ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

акредитаційна справа

експертні висновки

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
«Філософія» зі спеціальності 033 «Філософія» галузі знань
03 «Гуманітарні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»