A. Los, L.I. Tereshchenko, Y.I. Gayda, P.M. Ustimenko, but ather. – Kharkiv: PLANETA-PRINT, 2014. – 138 p.

10. Шпарик Ю.С. Стале управління лісами (на прикладі Українських Карпат): монографія / Ю.С. Шпарик. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. – 288 с.

11. Відновлення корінних природних комплексів Косівщини / Шпарик Ю.С., Стефурак В.П., Лосюк В.П. – Косів: Писаний камінь, 2015. – 272 с.

 порадник Буковина  Буковина 
Львів Діброви монография_Шпарик  ннгггг 

 

dfghjkl      
       

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

2017 рік

Статті у наукових виданнях

1. Олійник В.С. Особливості поширення вітровалів у букових лісах Карпат / В.С. Олійник, В.І. Блистів // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 129. – С. 41-47. Фахове видання

2. Шпарик Ю. С. Природне відновлення букового (Fagus sylvatica L.) пралісу в умовах вологої чистої бучини / Ю.С. Шпарик, І.М. Яновська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. − 2017. − т. 27, № 4. – С. 21-24. Фахове видання.

3. Шпарик Ю.С. Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(3). – С. 75-78. Фахове видання.

4. Яцик Р.М. Особливості росту й розвитку хвойних інтродуцентів у дендропарках державного значення на Івано-Франківщині / Р.М. Яцик, Т.Р. Юник, А.С. Штогрин // Лісівництво і агролісомеліорація. – Вип. 129. – Харків: УкрНДІЛГА, 2016. – С. 84-92. Фахове видання.

5. Парпан В.І. Роман Яцик: учений-лісознавець, селекціонер (з нагоди 70-річчя від Дня народження) / В.І.Парпан, В.С.Олійник, Р.І.Бродович, Ю.Д.Кацуляк, В.М. Гудима. – Наукові праці ЛАН України. – Львів: Камула, 2016. – Вип. 14. – С. 290-292. Фахове видання.

6. Парпан В.І. Юрій Кацуляк: учений, лісокультурник, викладач (з нагоди 60-річчя від дня народження/ В.І. Парпан, А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, В.М. Гудима // Наукові праці ЛАН України. – Вип. 14. – Львів: НЛТУУ, 2016. – С. 293-295. Фахове видання.

7. Бродович Ю. Оцінка ефективності процесів відтворення букових гірських лісів Українських Карпат та обгрунтування шляхів її підвищення з позицій наближеного до природи лісівництва / Ю.Бродович, Р.Бродович. – Наукові праці ЛАНУ. – Львів: НЛТУ. – Вип. 14. – 2016. – С.31-37. Фахове видання.

8. Вітер Р.М. Вплив гусеничних трелювальних тракто­рів на стан підросту в гірських лісах Українських Карпат / Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(1). – С. 22-24. Фахове видання.

9. Король М.М. Просторова структура мішаних ялицевих насаджень Прикарпаття (на прикладі Спаського лісництва ДП «Брошнівське ЛГ») / М.М. Король, O.Є. Токар, В.М. Дичкевич, А.М. Цуняк // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4 – С. 91-98.Фахове видання.

10. Рак А.Ю. Закономірності поширення всихання ялинових насаджень у Горганах / А.Ю.Рак, В.С.Олійник // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 129. – С. 175-180. Фахове видання.

 

Матеріали наукових конференцій

1. Шпарик Ю.С. Праліси і старовікові ліси ДП «Ясінянське лісомисливське господарство» (в контексті розвитку рекреації) / Ю.С. Шпарик, Ю.Ю. Беркела, В.Ю. Шпарик, Б.Й. Годованець, В.Ф. Покиньчереда // Зб.: «Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту» – Львів: Растр-7, 2017. – С. 386-391.

2. Шпарик Ю.С. Стан і динаміка букових пралісів Угольського масиву (на прикладі швейцарської проби) / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, Ю.Ю. Беркела, В.Ю. Шпарик, І.М. Яновська // Зб.: «Десятиріччя створення об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»: історія, стан та проблеми впровадження інтегрованої системи менеджменту» – Львів: Растр-7, 2017. – С. 386-391.

