ua en
Ф╕лософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного п╕дрозд╕лу ун╕верситету!

До уваги асп╕рант╕в (здобувач╕в)!
Нижче Ви можете завантажити ╕ндив╕дуалний план роботи (методичн╕ рекомендац╕╖): 

 

╤ндив╕дуальний план роботи асп╕ранта (здобувача). Методичн╕ рекомендац╕╖ (.pdf, 501 kb).

 

М╕н╕стерство осв╕ти ╕ науки Укра╖ни, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника” ОГОЛОШУ╢ прийом до асп╕рантури на 2015/2016 навчальний р╕к з таких спец╕альностей: 

 

АСП╤РАНТУРА (З В╤ДРИВОМ В╤Д ВИРОБНИЦТВА ТА БЕЗ В╤ДРИВУ В╤Д ВИРОБНИЦТВА):

(для кожно╖ спец╕альност╕ можна завантажити програмов╕ вимоги для вступник╕в до асп╕рантури)

09.00.05 – ╤стор╕я ф╕лософ╕╖

09.00.07 – Етика

09.00.11 – Рел╕г╕╓знавство;

19.00.05 – Соц╕альна психолог╕я; психолог╕я соц╕ально╖ роботи;

19.00.07 – Педагог╕чна та в╕кова психолог╕я

До асп╕рантури з в╕дривом в╕д виробництва та без в╕дриву в╕д виробництва приймаються громадяни Укра╖ни (за держзамовленням та на умовах контракту), як╕ мають вищу осв╕ту ╕ квал╕ф╕кац╕ю спец╕ал╕ста або маг╕стра. 

Вступники до асп╕рантури складають вступн╕ ╕спити ╕з спец╕аль¬ност╕ (в обсяз╕ навчально╖ програми для спец╕ал╕ста або маг╕стра, яка в╕дпов╕да╓ обран╕й ними науков╕й спец╕альност╕, ╕з ф╕лософ╕╖ та одн╕╓╖ ╕з ╕ноземних мов на виб╕р (англ╕йсько╖, н╕мецько╖, французько╖) в обсяз╕ навчальних програм для вищих навчальних заклад╕в ╤V р╕вня акредитац╕╖, затверджених М╕н╕стерством осв╕ти ╕ науки Укра╖ни.

До вступних ╕спит╕в допускаються вступники, як╕ пройшли обов’язкову сп╕вбес╕ду з майбутн╕м науковим кер╕вником ╕ зав╕дувачем в╕дпов╕дно╖ кафедри та отримали позитивний письмовий в╕дгук на поданий реферат.

Вступники до асп╕рантури подають так╕ документи:

 • заяву на ╕м’я ректора;
 • особистий листок обл╕ку кадр╕в з автоб╕ограф╕╓ю;
 • список опубл╕кованих наукових праць (коп╕╖ наукових праць) ╕ винаход╕в, а за ╖х в╕дсутност╕ – реферат з обрано╖ науково╖ спец╕альност╕ на 25-30 друкованих стор╕нок;
 • коп╕╖ диплома (бакалавра, спец╕ал╕ста або маг╕стра) ╕ додатк╕в про зак╕нчення вищого навчального закладу (засв╕дчен╕ в╕дд╕лом кадр╕в за основним м╕сцем роботи, засв╕дчен╕ печаткою установи або нотар╕ально);
 • коп╕ю трудово╖ книжки (засв╕дчена в╕дд╕лом кадр╕в за основним м╕сцем роботи, засв╕дчена печаткою установи);
 • медичну дов╕дку про стан здоров’я за формою № 086-у або № 086-о;
 • посв╕дчення для ос╕б, як╕ повн╕стю або частково склали екзамени кандидатського м╕н╕муму;
 • чотири фотокартки розм╕ром 3/4 см;
 • рекомендац╕ю або направлення;
 • типову угоду;
 • протокол сп╕вбес╕ди з науковим кер╕вником ╕ зав╕дувачем кафедри;
 • коп╕ю паспорта;
 • коп╕ю ╕дентиф╕кац╕йного номера;
 • дов╕дку з попереднього м╕сця роботи про середню зароб╕тну плату;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 - ма файлами.

Прийом документ╕в до асп╕рантури проводиться з 01 до 15 вересня 2015 року.

