ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

==========================================================================

СЕСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА імені ШЕВЧЕНКА

20 березня 2017 року на базі кафедри українознавства та філософії Івано-Франківського національного медичного університету відбулось засідання Філософської комісії у рамках ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА імені ШЕВЧЕНКА.

На засіданні виступили з доповідями викладачі кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» доц. Володимир БУДЗ «Чинники самоорганізації сучасного українського суспільства», асист. Галина БУДЗ «Взаємозв’язок української філософії та ментальності українців», доц. Тетяна ГАЙНАЛЬ «Збереження української національної культури в умовах глобалізаційних процесів», доц. Ярослав ГНАТЮК «Відрив філософії від історії філософії як умова розвитку сучасної української філософії», проф. Михайло ГОЛЯНИЧ «Прогностичні ідеї Михайла Костомарова», доц. Олег ГУЦУЛЯК «Проблема люмпенізації інтелігенції на сучасному цивілізаційному етапі», доц. Максим ДОЙЧИК «Ідея гідності в українській філософській культурі Києво-Руської доби», доц. Алла МАКАРОВА «Особливості уявлення про соціальну справедливість у середовищі професіонально-академічної філософської думки України другої пол. 19 ст.», доц. Роман ПЯТКІВСЬКИЙ «Розкаяння як конструктивний чинник самоствердження соціального суб’єкта у філософії Андрея Шептицького». У дискусіях після виступів відзначалось про важливість філософського аналізу суспільних проблем, які виникли в сучасній Україні.

Посилання на програму конференції:

http://www.ifnmu.edu.ua/images/stories/ogoloshennja/NTSH-22-03-2017.pdf

===========================================================================

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «ДРУГИЙ МОДЕРН І ЗМІНА ХАРАКТЕРУ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ»

19 квітня 2017 року у м. Старобільську відбулась Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «ДРУГИЙ МОДЕРН І ЗМІНА ХАРАКТЕРУ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ», в якій із доповідями виступили викладачі та аспіранти кафедри філософії, соціології та релігієзнавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» доц. Будз Володимир Павлович «Антропологія та аксіологія воєнного конфлікту в Україні», асист. Будз Галина Іванівна «Світоглядні основи воєнного конфлікту в Україні», доц. Гайналь Тетяна Олександрівна «Особливості ресоціалізації демобілізованих військових», доц. Гнатюк Ярослав Степанович «Гібридна війна: логіка конфлікту», проф. Голянич Михайло Юрійович «Співвідношення війни і миру у сучасному світі під кутом зору футурологів», доц. Дичковська Галина Орестівна «Міжсуспільні конфлікти: екзистенційний аспект», доц. Дойчик Максим Вікторович «PR-технології та зміна характеру воєнних конфліктів», доц. Кучера Ірина Василівна «Інформаційна складова гібридної війни в Україні», доц. Макарова Алла Олександрівна «Індивідуальний інтерес під маскою інтересу геополітичного: війна світів», доц. Пятківський Роман Олександрович «Покаяння як умова національного примирення в Україні», доц. Радченко Ольга Борисівна «Суб’єктність українців як стратегічна основа перемоги у сучасній російсько-українській війні», аспір. Сагановська Тетяна Петрівна «Принцип ненасилля і гібридні війни сучасності: етико-філософський аспект». На конфренеції вказувалось на інструментальній ролі філософії у вирішення війського конфлікту в Україні.

Програма конференції

============================================================================

Конференція «Дні науки філософського факультету 2017»

25 – 26 квітня 2017 року у м. Києві відбулась Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету 2017», в якій взяли участь студенти, аспіранти та викладачі кафедри філософії, соціології та релігієзнавства: проф. Гоян І.М. «Філософсько-психологічні ідеї Ф.Брентано», проф. Ларіонова В.К. «Моральний зміст народної мудрості», проф. Надурак В.В. «Чому фаховим етикам нелегко виносити моральні оцінки?», доц. Будз В.П. «Природа людини як підґрунтя самоорганізації суспільної дійсності», доц. Дойчик М.В. «До питання про гідність людини. Томас Гоббс», доц. Макарова А.О. «Гуманістичність як особливість української філософії», доц. Пятківський Р.О. «Потенціал праксеологічного підходу у просуванні справи соціального примирення», доц. Радченко О.Б. «Якість життя українців і реалії сучасної російсько-української війни: етичний аспект», доц. Рохман Б.М. «Деформація життєвих цінностей в інформаційному суспільстві», асист. Будз Г.І. «Єдність раціонального та ірраціонального у формуванні специфіки української філософії», аспір. Матвійчук Т.В. «Аналіз мови як спосіб усунення псевдо проблем (в контексті «Логіко-філософського трактата» Людвіга Вітгенштайна», аспір. Мацап’як О.І. «Екзистенційні мотиви філософії музики Артура Шопенгауера», аспір. Сагановська Т.П. «Етика ненасилля в контексті сучасних процесів глобалізації», аспір. Ярема Н.С. «Образ людини в утопічній та антиутопічній традиціях», магістр. Когут А.М. «Глобалізація та культурна ідентичність», магістр. Лазор М.В. «Кантівський вимір «Філософії серця» П.Юркевича», студ. Онищук Н.В. «Криза духовності особистості у філософському персоналізмі Кароля Войтили». У доповідях студентів, аспірантів та викладачів кафедри філософії, соціології та релігієзнавства розглядались актуальні проблеми філософії у контексті суспільно-політичних проблем українського та світового соціально-культурного простору.

 

Більш докладна інформація міститься за посиланнями:

 

Посилання на матеріали конференції.

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/dofs/77/19/6

 

 

Посилання на програму конференції:

http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/article/244

 

=============================================================================

Студентська активність за межами навчального процесу.

Студенти соціологи 1 курсу беруть активну діяльність у семінарах та тренінгах у позанавчальний час. Зокрема було проведено тренінг, організований кафедрою управління та бізнес-адміністрування. Участь в даному тренінгу прийняла студентка 1-го курсу Глібкович Уляна. Тренінг включав в себе навчально-інтеракційну частину, формальне і не формальне спілкуваня. Мета даного проекту – активізація підприємницького духу у молодих людей різних спеціальностей, розвиток молодіжного малого та середнього бізнесу шляхом створення платформи комунікації між початковими підприємцями та тими, хто вже отримав вражаючий результат, займаючись своєю справою. Учасники проекту мали можливість:при допомозі менторів розробити власні бізнес-проекти, і оцінити їх ефективність та доцільність до вкладення коштів, що забезпечить уникнення фінансових проблем у майбутньому; взяти участь у цікавій грі Cash Flow, яка сприяє підвищенню фінансової грамотності людей; можливість представити свої бізнес-проекти на конкурсі Start-up в Польщі та Україні на різних конкурсах; Однією з таких можливостей буде представлення найкращих ідей на Буковелі 24 травня.

=============================================================================

Відвідини музею-галереї Михайла Фіголя студентами-філософами

Студенти групи ФЛ-21 відвідали музей-галерею Михайла Фіголя. Оглянули експозицію, прослухали
захоплюючу екскурсію Тетяни Фіголь. Особлива увага у музеї-галереї приділена темі Галицького князівства.
Михайло Фіголь родом з княжих місць, досліджував і увіковічнив красу і славу давнього Галича. Організувала
зустріч доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Ольга Радченко.