3. Шпарик Ю.С. Сукцесії та фауністичне різноманіття похідних смерічників (Pinaceae L.), що всихають, в умовах вологої грабово-дубової субучини / Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк, О.О. Погрібний // Зб.: «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат» – Косів: Писаний камінь, 2017. – С. 183-189.

4. Вітер Р.М. Сучасна структура лісового покриву Карпатського національного природного парку / Р.М. Вітер // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перспективи розвитку лісового та садово-паркового госпо­дар­ства” (1-2 червня 2017 року). – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 81-83. 

5. Гайдукевич М.Є. Дендрофлора міського парку ім. Т. Шевченка в місті Івано-Франківську / Гайдукевич М.Є., Лисенко М.О. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції«Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» (1-2 червня 2017 року). – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 86-87.

6. Гайдукевич М.Є. Taxus  baccata L. (Taxaceae) в заказнику “Княждвірський” / Гайдукевич М.Є., Буняк В.І. // Матер. міжн. наук.- практ.конф., присв. 15-тій річниці НПП «Гуцульщина» «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат» (8-9 червня 2017 р.). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. – С. 34 -40.

 

Інші наукові видання

1. Парпан В.І. Юрій Кацуляк (до 60-річчя від дня народження): Бібліографія вчених УкрНДІгірліс (брошура) / В.І. Парпан, А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, В.М. Гудима, В.С. Кудра. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с.

2016 рік

Статті у наукових виданнях

1. Олійник В.С. Гідрологічна роль лісистості Передкарпаття / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІЛГА, 2015. – Вип. 127. – С. 23 -30. Фахове видання.

 2. Олійник В.С. Зміни грунтозахисних властивостей лісів Передкарпаття під впливом вибіркових і суцільних рубань / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.- техн. праць.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26. 1. – С. 8-16. Фахове видання.

3. Олійник В.С. Шляхи оптимізації лісистості Передкарпаття / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Наукові праці ЛАН України. – Вип. 14. – Львів: НЛТУУ, 2016. Фахове видання.

4. Олійник В.С. Суцільні та часткові вітровали лісу в Горганах (на прикладі ДП "Вигодське лісове господарство") / В.С. Олійник, А.Ю. Рак // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.- техн. праць.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26. 5. – С. 8-15. Фахове видання.

5. Олійник В.С. Роман Бродович: вчений-лісівник, лісокультурник, педагог (з нагоди 65 - річчя від дня народження) / В.С. Олійник, В.І. Парпан, Р.М. Яцик, Ю.Д. Кацуляк, В.М. Гудима – Наукові праці ЛАНУ: зб. наукових праць. –Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 13. – С. 269-271. Фахове видання.                               

6. Шпарик Ю.С. Стан лісів НПП “Гуцульщина” та його динаміка в 2003-2015 роках / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, В.П. Лосюк // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. – С. 15-21. Фахове видання.

7. Shparyk Y.S. Structure, diversity and dynamics of primeval beech (Fagus sylvatica L.) forests of the Ukrainian Carpathians and recommendations for their implementation in sustainable forest management / Y.S. Shparyk, Y.Y. Berkela, V.V. Pavlyuk // Природа Карпат. – Рахів: КБЗ, Вип. 1, 2016. – С. 23-35.

8. Шпарик Ю. С. Сталий розвиток Українських Карпат – пропозиції для прийняття управлінських рішень / Ю.С. Шпарик // Природа Карпат. – Рахів: КБЗ, Вип. 1, 2016. – С. 101-115.

9. Гайда Ю.І. Взаємодія «генотип-середовище» в географічних культурах PinussibiricaDuTour та PinuskoraiensisSieb. EtZucc./ Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик, М.М. Сіщук // Наукові праці ЛАН України. – Вип. 14. – Львів: НЛТУУ, 2016. Фахове видання.

10. Яцик Р.М. Селекційно-формова структура псевдотсуги тисолистої в культурфітоценозах Карпатського регіону / Р.М. Яцик, А.С. Штогрин // Наукові праці ЛАН України. – Вип. 14. – Львів: НЛТУУ, 2016. Фахове видання.

