ua en
Кафедра історії слов'ян

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції

«Сучасні дослідження історії слов’янських народів».

До 20-річчя створення кафедри історії слов’ян.

19 вересня 2013 р. Івано-Франківськ 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Володимир Комар, Петро ФедорчакДВАДЦЯТИЛІТТЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯН

Микола Кугутяк, Василь Дебенко, Олександр МарущенкоПРОФЕСОР ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ФЕДОРЧАК: 80-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТА 50 РОКІВ САМОВІДДАНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРИКАРПАТСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

СЕКЦІЯ "ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ":

Петро Сіреджук. ІНВЕНТАР НАДВІРНОЇ 28 ЧЕРВНЯ 1717 р.

Віталій Нагірний. ІНВЕНТАРНИЙ ОПИС ЧЕРНЕЛИЦЬКОГО ЗАМКУ 1798 РОКУ

Ігор Райківський. УЯВЛЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ЄДНІСТЬ УКРАЇНИ В ПРЕСІ РАННІХ НАРОДОВЦІВ (1862–1866 рр.)

Вікторія Волошенко. КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГРАМОТНОСТІ В ПОШИРЕННІ “КОРИСНИХ КНИГ” СЕРЕД СЕЛЯНСТВА ПРАВОБЕРЕЖЖЯ

Андрій Королько. РАДИКАЛЬНІ НАРОДНІ ВІЧА НА ПОКУТТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1890-х рр.

Оксана ДрогобицькаРОЛЬ ГАЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В РОЗБУДОВІ МІСЦЕВОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)

Василь БурдуланюкУКРАЇНСЬКА АРХЕОЛОГІЯ ГАЛИЧИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТЬ

Петро Костючок. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ (1914–1918 рр.)

Віктор ГолубкоКОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В БАЧЕННІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ

Андрій Руккас. УКРАЇНСЬКІ СТАРШИНИ В ПОЛЬСЬКІЙ ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

Галина Стефанюк. ЗАХОДИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ СХІДНОГАЛИЦЬКОГО СОЦІУМУ В 1941–1944 рр.

Ігор ДрогобицькийЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВІЙСЬКОВОЇ ОКРУГИ ІV “ГОВЕРЛЯ” УПА-“ЗАХІД” (1943–1945 рр.)

Степан Бoрчук. ДРУГА СПРОБА ПІДГОТОВКИ “УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ” (1944–1947 рр.)

Микола Вітенко. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ТА ОСНОВНІ НАСЛІДКИ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР (1948–1953 рр.)

Степан Кобута. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ (1988–1990 рр.)

Сергій Адамович. Ідея соборності в ідеології та діяльності Всеукраїнського об’єднання “СВОБОДА”

Мар’яна Засипко. ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ МИРГОРОДСЬКОГО ПОЛКОВНИКА ДАНИЛА АПОСТОЛА

Юрій Яковлєв. РОМАН ЯРОСЕВИЧ – ПРОВІДНИЙ ДІЯЧ РУРП У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1890-х рр.

Олександр Коломийчук. ПОМИНАЛЬНІ МОТИВИ У РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВІЙ СТРУКТУРІ СВЯТОГО ВЕЧОРА НА БОЙКІВЩИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.)

Ірина Стасюк. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МОНАХИНЬ СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ (1900–1946 рр.)

Магда Арсеніч. ПОЖЕЖА ЧЕРНЕЛИЦЬКОГО ЗАМКУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ І СПРОБИ ЙОГО ВІДБУДОВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ

Віталій  Гайсенюк. БІЖЕНСТВО МОСКВОФІЛІВ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1915–1918 рр.)

Богдан Морикіт. АРТИКУЛЯЦІЯ ЛОБІСТСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ НАСЕЛЕННЯ У ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (березень 1917 – квітень 1918 рр.)

Тетяна Мосійчук. МОВНЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ УНДО (1925–1939 рр.)

Андріана Надопта. МУЗЕЙ “ВЕРХОВИНА” В СТРИЮ: ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАДБАНЬ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ (1932–1939 рр.)

Ольга Ярош. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В АРГЕНТИНІ

Cергій Гордійчук. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ЗАКАРПАТТІ  (1944–1958 рр.)

Тетяна Турчин. РЕПАТРІАЦІЯ ПРИМУСОВИХ РОБІТНИКІВ З НІМЕЧЧИНИ ДО СТАНІСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1944–1953 рр.)

