ua en
Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій створена 28 вересня 2017 р. (наказ ректора № 568) на базі Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки на виконання ухвали Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 9 від 26. 09. 2017 року) з метою належного науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Тема науково-дослідної роботи кафедри: "Доуніверситетська і післядипломна освіта як засіб самореалізації та професійного самовдосконалення особистості у системі ціложиттєвого навчання: український і зарубіжний досвід" (державний реєстраційний номер 0117U005542)