11. Бродович Ю.Р. Оцінка ефективності процесів відтворення букових гірських лісів Українських Карпат та обгрунтування шляхів її підвищення з позицій наближеного до природи лісівництва / Ю.Р. Бродович, Р.І. Бродович // Наукові праці ЛАН України. – Вип. 14. – Львів: НЛТУУ, 2016. Фахове видання.

12. Гайдукевич М.Є. Дендрофлора Мало-Турянського лісництва: аналіз та охорона / М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко. // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.- техн. праць.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.01. – С. 62-68. Фахове видання.

13. Гайдукевич М.Є. Дендрофлора Шепарівського лісництва, її аналіз (Прут-Дністровське межиріччя) / М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. (ТНПУ) – Вип. 1 (65). – Тернопіль, 2016. – С. 12-19. Фахове видання.

14. Гайдукевич М.Є. Медоносні рослини дендрофлори  Чернелицького лісництва: аналіз та охорона (Прут-Дністровське межиріччя) / М.Є. Гайдукевич. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – Вип. 7 (332). – Луцьк, 2016. – С. 40-44. Фахове видання.

15. Ткачук О.М. Грунтозахисні особливості лісу на водозборах Передкарпаття / О.М. Ткачук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.- техн. праць.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26. 5. – С. 161-166. Фахове видання.

Матеріали наукових конференцій 

1. Олійник В.С. Освітньо-наукова діяльність кафедри лісознавства ПНУ імені Василя Стефаника / В.С. Олійник, Р.М. Яцик // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 12-17.

2. Олійник В.С. Висотно-поясні та лісотипологічні закономірності зміни водного режиму у Карпатах / В.С. Олійник // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 12-17.

3. Шпарик Ю.С. Кліматоп, як основа нового лісотипологіч­ного районування Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 54-60.

4. Шпарик Ю.С. Стан та проблеми запровадження сталого управління лісами в Українських Карпатах / Ю.С. Шпарик // Зб.: «Екологічні, соціально-економічні та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Мармарощини». – Хмельницький: ФОП Петришин, 2016. – С. 316-321.

5. Гайда Ю.І. Фактор середовища в генетико-селекційних дослідженнях лісових деревних видів / Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 69-73.

6. Гаврусевич А.М. Результати багаторічних наукових досліджень з селекції й насінництва, лісовідновлення й лісорозведення у Карпатському регіоні / А.М. Гаврусевич, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, Ю.Д. Кацуляк , В.М. Гудима // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 125-132.

7. Юник Т.Р. Результати випробування хвойних інтродукованих видів в дендропарку державного значення “Діброва”/ Т.Р. Юник, Р.М. Яцик, М.О. Лисенко // Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 226-231.

8. Бродович Р.І. Відтворення гірських лісів Українських Карпат та шляхи його вирішення з позицій лісової типології / Р.І. Бродович, В.М. Гудима, Ю.Д. Кацуляк,   В.І. Блистів // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 61-64.

9. Вітер Р.М. Структура і продуктивність деревостанів вологої дубово-грабової бучини на Передкарпатті / Р.М. Вітер // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 64-69.

10. Гайдукевич М.Є.  Видове різноманіття флори  Східних Бескид: стан та перспективи збереження / М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко, В.І. Буняк // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.- практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 132-137.

11. Гайдукевич М.Є. Видове різноманіття дендрофлори Богородчанського лісництва (Передкарпаття) / М.Є. Гайдукевич, М.О. Лисенко // Тези доповідей міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» 14-19 березня 2016 р., Братислава (Словаччина). – Братислава, 2016. – С. 166-167. [Modern scientific researches and developments: theoretical value and Practical results. Materials of  Internatsonal scientific and practical conference. 15-18 March, 2016. Bratislava, Slovak Republic]. – Bratislava, 2016. –  Р 166-167. Міжнародне видання.

12. Гудима В.М. Генетичні об’єкти ялини європейської insitu стосовно типів лісу / В.М. Гудима. – Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології – Матер. всеукр. наук.-прак. конф. приуроч. до 50-річчя УкрНДІгірліс та 10-річчя  кафедри лісознавства ПНУ. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 78-82.

13. Ткачук О.М. Пошкодження підросту під час заготівельних робіт в Передкарпатті / О.М. Ткачук // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 111-114.

