ua en
Кафедра лісознавства

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Перелік основних науково-дослідних тем, що розробляються на кафедрі:

На кафедрі здійснюються різнопланові прикладні дослідження за замовленням лісогосподарських підприємств регіону, зокрема по визначенню впливу рекреаційного навантаження на лісові екосистеми Карпат, використанню генетичного різноманіття лісових порід, підвищенню стійкості і захисних функцій гірських лісів.

Впродовж 2009-2014 р. виконувалась науково-дослідна робота «Наукові основи ведення сталого лісового господарства в Передкарпатті». Професорсько-викладацьким складом кафедри опрацьовано ряд рекомендацій із удосконалення способів лісовідновлення і лісорозведення та раціонального використання лісових насаджень, охорони земель від ерозії. Науковці брали участь у розробці ряду державних нормативних документів, що регламентують лісогосподарську діяльність.

Основні наукові результати: Здійснено оцінку існуючій практиці ведення лісорозсадницької і лісокультурної справи й опрацьовано науково-обгрунтовані заходи з їх оптимізації.
Практичне значення одержаних результатів: Вищеприведені рекомендації дадуть змогу перевести функціонування генетичних ресурсів та селекційно - насінницьких об’єктів на сталий розвиток, здійснювати вирощування садивного матеріалу, а також лісовідновлення й лісорозведення в умовах Передкарпаття поліпшеним та сортовим насінням й садивним матеріалом на основі передових науково-обгрунтованих лісокультурних технологій. Все це дає підстави передбачити суттєвє підвищення продуктивності, якості, стійкості створюваних лісів майбутнього, посилення їх гідрологічної, водоохоронної, ґрунтоутворюючої, захисної ролі та санітарно-гігієнічних, рекреаційних і середовищетвірних функцій.

Із 2014 р. на кафедрі виконується науково-дослідна робота: «Шляхи оптимізації лісогосподарських заходів в умовах Карпатського регіону». (№ держреєстрації 0110U005045). Термін виконання роботи: 2014-2018 роки. Керівник науково-дослідної роботи: Олійник Василь Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри лісознавства.

У 2016 році дана оцінка існуючій практиці ведення лісорозсадницької справи у Карпатському регіоні та на прилеглих територіях. Досліджені технології та способи штучного лісовідновлення в гірських лісах з метою створення насаджень різного цільового призначення.

На основі виконаних досліджень розроблені висновки та запропоновані науково-обгрунтовані заходи з ведення лісорозсадницької та лісокультурної справи в різноманітних лісорослинних умовах гірського регіону для створення насаджень різного цільового призначення із урахуванням досягнень селекції та інтродукції деревно-кущових видів рослин.

У 2017 р. дана оцінка існуючій практиці здійснення проміжних та головних рубок в гірських лісах; досліджені способи підвищення грунтоутворюючих, водорегулюючих та захисних функцій гірських лісів; на основі виконаних досліджень розроблені висновки та запропоновані науково-обгрунтовані заходи з підвищення ефективності проведення проміжних та головних рубок та посилення грунтоутворюючих, водорегулюючих і захисних функцій в різних формаціях гірських карпатських лісів