ua en
Філософський факультет

Ласкаво просимо на сайт структурного підрозділу університету!

До уваги аспірантів (здобувачів)!
Нижче Ви можете завантажити індивідуалний план роботи (методичні рекомендації): 

 

Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача). Методичні рекомендації (.pdf, 501 kb).

 

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ОГОЛОШУЄ прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік з таких спеціальностей: 

 

АСПІРАНТУРА (З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТА БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА):

(для кожної спеціальності можна завантажити програмові вимоги для вступників до аспірантури)

09.00.05 – Історія філософії

09.00.07 – Етика

09.00.11 – Релігієзнавство;

19.00.05 – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

До аспірантури з відривом від виробництва та без відриву від виробництва приймаються громадяни України (за держзамовленням та на умовах контракту), які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціаль¬ності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, із філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України.

До вступних іспитів допускаються вступники, які пройшли обов’язкову співбесіду з майбутнім науковим керівником і завідувачем відповідної кафедри та отримали позитивний письмовий відгук на поданий реферат.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією;
 • список опублікованих наукових праць (копії наукових праць) і винаходів, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності на 25-30 друкованих сторінок;
 • копії диплома (бакалавра, спеціаліста або магістра) і додатків про закінчення вищого навчального закладу (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчені печаткою установи або нотаріально);
 • копію трудової книжки (засвідчена відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у або № 086-о;
 • посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму;
 • чотири фотокартки розміром 3/4 см;
 • рекомендацію або направлення;
 • типову угоду;
 • протокол співбесіди з науковим керівником і завідувачем кафедри;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • довідку з попереднього місця роботи про середню заробітну плату;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 - ма файлами.

Прийом документів до аспірантури проводиться з 01 до 15 вересня 2015 року.

Вступні іспити в аспірантуру проводяться з 21 вересня до 29 жовтня 2015 року.


Важливі документи:

 

 • Програмові вимоги до вступу в аспірантуру з англійської мови, як нефахової дисципліни (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги до вступу в аспірантуру з німецької мови, як нефахової дисципліни (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги до вступу в аспірантуру з французької мови, як нефахової дисципліни (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги з курсу "Філософія" для вступників до аспірантури (завантажити, .pdf)
 • Заява про складання кандидатського іспиту (завантажити, .doc).
 • Протокол засідання кафедри про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту (завантажити, .doc).
 • План-проспект дисертаційного дослідження (завантажити, .doc).
 • Додаткова програма кандидатського іспиту (завантажити, .doc).
 • Список власних публікацій (завантажити, .doc).
 • Тематика рефератів з філософії (завантажити, .pdf).
 • Програмові вимоги до кандидатського іспиту з філософії (завантажити, .pdf).

 

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ОГОЛОШУЄ прийом до докторантури на 2015/2016 навчальний рік з таких спеціальностей: 

19.00.05 – Соцiальна психологiя, психологія соціальної роботи;

19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія;

До докторантури приймаються громадяни України (за держзамовленням та на умовах контракту), які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Громадяни інших держав можуть бути зараховані до докторантури на підставі договорів, що укладаються з вищим навчальним закладом.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою, завірений відділом кадрів;
 • копію трудової книжки (засвідчена відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • чотири фотокартки розміром 3/4 см;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома); 
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата та копію атестата доцента (засвідчені відділом кадрів за основним місцем роботи, засвідчена печаткою установи);
 • автореферат захищеної кандидатської дисертації;
 • протокол співбесіди з науковим керівником і завідувачем кафедри;
 • рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та дата засідання Вченої ради вищого навчального закладу;
 • довідку з попереднього місця роботи про середню заробітну плату;
 • типову угоду;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • пластиковий швидкозшивач з 25 - ма файлами.

  

Прийом документів до докторантури проводиться з 01 вересня до 15 жовтня 2015 року.