14. Яновська І.М. Природне відновлення букового пралісу в умовах вологої чистої субучини // Сучасні проблеми лісівничо-екологічної типології. – Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (ХІV Погребняківські читання). – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 119-124.

Інші наукові видання

Парпан В.І. Фелікс Гербут (до 80-річчя від дня народження): Бібліографія вчених УкрНДІгірліс (брошура) / В.І. Парпан, Ю.Д. Кацуляк, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, В.М. Гудима.– Івано-Франківськ, 2016. – 24 с.

 

2015 рік

Статті у наукових виданнях

1. Олійник В.С. Висотно-поясні закономірності стокорегулювальної ролі лісів Карпат / В.С. Олійник, О.М. Ткачук, В.І. Блистів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. зб. – 2015. – Т. 1 (36) – С. 39-46.

2. Олійник В.С. Основні шляхи екологічної оптимізіції агроландшафтів Передкарпаття / В.С. Олійник, Н.В. Бєлова // Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альфа-пік, 2015. – Вип. 33. – С. 224-234.

3. Бєлова Н.В. Основні показники водного режиму лісоаграрних ландшафтів Передкарпаття / Н.В. Бєлова, В.С. Олійник // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип.25.6. – С.137-143.

4. Блистів В.І. Вітровали і сніголами у грабових бучинах Закарпаття / В.І. Блистів, В.С. Олійник // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип.25.5. – С.19-24.

5. Лось С.А. Генетичні ресурси лісових культур (розділ 17) / С.А. Лось, В.Г. Григорьєва, Л.О. Торосова, Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик // Посібник Українського хлібороба.  Наук.-практ. збірник. – Том 1. – Генетичні ресурси рослин України. – К., 2015. – С. 373-387.

6. Шпарик Ю.С. Динаміка стану лісів Українських Карпат за даними моніторингу в 2010-2014 роках / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 31-36.

Матеріали наукових конференцій

1. Вітер Р.М. Сучасна структура рекреаційно-оздоровчих лісів Державного підприємства “Осмолодське лісове господарство” / Р.М. Вітер // Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми дослідження довкілля”, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка Г.М. Висоцького. – Т.1. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – 2015. – С. 142-147.

2. Гайда Ю.І. Деякі попередні підсумки реалізації Галузевої програми розвитку лісонасінної справи на 2010-2015 рр. / Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик, Н.Я. Козацька// Лісівнича наука в контексті сталого розвитку. – Матер. міжн. наук. конф. – Харків: УкрНДІЛГА, 2015. – С.150-151.

3. Гудима В.М. Особливості вирощування садивного матеріалу ялини європейської для потреб лісовідновлення / В.М. Гудима, М.О. Лисенко // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матер. міжн. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Крок, 2015. – Ч. 1. – С. 159-160.

4. Парпан В.І. Вивчення хвойних інтродукованих деревних видів в Передкарпатті / В.І. Парпан, Т.Р. Юник, Р.М. Яцик // Розвиток національної економіки: теорія і практика. – Матер. міжн. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2015. – С.160-162.

5. Шпарик Ю.С. Лісові оселища – ядра екологічної мережі Українських Карпат та критерії необхідності їх охорони / Ю.С. Шпарик // Збірник «Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку». – Берегомет, 2015. – С. 14-16.

6. Шпарик Ю.С. Організація ведення лісового господарства в Українських Карпатах за водозборами / Ю.С. Шпарик // Збірник «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку». – Харків, 2015. – С. 61-62.

7. Шпарик Ю.С. Ялинові ліси Путильщини: причини всихання та рекомендації з ведення лісового господарства / Ю.С. Шпарик // Збірник «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». – Путила, 2015. – С. 21-23.

8. Яцик Р.М. Генетичне різноманіття фертильності клонів та продукованого ними насіння на клонових насінних плантаціях лісових видів / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.М. Гудима // Актуальні проблеми дослідження довкілля: матер. VI міжн. наук.-практ. конф. – Суми: СумДПУ, 2015. – Т. 2. – С. 41-45.

9. Яцик Р.М. Сучасний стан та перспективи плантаційного насінництва лісових деревних порід в Західному регіоні України / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда // Розвиток національної економіки: теорія і практика. – Матер. міжн. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 164-165.

