ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

Історія секції релігієзнавства, теології і культурології
 
 В 1996 році була утворена Кафедра релігієзнавства і теології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.
Першим її завідувачем став відомий український вчений, академік, професор, доктор фізико-математичних наук І.А. Климишин (1996-1999).
професор Климишин Іван Антонович
Більше семи років очолював кафедру доктор філософії і доктор богослов’я, професор, автор багатьох монографій і книжок з проблем іконопису, історії Української Церкви, мистецтвознавець Дмитро Власович Степовик (1999-2007).

На сьогодні кафедру релігієзнавства, теології і культурології (з 2007 р.) очолює доктор філософських наук, доктор теології, професор, визначний дослідник християнства Київської традиції - Кияк Святослав Романович.

Кияк Святослав Романович в 2001 році розпочав викладацьку діяльність в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника на посаді доцента кафедри релігієзнавства, теології і культурології (в квітні 2004 року присвоєно звання доцента). З листопада 2004 року навчався в докторантурі Прикарпатського університету, яку достроково завершив 13 квітня 2007 р. успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – «Релігієзнавство» та тему: „Український католицизм: генезис і проблеми ідентичності“.

У 2012 році кафедру релігієзнавства і теології було перейменовано на кафедру релігієзнавства, теології і культурології (наказ № 190-к від 28 вересня 2012 р.).

Cклад кафедри релігієзнавства, теології і культурології станом на 16.03.2015 р.

Свої знання майбутнім релігієзнавцям сьогодні передають 2 доктори наук і 13 доцентів, кандидатів наук. За останні роки підготували монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації викладачі кафедри – професор Кияк С.Р., доктор філософських наук, доцент Остащук І.Б.; доцент Борисевич Л.В., кандидат філософських наук, доцент Білоус С.І., кандидат історичних наук, доцент Соловей А.М., кандидат педагогічних наук, доцент Геник Л.Я.; кандидат педагогічних наук, доцент Зеліско Л.І.; кандидат історичних наук, доцент Коваль І.М.; кандидат мистецтвознавства, доцент Новосад М.Г., кандидат філософських наук, доцент Фіглевський М.К; кандидат історичних наук, доцент Яковишин В.М., кандидат філософських наук, викладач Савчук О.І., кандидат філософських наук, викладач Возняк О.Т., кандидат філософських наук, викладач Скринник Н.М., кандидат філософских наук, асистент Марціновська Д.С.

Успішно завершили роботу і захистили докторську дисертацію доцент Кияк С.Р. (2007 р.), доцент Остащук І.Б. (2012 р.), кандидатські дисертації викладачі Савчук О.І. (2012 р.), Возняк О.Т. (2013 р.), Скринник Н.М. (2014 р.), Марціновська Д.С. (2014 р.) Над докторською дисертацією працює доцент Л.І. Зеліско. У 2008 р. відкрита аспірантура на кафедрі зі спеціальності «09.00.11 - релігієзнавство»; на даний момент завершили аспірантуру 4 аспіранти, навчаються  2 аспіранти.

До викладання спеціальних курсів з проблем релігієзнавства кафедра запрошує відомих вчених з Києва, Львова, Чернівців, зокрема провідних вчених Інституту філософії НАН України (проф. Филипович Л.О.), Київського, Чернівецького та Львівського національних університетів.

За останні роки проведено ряд Міжнародних та Всеукраїнських конференції, зокрема на теми: «Християнство на порозі третього тисячоліття», «Світочі української духовності», «Кардинал Йосип Сліпий і сучасність». У червні 2006 року відбулася Міжнародна наукова конференція на тему: «Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу» (присвячена 70- річчю археологічного відкриття і 850-літтю освячення Галицького кафедрального собору). У листопаді 2007 р. кафедра підготувала і провела всеукраїнський науково-практичний колоквіум «Україна і Ватикан:стан і перспективи взаємин», на якому було прийнято рішення про проведення в Івано-Франківську на базі кафедри релігієзнавства, теології і культурології Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника першої з передбачених конференцій – Міжнародну науково-практичну конференцію «Українсько–ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем». Названа конференція відбулася 28 – 29 березня 2008 р., в ній взяли участь понад 100 провідних вчених України, Італії, Польщі.

