ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Філософія» зі спеціальності 033 «Філософія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»