 

Інші наукові видання

Кацуляк Ю.Д. Лабораторії лісовідновлення і селекції – 50 (книга, наукове видання) / Ю.Д. Кацуляк, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, В.М. Гудима, Т.Р. Юник – Івано-Франківськ, 2014. – 132 с.

Шпарик Ю. С. Критерії та методика ідентифікації старовікових лісів і пралісів / Шпарик Ю. С., ЧернявськийМ.В., Кагало О.О., Бондарук Г.В. та інші // ISBN 978-617-3971-07-1, Львів: Ліга-Прес, 2015. – 32 с.

2014 рік

Статті у наукових виданнях

1.Олійник В.С. Лісовий покрив річкових басейнів Передкарпаття та його стокорегулювальна роль / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.09. – С. 26-32.

2. Олійник В.С. Водорегулювальна роль системи “насадження-грунт” у лісах Передкарпаття / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.08. – С. 9-15.

3. Олійник В.С. Антропогенні зміни висотної поясності Українських Карпат / В.С. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. - Вип. 724-725: географія. - С. 80-83.

4. Олійник В.С. Дискусійні питання лісової гідрології / В.С. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. зб. - 2014. - Т. 3 (34). - С. 8-15.

5. Олійник В.С. Критерії оцінки гідрологічної ролі лісів Карпат / В.С. Олійник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. зб. - 2014. - Т. 4 (35). - С. 58-64.

6. Олійник В.С. Водорегулювальні властивості грунтів агроландшафтів Передкарпаття і Карпат / В.С. Олійник, Н.В. Бєлова, Н.І. Йосипова // Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. - Терпнопіль: СМП "Тайп", 2014. - № 1 (вип. 36). - С. 30-35.

7. Олійник В.С. Динаміка лісового покриву гірських водозборів Карпат / В.С. Олійник, О.М. Ткачук, В.І. Блистів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.техн. праць. - Львів: РВВ НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.1. - С. 9-14.

8. Калуцький І.Ф. Олійник Василь Степанович: учений-лісознавець, лісогідролог і педагог (з нагоди 65-річчя від дня народження) / І.Ф. Калуцький, Ю.С. Шпарик, Р.М. Яцик // Наукові праці ЛАНУ. - Вип. 12. - Львів: Камула, 2014. - С. 289-291.

9. Бродович Ю.Р. Науково-практичні  рекомендації із застосування лісокультурних способів реконструкції  похідних і малоцінних молодняків у формації букових лісів Карпат і прилеглих територій / Ю.Р. Бродович, Р.І. Бродович, В.М. Гудима, Ю.Д. Кацуляк // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.08. – С. 9-15.

10. Вітер Р.М. Сучасна структура деревостанів вологої буково-ялицевої сусмеречини в Українських Карпатах / Р.М. Вітер, Ю.С. Шпарик // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.08. – С. 36-42.

11. Шпарик Ю.С. Результати моніторингових досліджень лісів Українських Карпат і прилеглих територій у 2013 році / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, І.М. Яновська, Т. Юник, Р.І. Фалько // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 169-175.

Матеріали наукових конференцій

1. Ткачук О.М. Дослідження гідрологічної ролі лісу по водозборах Передкарпаття // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства. – Умань, 25 вересня 2014 р. – С. 337-340.

2. Ткачук О.М. Фільтраційна здатність гірських і передгірних ґрунтів // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства. Міжнародна науково-практична конференція, 21–22 листопада 2014 року, м. Кам'янець-Подільський.

Інші наукові видання

Кацуляк Ю.Д. Лабораторії лісовідновлення і селекції – 50 (книга, наукове видання) / Ю.Д. Кацуляк, Р.І. Бродович, Р.М. Яцик, В.М. Гудима, Т.Р. Юник – Івано-Франківськ, 2014. – 132 с.

 

2013 рік

1. Олійник В.С. Захисна роль лісистості Передкарпаття / В.С. Олійник, О.М. Ткачук, Н.В. Бєлова // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – вип. 23.3. – С. 26-31.

2. Олійник В.С. Стокорегулювальне значення лісистості водозборів букового поясу Карпат / В.С. Олійник, В.І. Блистів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – вип. 23.13. – С. 9-15.