Володимир Федорак. ЕТНОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БОЙКІВЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СЕКЦІЯ "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ СЛОВ'ЯН":

Юрій ТоминВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БОЛЕСЛАВА І ХОРОБРОГО

Оксана Господаренко. ЕВОЛЮЦІЯ ІТАЛІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МИХАЇЛА VIII ПАЛЕОЛОГА (1259–1282 рр.)

Петро Федорчак, Тетяна Федорчак. РОЗВИТОК ЧЕСЬКОЇ ТА СЛОВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1901–1939 рр.)

Вікторія Ларіонова. ФЕНОМЕН РОСІЙСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Іван Монолатій. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ АНТАГОНІЗМ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПИТАННІ В ГАЛИЧИНІ ЯК ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ

Лілія Щербін. ДМИТРО ДОНЦОВ І РОСІЙСЬКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ

Сергій Троян. НІМЕЦТВО VERSUS СЛОВ’ЯНСТВО: АВСТРІЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ МІТТЕЛЬЄВРОПИ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ірина КучераПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ У 1914–1917 рр.

Роман Кобильник. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ БЕЗПАРТІЙНОГО БЛОКУ СПІВПРАЦІ З УРЯДОМ (1927–1935 рр.)

Лілія Бурачок, Оксана Яцків. МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ “ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ”

Микола Ґеник. КОНСТРУЮВАННЯ НОВОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ПРОГРАМНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ “NIEPODLEGŁOŚĆ”

Іван Пендзей. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ  В УГОРЩИНІ (1988–1990 рр.). ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ В УНР У ВИСВІТЛЕННІ УГОРСЬКИХ УЧЕНИХ, ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАТЕРІАЛАХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (м. ДЬЙОР, 18–21 БЕРЕЗНЯ 1988 р.).

Ганна Скорейко, Ірина Яворська. НІМЕЦЬКА ЕМІГРАЦІЯ З СРСР ТА УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст. – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.: ЕТАПИ, ПОТОКИ, СТРУКТУРА

Казимир Борковський. ПОЛЬЩА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Дмитро Хоміч. ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ У ПЛАНАХ РОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМАНДУВАННЯ НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ 1812 РОКУ

Мар’яна Мосорко. ТОРГІВЛЯ У СТРУКТУРІ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ У 1939–1941 рр.

Євгеній Самборський. БОРОТЬБА РАДЯНСЬКИХ КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ ІЗ АРМІЄЮ КРАЙОВОЮ У ЗАХІДНІЙ БІЛОРУСІ (липень 1944 р. – січень 1945 р.)

Марія Середюк. РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТНІХ ВІДНОСИН У 1991–2009 рр.

Ірина Мудрієвська. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЧЕСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ (1993–2011 рр.)

Андрій Федяк. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  У 90-х рр. ХХ ст.

СЕКЦІЯ "ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІОГРАФІЯ":

Лілія Шологон. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНСЬКИХ ТОВАРИСТВ ГАЛИЧИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ КРАЮ У 60-х рр. ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Любов Сливка. ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ТА МЕМУАРИ ЯК ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДРІБНОЇ ШЛЯХТИ ГАЛИЧИНИ (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Василь Педич, Ярослав Штанько. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ В ГАЛИЧИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ

Андрій Міщук, Мар’яна Міщук. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УРП-УСРП: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧА БАЗА

Володимир Кройтор. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ РУМУНІЇ (1918–1927 рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ КОНТЕНТ

Роман Пуйда. ПОЛІТИКА НОРМАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1935–1939 рр.) В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Владислав Яценко. “ЛІБЕРАЛЬНА ВІЗІЯ” ГЕТЬМАНСТВА ІВАНА МАЗЕПИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (1989–2000 рр.)

Василь Жупник. ДЕПОРТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 1944-1953 рр. НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР ЯК ЗАСІБ ТОТАЛІТАРНОГО “УПОКОРЕННЯ”: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія Стецюк. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ (1947–1989 рр.)

Олена Дутчак. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОТУРИЗМУ: ІСТОРІОГРАФІЯ

Ірина Музичин. ПУБЛІЦИСТИКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЩОДО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Андрій Крюков. АГРАРНІ РЕФОРМИ ПОЛЬСЬКИХ УРЯДІВ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Наталія БурачокНАУКОВА СПАДЩИНА МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА

Петро Ґава. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА ЛЕМКІВЩИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

ВСІ ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ ОПУБЛІКОВАНІ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ З ІСТОРІЇ

Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2013. Вип. 23–24. До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. 487 с.