В 2012-2013 роках відбулися: VІ Міжнародна науково-практична конференція "Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору" м. Житомир (9-10 листопада 2012 р.), Міжнародна наукова конференція "Християнські взаємини: загальноєвропейський та український досвід" м. Галич (11-12 травня 2012 р.), Міжнародна наукова  конференція «Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини» (Галич, 24 травня  2013 року), Всеукраїнська науково-практична  конференція «Галицьке боярство-шляхта на тлі історії України і світу в ХІХ-ХХІ століттях» (Івано-Франківськ, 15 листопада 2013 року), Міжнародна наукова конференція «Патріарх Йосиф Сліпий і сучасність» (Івано-Франківськ, 16 жовтня 2013 року).

на 2014 р. заплановано проведення двох міжнародних науково-практичних конференцій:

- VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна і Ватикан: проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.) ІІ Ватиканського Собору».

- ІІ Міжнародна наукова конференція «Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини», присвячена пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Кафедра є базовою інституцією Івано-Франківської філії Української асоціації релігієзнавців. Тісна співпраця також відбувається з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, НАН України. Кафедра співпрацює з кафедрою соціології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Тісні міжнародні зв'язки налагоджено з Інститутом релігієзнавства Ягеллонського університету (Республіка Польща, м. Краків) в особі його директора професора Генріха Гофмана. Ця міжнародна співпраця затверджена чотиристоронньою Декларацією щодо спільних наукових досліджень "Релігійні аспекти польсько-українських відносин історія і сучасність".

8 жовтня 2013 р. було укладено двосторонній договір про співпрацю між ДВНЗ "Прикарпатський  національний університет ім. В. Стефаника" (Україна) та Бєлгородським державним національним дослідницьким університетом (Російська Федерація), який передбачає проведення семінарів, конференцій, наукових стажувань та обмін науковими співробітниками й студентами.

У листопаді 2013 р. було підписано двосторонній  договір між філософським факультетот ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Управлінням культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що передбачає проведення навчально-виробничих і педагогічних практик та стажування студентів-релігієзнавців філософського факультету в культурних, освітніх та музейних закладах Управління.

Студенти-релігієзнавці неодноразово ставали переможцями всеукраїнських олімпіад під керівництвом доцента Л.І. Зеліско. Кращі студенти – наші випускники навчаються в аспірантурі та магістратурі.

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології (2002-2012 рр.)

Рік

Прізвище, ім’я

Зайняте місце

Наказ МОН УКраїни

2002

Ткач Ігор

ІІІ

№ 621 від 28.10.2002р.

2003

Семанишин Іванна

ІІ

№ 654 від 25.09.2003р.

2004

Турбал Олег

І

№ 779 від 04.10.2004р.

2005

Надворняк Юрій

ІІ

№ 639 від 04.09.2005р.

2006

Палагнюк Михайло

ІІІ

№ 649 від 18.09.2006р.

2007

Андрусів Любомир

ІІ

№ 748 від 15.08.2007р.

2008

Гвоздецький Ярослав

І

№ 786 від 28.08.2008р.

2009

Вороневич Галина

Грамота за знання укр. мови

№ 768 від 29.07.2009р.

2010

Ткач Михайло

Грамота за перемогу у першому турі «Написання наукової студентської роботи»

№ 456 від 19.04.2010р.

2011

Клід Дмитро

ІІ

№ 875 від 07.04.2011р.

2012


2013


2014


2015


2015

Клід Дмитро


Малецька Ольга


Малецька Ольга


Айвенко Ірина


Матвійчук Тарас

ІІІІV Місце. Диплом у номінації "Культурна компетентність".


ІІІ місце. Призер Олімпіади зі спеціальності "Культурологія"


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (факультет соціології і права)


ІІІ призове місце Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії та релігієзнавства (Київський національний університет імені Т. Шевченка).


№  від 05.04.2012р.

за