3. Бродович Р.І. Природне відновлення головних лісоутворювальних порід Карпатського регіону та шляхи його оптимізації / Р.І. Бродович, В.М. Гудима, Ю.Р. Бродович, Ю.Д. Кацуляк // Науковий вісник НЛТУ України: «Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства». – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5 – С. 162-168.

4. Вітер Р.М. Структура і динаміка трав’яної рослинності на зрубах букових лісів Західного Лісостепу / Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.03. – С. 31-37.

5. Гудима В.М. Насінна продуктивність рамет на клоновій насінній плантації ялини європейської (Piceaabies (L.) Karsten) в Передкарпатті / В.М. Гудима,  Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 48-56.

6. Гудима В.М. Кількісні і якісні параметри шишок та насіння у рамет ялини європейської на клоновій насінній плантації в Передкарпатті / В.М.Гудима //Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 15-20.

7. Гайда Ю.І. Методика комплексного оцінювання генетичних резерватів лісових деревних порід / Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 8-15.

8. Гайда Ю.І. Національні стратегії збереження та сталого використання лісових генетичних ресурсів у європейських країнах: досягенння та перспективи/ Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 9-17.

9. Гайда Ю.І. Лісівничо-екологічні особливості формування мережі об’єктів збереження лісових генетичних ресурсів/ Ю.І. Гайда, Р.М. Яцик, В.І. Парпан // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 9-17.

10. Гайда Ю.І. Екологічна стабільність та пластичність показників росту Quercus robur L. і  Pinus sibirika Du Tour. в географічних культурах / Ю.І. Гайда, М.М. Сіщук, Р.М. Яцик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. –2013. – Вип.23.13. – С. 101-109.

11. Сіщук Н.М. Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації модрини європейської в Передкарпатті / Н.М. Сіщук,  Р.М. Яцик,  Ю.І. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 55-62.

12. Сіщук М.М. Вегетативний та генеративний розвиток кедрових сосен у дендропарках Івано-Франківщини / М.М.Сіщук,  Р.М. Яцик // Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 308-313.

13. Шпарик Ю.С. Всихання ялинників на північно-східному мегасхилі Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, Т.В. Парпан, П.Я. Слободян, Т.І. Савчин, В.Я. Буній // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 141-147.

14. Шпарик Ю.С. Стан лісів Українських Карпат у 2012 році / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, І.М. Яновська, Р.І. Фалько // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 61-65.

15. Юник Т.Р. Вегетативний та генеративний розвиток основних шпилькових інтродукованих лісотвірних видів у дендропарках Івано-Франківщини/Т.Р. Юник,Р.М. Яцик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України.–2013. – Вип.23.8. – С.66-73.

16. Яцик Р.М. Структура дендрофлори дендрарію Говерлянського природоохоронного науково- дослідного відділення Карпатського національного природного парку / Р.М. Яцик, В.Я. Заячук, М.О. Лисенко // Науковий вісник НЛТУ України: Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.6. – С. 83-87.

17. Яцик Р.М. Лісівничо-таксаційна характеристика лісових культур псевдотсуги тисолистної на північному мегасхилі Українських Карпат / Р.М. Яцик, А.С. Штогрин, Н.М. Сіщук, М.М. Сіщук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.11. – С. 24-30.

18. Яцик Р.М. Характеристика  плюсових  дерев  псевдотсуги  тисолистної  в культурбіоценозах  Українських Карпат / Р.М. Яцик, А.С. Штогрин, В.С. Феннич // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.12. – С.84-91.

19. Шпарик Ю.С. Динаміка параметрів букового пралісу / Ю.С. Шпарик, І.М. Яновська // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 73-79.

Статті, опубліковані у наукових виданнях за кордоном

1. Shparyk Y.S. Structure, diversity and dynamics of primeval beech forests and recommendations for implementation in sustainable forest management / Y.S. Shparyk, Y.Y. Berkela, A. Buergi, I.M. Yanovska // Abstracts of International Conference Primeval Beech Forests: Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services, June 2nd to 9th, 2013, L’viv, Ukraine. – Swiss Federal Research Institute WSL: 2013. – P. 67.