Вступн╕ ╕спити в асп╕рантуру проводяться з 21 вересня до 29 жовтня 2015 року.


Важлив╕ документи:

 

 • Програмов╕ вимоги до вступу в асп╕рантуру з англ╕йсько╖ мови, як нефахово╖ дисципл╕ни (завантажити, .pdf).
 • Програмов╕ вимоги до вступу в асп╕рантуру з н╕мецько╖ мови, як нефахово╖ дисципл╕ни (завантажити, .pdf).
 • Програмов╕ вимоги до вступу в асп╕рантуру з французько╖ мови, як нефахово╖ дисципл╕ни (завантажити, .pdf).
 • Програмов╕ вимоги з курсу "Ф╕лософ╕я" для вступник╕в до асп╕рантури (завантажити, .pdf)
 • Заява про складання кандидатського ╕спиту (завантажити, .doc).
 • Протокол зас╕дання кафедри про затвердження додатково╖ програми кандидатського ╕спиту (завантажити, .doc).
 • План-проспект дисертац╕йного досл╕дження (завантажити, .doc).
 • Додаткова програма кандидатського ╕спиту (завантажити, .doc).
 • Список власних публ╕кац╕й (завантажити, .doc).
 • Тематика реферат╕в з ф╕лософ╕╖ (завантажити, .pdf).
 • Програмов╕ вимоги до кандидатського ╕спиту з ф╕лософ╕╖ (завантажити, .pdf).

 

М╕н╕стерство осв╕ти ╕ науки Укра╖ни, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський нац╕ональний ун╕верситет ╕мен╕ Василя Стефаника” ОГОЛОШУ╢ прийом до докторантури на 2015/2016 навчальний р╕к з таких спец╕альностей: 

19.00.05 – Соцiальна психологiя, психолог╕я соц╕ально╖ роботи;

19.00.07 – Педагог╕чна та в╕кова психолог╕я;

До докторантури приймаються громадяни Укра╖ни (за держзамовленням та на умовах контракту), як╕ мають науковий ступ╕нь кандидата наук, науков╕ здобутки та опубл╕кован╕ прац╕ з обрано╖ науково╖ спец╕альност╕ ╕ як╕ в змоз╕ на високому науковому р╕вн╕ проводити фундаментальн╕, пошуков╕ ╕ прикладн╕ науков╕ досл╕дження. Громадяни ╕нших держав можуть бути зарахован╕ до докторантури на п╕дстав╕ договор╕в, що укладаються з вищим навчальним закладом.

 

Вступники до докторантури подають так╕ документи:

 • заяву на ╕м’я ректора;
 • особистий листок обл╕ку кадр╕в з автоб╕ограф╕╓ю та фотокарткою, зав╕рений в╕дд╕лом кадр╕в;
 • коп╕ю трудово╖ книжки (засв╕дчена в╕дд╕лом кадр╕в за основним м╕сцем роботи, засв╕дчена печаткою установи);
 • список опубл╕кованих наукових праць ╕ винаход╕в;
 • чотири фотокартки розм╕ром 3/4 см;
 • медичну дов╕дку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • розгорнутий план дисертац╕╖ на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • коп╕ю диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у раз╕ здобуття в╕дпов╕дно╖ осв╕ти за кордоном – коп╕ю ностриф╕кованого диплома); 
 • коп╕ю диплома про присудження наукового ступеня кандидата та коп╕ю атестата доцента (засв╕дчен╕ в╕дд╕лом кадр╕в за основним м╕сцем роботи, засв╕дчена печаткою установи);
 • автореферат захищено╖ кандидатсько╖ дисертац╕╖;
 • протокол сп╕вбес╕ди з науковим кер╕вником ╕ зав╕дувачем кафедри;
 • рекомендац╕ю до докторантури ╕з зазначенням номера протоколу та дата зас╕дання Вчено╖ ради вищого навчального закладу;
 • дов╕дку з попереднього м╕сця роботи про середню зароб╕тну плату;
 • типову угоду;
 • коп╕ю паспорта;
 • коп╕ю ╕дентиф╕кац╕йного номера;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 - ма файлами.

  

Прийом документ╕в до докторантури проводиться з 01 вересня до 15 жовтня 2015 року.