2. Яцык Р.М. Современное состояние хвойных интродуцентов в дендропарке “Высокогорный” на северном мегасклоне Украинских Карпат / Р.М. Яцык, Т.Р. Юнык,    М.Н. Сищук // Сб.: Роль ботанических садов в сохранении разнообразия растений. – Ч.1. – Батуми, 2013. – С.260-262.

Матеріали наукових конференцій           

1. Вітер Р.М. Роль шкільних лісництв у професійній орієнтації учнівської молоді Карпатського регіону / Р.М. Вітер, О.М. Ткачук // Матеріали ІІ Міжнародної спіль­ної українсько-американської науково-практичної конференції “Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів”. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – С. 74-76.

2. Сіщук М.М. Дослідження кедрових сосен в Передкарпатті /М.М. Сіщук, Р.М. Яцик // Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку. (Матер. ІV міжнар. наук. конф. до 225-річчя Державного дендрологічного парку “Олександрія” НАН України, 23-26 вересня, 2013 р.) .– Біла Церква, 2013. –Ч. 1. – С. 158-160.

3. Шпарик Ю.С. Зміни структури букових пралісів та напрямки впровадження результатів їх досліджень в практику сталого управління лісами / Ю.С. Шпарик, Ю.Ю. Беркела, І.М. Яновська // Матер. Міжнародної науково-практичної конференції «Букові праліси та давні букові ліси Європи: проблеми збереження та сталого використання», м. Рахів, 16-22 вересня 2013 року. – Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2013. – С.349-354.

4. Штогрин А.С. Характеристика лісокультур з участю псевдотсуги тисолистної на північному мегасхилі карпатських гір / А.С. Штогрин, Р.М. Яцык // Теоретичні та прикладні аспекти збереження біорізноманіття  (Матер. наук. конф. в дендропарку “Софіївка”, 4-7 червня, 2013 р.) . – Умань, 2013. – С. 92.

5. Яцик Р.М. Збереження лісових генетичних ресурсів цінних шпилькових реліктових видів у Карпатському регіоні / Р.М. Яцик // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Зб. наук.праць (Матер. V міжнар. наук. конф., 23-25 травня 2013 р., м. Суми). – Т.1. – Суми:СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С.338-342.

2012 рік

Статті у наукових виданнях

1. Олійник В.С. Процеси формування захисних властивостей букових лісів Карпат / В.С. Олійник, В.І. Блистів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – вип. 22.11. – С. 8-14.

2. Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів / В.С. Олійник // Екологічний вісник. – 2012. – №4. – С. 27-28.

3. Олійник В.С. Основні чинники формування водного режиму гірських лісів Карпат / В.С. Олійник // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. праць. – Харків: УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 120. – С. 12-17.

4. Олійник В.С. Процеси формування водного режиму ялинових лісів Карпат / В.С. Олійник // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техніч. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.1. – С. 9-14.

5. Олійник В.С. Фактори виникнення паводкового стоку води в гірських лісах Карпат / В.С. Олійник // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техніч. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.2. – С. 21-26.

6. Олійник В.С. Кількісна оцінка антропогенних змін висотної поясності північно-східного мегасхилу Українських Карпат / В.С. Олійник, Р.М. Вітер, Н.І. Йосипова // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 51-57.

7. Парпан В.І. Яцик Роман Михайлович: вчений-лісознавець, селекціонер (з нагоди 65-річчя від Дня народження) / В.І. Парпан, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк // Наукові праці ЛАНУ: зб. наукових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 9 – С. 227-229.  

8. Парпан В І. Бродович Роман Іларіонович: вчений-лісівник, лісокультурник (з нагоди 60-річчя від дня народження) / В.І.Парпан, Р.М.Яцик, Ю.Д.Кацуляк та ін.// Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник накових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України.– 2012. – Вип.10. – С. 296-298.

9. Гайда Ю.І. Генетико-селекційні дослідження ялини європейської (Picea abies  (L.) Karst.) на північному мегасхилі Українських Карпат / Ю.І. Гайда, В.М. Гудима, Р.М. Яцик //Лісівництво і агролісомеліорація: збірник наукових праць. – Харків : УкрНДІЛГА, 2012. – Вип.121. – С. 73-81.

10. Гайдукевич М.Є. Науково-навчальна база студентів-лісівників у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10 – С. 370-380. 

11. Гайдукевич М.Є. Дендрофлора Надвірнянського лісництва // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11 – С. 36-43. 

12. Лялюк-Вітер Г.Д. Сучасний стан та прогноз довговічності біотичного середовища деяких заповідних урочищ і пам’яток природи Івано-Франківської області / Г.Д. Лялюк-Вітер, Р.М. Яцик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво”. – К.: ВЦ НУБіП України. – 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 120-124.

13. Шпарик Ю.С. Контроль стану лісів Українських Карпат у 2011 році / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер, Т.І. Савчин, Р.І. Фалько // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.5 – С. 107-112.

14. Шпарик Ю.С. Особливості визна­чен­ня типів лісу в Українських Карпатах / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-техніч­них праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11 – С. 22-29.

15.  Шпарик Ю.С. Вплив вітру на стан деревостанів та лісівничі заходи для попередження вітровалів в Українських Карпатах / Ю.С. Шпарик, Р.М. Вітер // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13 – С. 114-118. 

16. Яцик Р.М. Географічні культури ялини європейської у карпатському високогір'ї / Р.М. Яцик, В.М. Гудима, Д.М. Лешко, А.С. Штогрин // Междунар. чтения, посвящ'нніе 110-летию со дня рождения доктора биол. наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова. - К.: Моляр.Р.В., 2012. - С. 384-388.    

p,shybr  p,     

  Матеріали наукових конференцій           

1. Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій Карпатських лісів / В.С. Олійник // "Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні: Матеріали міжнародної конференції. - К. ЦЕОУ, 2012. - Т.1. - С. 389-393.

2. Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій Карпатських лісів / В.С. Олійник // "Зелена" економіка: перспективи впровадження в Україні: Матеріали міжнародної конференції. - К. ЦЕОУ, 2012. - Т.1. - С. 389-393.  

3. Гудима В.М. Типологічна, вікова і породна структура смерекових лісів в Українських Карпатах / В.М. Гудима, Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк // ХІІ Погребняківські читання "Сучасний стан і перспективи розвитку лісової типології в Україні". - Львів. - 2012. - С. 186-191.  

4. Яцик Р.М. Вивчення інтродуцентів в дендропарку Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва / Р.М. Яцик, М.О. Лисенко, Д.М. Лешко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: "Сучасний розвиток та впровадження аграрної науки". - Одеса, 2012. - 53-56.  

5. Яцик Р.М. Результати адаптації інтродукованих шпилькових видів у карпатському високогір'ї / Р.М. Яцик, Н.М. Сіщук, Ю.Д. Яремчук // Збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції: "Сучасний розвиток та впровадження аграрної науки". - Одеса, 2012. - 48-52.   

6. Яцик Р.М. Досвід створення лісових насаджень дугласії Мензіса / Р.М. Яцик, А.С. Штогрин // "Аграрна наука на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення". - Одеса, 2012. - С. 62-66. 

зб  

                         

       

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВУ

1. Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. Випуск 2. Наукові аспекти сталого веден­ня лісового господарства. – Івано-Фран­ківськ: УкрНДІгірліс. – 2005. – 114 с.

2. Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. Випуск 3. Наукові засади ведення сталого лісового господарства в Карпатському регіоні. - Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс. - 2008. - 169 с. 

3. Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. Випуск 4. Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні. - Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс. - 2012. - 449 с. 

4. Бродович Р.І.Рекомендації з відтворення стійких деревостанів на вітровальних, уражених хворобами ділянках і в рекреаційно-оздоровчих лісах Р.І. Бродович, Ю.Д. Кацуляк, Ф.Ф. Гербут, В.М. Гудима та ін. – Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ «Просвіта», 2017. – 44 с.

5. Яцик Р.М. Рекомендації з ефективного використання клонового лісового насінництва в Карпатському регіоні та створення плантацій підвищеного генетичного рівня (брошура) / Р.М. Яцик, Ю.І. Гайда, В.С. Феннич, В.М. Гудима та ін. –  Івано-Франківськ: ТзОВ ВГЦ “Просвіта”, 2017. – 30 с. 

рекоменд рекомен_3  рекомегд_3  епепроо